Lek med håndtarget

For å gjøre handtarget enda sterkere og mer interessant og viktig for hunden så kan vi  feks:

Trykk i en hand, fjerne den og vise den andre handa som hunden kan trykke i før vi belønner. evt gjøre det en tredje gang før belønning

Plassere handen ulike stedet som høyt, lavt, mellom beina osv

Slippe en leke i hånda etter klikket for høyrer arousal av og til. En overraskelse liksom