Selvkontroll og frisignal

Selvkontroll rundt godbiter

I denne øvelsen skal du få øve deg på  grunnleggende selvkontrolløvelser. Belag deg på å belønne hyppig under innlæringen og ta små pauser der du leker med hunden slik at den får beveget seg og brukt kroppen. Bruk godbiter som er enkle å håndtere, lette å svelge og som hverken smuler eller smører seg utover. Godbiter i grillpølsekonsistens er ypperlige. Bitene bør være så store at de er lette å håndtere, og så små at hunden kan spise en god del uten å bli mett.

Det første kriteriet vi fokuserer på når vi skal lære hunden selvkontroll er at den kan trekke seg unna når den vil ha noe. Vi bryr oss ikke om hvilken posisjon hunden er i, om den beveger seg eller gjør noe annet. Fokuset er kun på at den ikke prøver å ta godbitene. Du kan starte å trene inn øvelsene enten når du står eller sitter selv, men sørg for at du varierer når hunden blir mer kjent med konseptet.

Start med å ha noen godbiter i den ene hånden og hold den i snutehøyde for hunden. Hunden kommer til å prøve å ta godbitene, men da lukker du hånden rundt dem. Ikke ta vekk hånden, si noe eller beveg hånden på annen måte. Kun lukk den igjen. Når nesa til hunden går litt vekk fra hånden åpner du hånden igjen. Om hunden prøver å ta godbitene på nytt lukker du hånden. Fortsett slik til hunden ikke umiddelbart kaster seg fram igjen når du åpner hånden. Greier hunden å være i ro og se på din åpne hånd med godis bruker du den andre hånden til å plukke å gi hunden en godis rett i munnen dens. Kommer den i mot godisen for å ta den legger du godbiten umiddelbart tilbake i hånden og lukker den. Nå kommer hunden til å trekke seg unna igjen og du åpner hånden på nytt. Dersom hunden holder seg unna din åpne hånd prøver du å plukke og gi en godis med den andre hånden igjen. Kun når hunden greier å være i ro til den blir servert godis rett i munnen slipper du godisen.

Når hunden forstår konseptet med at den skal holde seg unna for å få kan vi begynne innlæringen av frisignalet HER. Dette kan du gjøre på to måter. En måte er å friste hunden så mye at når du sier HER tydelig, greier ikke hunden å bli værende lengre og går fram for å få godisen i hånden din. Om hunden er blitt god på å holde seg unna og er vanskelig å få til å bryte posisjonen, kan det være lettere å lokke hunden ut av posisjonen med gjentatte tulleord og kroppsspråk. Vær da bombe sikker på at du er helt i ro når du gir signalet HER, før du begynner lokkingen.

Når den er god til å holde seg unna hånden din kan vi også vente til den inntar en posisjon før vi åpner hånden. I kriterieplanen er det beskrevet at hunden sitter fordi det er den posisjonen der det er enklest å holde på kriteriene, både for hund og trener. Nå går kriteriet fra at hunden kun holder seg unna til at den skal sitte i ro med alle fire beina og ha vekten bakover. Dette betyr at hånden nå lukker seg dersom hunden løfter en pote eller lener seg fram. Når du øker forstyrrelsene/fristelsene så øke dem aldri mer enn at du enkelt og udramatisk kan fjerne belønningen dersom hunden prøver å ta den, lener seg fram eller beveger på føttene. 

Husk at belønningene våre forsterker atferdene. Har vi en forsiktig hund som synes det er behagelig å sitte i ro og bli servert godis skal vi belønne masse for at hunden reiser seg og går fram på vårt signal HER. Dermed forsterker vi at hunden gjør noe og tar i. Om vi har en hund med mark i rumpa som har vanskelig for å være i ro skal de aller fleste belønningene komme når hunden sitter helt stille og er konsentrert. Det er også viktig at slike hunder blir løst ut av posisjonen med signalet HER før de selv sprekker og ikke greier mer.

