Webinarer

I dette kurset ligger opptak og pdf av webinarene som er holdt i regi av R+.