Nulltoleranse mot tygging

Hunden skal holde apportobjektet med et jevnt, fast og stødig grep uten å skade viltet. Noen hunder gjør dette helt naturlig, noen holder objektet så løst at de mister det, mens andre er for harde eller urolige i munnen. Når vi trener inn apportering sørger vi for at vi har kriterier som ikke er forenelige med tygging og at vi gjør det lett for hunden å utføre atferden etter kriteriene. På den måten forebygger vi løst grep, omtak og tygging før hunden har fått øve seg på det.

Velg en gjenstand hunden håndterer korrekt

Når vi trener hunden til å plukke opp gjenstanden fra bakken og snu raskt, velger vi en gjenstand som hunden sannsynligvis vil gripe og en belønning som har høyere verdi enn apportgjenstanden. Hva det er og hvordan hunden håndterer den er mindre interessant. Men til hunder som har lett for å tygge velger vi ikke dummy eller vilt før hunden raskt plukker opp, snur og løper mot oss for å få klikk og en kastet godbit. Vi vil rett og slett ikke at hunden skal få øve seg på å behandle dummyer eller vilt på en feil måte. Når hunden utfører apportatferden for å få belønning (og ikke vil beholde apporten selv eller ser den som en belønning i seg selv), har fart og løper målrettet mot oss, er det mindre sannsynlig at den tygger. Da kan vi gå over på mer formelle apportobjekter. 

Hold i mot i apporten slik at du får det perfekte grep

Under karuselløvelsen der hunden griper fra vår hånd har vi full kontroll over hunden grep. I det hunden er i ferd med å lukke munnen rundt apporten fortsetter vi bevegelsen vekk fra hunden så hunden må stoppe apporten fra å forsvinne. Dette oppmuntrer hunden til å gripe apporten med tennene rett bak hjørnetennene i stedet for tennene lengst bak i munnen (som er til å knuse ben med). Når hunden har stoppet apporten med munnen fortsetter vi å gi hunden myk og jevn motstand gjennom å trekke apporten lett fra hunden. Hvis hunden skifter grep eller tygger, så er det fordi vi gir den for lite motstand. Hvis hunden går i dralek, så er det fordi vi holder for hardt i apporten selv. Tilpass motstanden slik at hunden holder med det grep du ønsker. En forsiktig hund kan gjerne få ta litt hardere, mens en uforsiktig hund oppmuntres til å holder løsere. 

Øk tiden hunden holder gradivs

Når vi øker tiden hunden holder fast så gjør vi det gradvis slik at hunden aldri holder apporten lenger tid enn den klarer å håndtere den korrekt. Her har vi nulltoleranse for tygging eller omtak. Avbryt med feks et “OI” og ta apporten fra hunden hvis den skifter grep og prøv på nytt. Bruk andre gjenstander enn dummy eller vilt frem til både du og hunden har funnet den rette teknikken. Hold fast i gjenstanden selv og ikke slipp den. Du og hunden skal sammen holde apporten. 

Lær hunden å holde fast med fristelser

Senere i kurset skal vi lære hunden å sitte og holde apporten sammen med oss mens vi gjør omvendt lokking. Akkurat som øvelse 2, men med formelle apportobjekter. Når vi begynner å slippe apporten og lar hunden holde selv hjelper omvendt lokking hunden å konsentrere seg om oppgaven. Skulle hunden slippe apporten lukker vi hånden med godbiten, hvilket hunden kjenner igjen fra selvkontrolltreningen fra tidligere trening. Hold fast er en bli-øvelse for kjeven. 

Slipp kun gjenstanden kort de første gangene hunden skal holde alene

Når hunden skal lære å holde apporten selv starter vi med å løsne grepet om apporten 0.25 sekunder for deretter å ta tak i apporten på nytt før vi sier “takk” eller klikker. Deretter tar vi bort hendene fra apporten et halv sekund, tar tak i apporten på nytt og sier “takk”. Deretter slipper vi apporten lenger og lenger, men tar alltid tak i apporten på nytt før vi ber hunden slippe og belønner. Dette gir kontrollerte avleveringer der hunden lærer å vente på “takk” og ikke spytter ut når vår hånd nærmer seg. Det gir oss også mulighet til å få et godt tak i en skadeskutt fugl fugl vi ber hunden slippe og vi unngår at hunden spytter ut for tidlig og fuglen løper unna. 

Har du en hund som lett tygger? Eller en som har løst grep? Eller kanskje en som tar omtak hele tiden? Kanskje den liker å kaste ting i luften eller riste på det før den kommer inn med gjenstanden?

Eller har den rett og slett et perfekt grep?