Belønning: Veldig gode godbiter
Belønningssignal: HER
Belønningsplassering: Direkte til hunden og at hunden må reise seg og ta den fra hånden

Selvkontroll rundt godbiter
Mål: Hunden kan bli sittende og holde seg unna godbiter du frister med samtidig som den på signal går kontant og umiddelbart fram og tar belønning fra din hånd
 1. Hunden kan holde seg unna og se på din åpne hånd med godis for å bli tildelt belønning.
 2. Hunden kan holde seg unna og bli servert flere godiser etterhverandre uten å rykke fram
 3. Hunden kan holde seg unna når du lokker med godis, men reagere kontant på signal HER og ta godisen fra din åpne hånd
 4. Hunden kan sette seg ned frivillig og bli sittende stille med alle fire bein, mens den holder seg unna din åpne hånd med godis for å bli tildelt belønninger, samtidig som den kontant og umiddelbart går fram og tar belønning fra din hånd på signal HER.
 5. Punkt 4 mens du frister den litt med belønningen i hånden ved å f.eks.:
  • senker hånden
  • trekker hånden i fra
  • legger godbiter på bakken
  • slipper godbiter på bakken
  • beveger deg sidelengs
  • reiser deg opp og fjerner hånden før du tar den fram igjen

Selvkontroll rundt leker

På samme måte som vi bruker godbiter til å trene inn grunnleggende selvkontroll kan vi også bruke leken. Prinsippet er det samme. Så lenge hunden holder seg i ro har den mulighet til å få tillatelse til å få leken, men om den prøver å ta leken uten lov forsvinner den ut av synet bak ryggen eller liknende.

Det første kriterieret i denne øvelsen er bare at hunden ikke prøver å ta leken. Men i neste kriteriet vil vi at hunden har inntatt en posisjon (stå, sitt eller ligg) før du viser leken. Om hunden bryter posisjonen forsvinner leken igjen. Kun om hunden greier å holde alle fire bein i ro blir leken værende framme. For mange hunder er dette vanskelig så sørg for å ta det med ro og ikke gå for fort fram. I kriterieplanen er det beskrevet at hunden sitter fordi det er den posisjonen der det er enklest å holde på kriteriene, både for hund og eier.

Når vi jobber med leker er det enda vanskeligere for hunden å holde seg helt i ro. Det er derfor viktig at du tenker på hva du belønner. Om du gir hunden tillatelse til å ta leken når den beveger frambeina forsterker du at hunden beveger frambeina. Men dersom du ikke vil at den skal bevege frambeina når den sitter i ro må du legge opp treningen slik at hunden greier å være helt stille med alle fire bein før du gir belønningssignalet. Sørg for å trene med flyt, og ikke i for lange økter. Sørg også for å ha leken på kort avstand fra deg selv slik at du enkelt og udramatisk kan fjerne den dersom hunden skulle prøve å ta den, lene seg fram eller flytte føtter. 

En ting du skal være obs på når du trener selvkontroll med leker er å holde arbeidsposisjonen helt til hunden har reagert på belønningssignalet ditt. Det er veldig lett å starte lekebevegelsen når vi tenker på å leke med hunden, men da kommer bevegelsen av leken først og belønningssignalet etterpå. Resultatet blir at hunden lærer seg å bryte posisjonen når du starter bevegelsen. Film gjerne deg selv slik at du ser i hvilken rekkefølge du selv pleier gjør det.

Belønning: Leke
Belønningssignal: TA DEN fra hånd eller VÆRSÅGOD til kastet belønning
Belønningsplassering: Hunden får gå fram og ta belønningen du holder eller har kastet på bakken

Selvkontrol rundt leker
Mål: Hunden kan bli sittende og holde seg unna leker du frister med samtidig som den på signal fra deg griper leken fra hånden din
 1. Hunden kan holde seg unna og se på leken i din hånd for å få tillatelse til å ta den.
 2. Hunden kan bli sittende og se på leken i din hånd for å få tillatelse til å ta den.
 3. Punkt 2 under mens du frister på ulike måter ved å f.eks.:
  • senke leken mot bakken
  • trekke leken i fra hunden
  • lage lyder
  • kaste leken opp og ned
  • drar leken sidelengs
  • legger eller kaster leken på bakken