Atferd og læring

Lær om operant og klassisk betinging, om relasjon og TSB-modellen gjennom film og tekst.
NIVÅ 0