APPORT 2 – Apportsøk

Lær hunden din å utføre et effektivt og selvstendig apportsøk ved bruk av vinden.

NIVÅ 4

SITT 4 – Signal SITT

Lær om hvordan du får hunden din til å reagere rett på ditt verbale signal SITT i mange ulike situasjoner og miljø.

NIVÅ 4

SITT 3 – Signal kast/fall

Lær hvordan du trener hunden din til å sette seg i kast uavhengig av avstand, forstyrrelser og hvor kastet kommer i fra.

NIVÅ 4