Bygge verdi

Gå til stasjon

I denne øvelsen lærer vi hunden at det også kan lønne seg å løpe fra oss og til et annet sted for å oppnå belønning. Vi skal trene hunden til å løpe bort til en hundeseng eller liknende. Øvelsen er starten på at vi kan be hunden legge seg ned når vi tar pauser på tur, at vi kan be den gå å legge seg inne når vi f.eks lager mat og at den kan vente på sin tur når vi trener andre hunder. At hunden kommer til å like å være i bur og bil er en bonus i denne øvelsen.

I denne øvelsen fokuserer vi på at du skal utvikle dine trenerferdigheter når det kommer til å bruke shaping for å få hunden til å forstå hva du vil fram til. Du skal altså belønne hunden for å vise atferder som gradvis er nærmere og nærmere målet uten å påvirke hunden på noen annen måte. For å gjøre det lett for deg selv bør du legge opp øvelsen slik at det i starten er tilnærmet umulig for hunden å ikke gjøre rett. Etterhvert som hunden får flere belønninger for å trå i hundesengen kan du flytte deg slik at hunden må gjøre mer for at det skal bli rett. Når vi shaper vil vi at det kun er belønningssignalet som forteller hunden hva vi vil den skal gjøre. For at treningen skal bli bra er det derfor viktig at du både passer på din timing av belønningssignal, og er nøye med å holde arbeidsposisjonen til du har gitt belønningssignalet. Husk også på å planlegge økten godt og evaluere den i etterkant slik du øvde på i øvelsene 16, 17 og 18.

For at det skal være enklest mulig for deg og hunden anbefaler vi at du bruker en hundeseng med tydelige kanter til dette formålet. Da blir det helt klart for dere begge når hunden er i sengen eller utenfor. Begynn øvelsen med å stå foran hundesengen og kaste en godbit på andre siden av hundesengen. Når hunden har spist godbiten kommer den til å se på, bevege seg mot eller tråkke i hundesengen. Gi belønningssignal KLIKK eller BRA og kast godbiten ett par meter bort fra sengen slik at hunden har mulighet til å komme mot den eller tråkke i den igjen. Etter et par slike belønninger venter du med å gi belønningssignal til hunden tråkker en eller flere føtter i hundesengen. Ved shaping forventer vi ikke at hunden hopper rett på stasjon med en gang, men vær klar med belønningsignal om hunden går raskere frem enn du har tenkt og plutselig står med alle fire bein i hundesengen. Når hunden kan tråkke i hundesengen med alle fire beina kan du begynne å variere hvor du kaster belønningen slik at hunden lærer å tråkke i sengen fra alle ulike vinkler. Deretter kan du gradvis flytte deg selv vekk fra sengen.

Belønning: Godis
Belønningssignal: “klikk”/BRA
Belønningsplassering: Kast slik at hunden har mulighet til å tråkke opp på stasjonen igjen i neste repetisjon

Gå til stasjonen
Mål: Umiddelbart etter fullført belønning beveger hunden seg raskt til stasjon. Atferden kan utføres fra ulike avstander og vinkler til stasjon. 
  1. Hunden viser interesse for stasjon
  2. Hunden går til stasjon når stasjonen er mellom hund og fører og tråkker på stasjon med 1-2-3-4 føtter
  3. Hunden går til stasjon når fører står 2 meter unna
  4. Hunden går til stasjon fra alle mulige vinkler 2 meter unna
  5. Hunden går til stasjon fra alle mulige vinkler opp til 10 meter

I ro på stasjonen

I denne øvelsen skal vi bygge verdi for at hunden skal ville bli på stasjonen. Målet er at hunden kan være på stasjonen og vente på belønning uten at vi på noen måte korrigerer den for å gå av. Det er kun hyppigheten av belønningen vår og hundens forventning om hvor neste belønning kommer som holder hunden der.

Start med å stå nærme stasjonen. Siden du har vært igjennom øvelse 19 vil nå hunden raskt hoppe opp i hundesengen. I stedet for å kaste belønningen på utsiden av sengen gir du nå belønningssignal med klikkeren eller sier BRA umiddelbart når hunden er på stasjonen og gir den belønningen der den er. Belønn et par ganger til med intervall opp til tre sekunder før du kaster belønningen utenfor stasjonen slik at hunden kan gå av. Gjenta prosessen men varier gjerne litt hvor du posisjonerer deg slik at hunden venner seg til at belønningen kan komme fra ulike steder. Det er også mulig å kaste belønningen opp på stasjonen i stedet for å gi den til hunden dersom du er treffsikker.

Belønning: Godbiter
Belønningssignal: BRA/”klikk”
Belønningsplassering: Kast på stasjonen, utenfor eller direkte til hunden

I ro på stasjonen
Mål: Hunden ser verdien av å være på stasjon og vente på belønning
  1. Hunden blir på stasjon når ny belønning kommer umiddelbart etter at den har svelget den forrige
  2. Hunden blir på stasjon når ny belønning kommer med mellom 1 og 3 sek intervall