Øv: Hold fast

Den vanligste feilen ved avlevering er at hunden spytter ut gjenstanden når vi presenterer hånden den skal levere til. I denne øvelsen lærer vi hunden å slippe når vi klikker, og å ikke slippe når vi ikke klikker selv om vi frister den med belønningen eller beveger “avleveringshånden”. 

Øvelse 5 Bære med omvendt lokking

I denne øvelsen skal vi slå sammen øvelse 2, lek med omvendt lokking, med øvelse 3, plukke opp og snu. Vi skal lære hunden å ikke spytte ut før klikket selv om den ser belønningen. 

Varm opp ved å gjøre noen repetisjoner av øvelse tre der hunden plukker opp en gjenstand, snur seg og beveger seg mot deg med gjenstanden i munnen for å få klikk og kast av godbit i motsatt retning. I neste repetisjon holder du belønningen i din åpne hånd når hunden snur seg og kommer i mot deg. Dersom hunden fortsetter å holde gjenstanden selv om den ser godisen i din hånd klikker du og kaster godisen på samme måte som tidligere. Øk vanskelighetsgraden ved å vise godisen mer og mer synlig og kreve at hunden holder gjenstanden lengre før du klikker. 

Begynn gjerne ved å vise belønningen veldig diskret slik at hunden lykkes. Dersom hunden slipper gjenstanden før klikket lukker du hånden og venter til hunden plukker opp gjenstanden igjen.

Når hunden kan øvelsen i bevegelse kan du øke kriteriene og kreve at hunden også må stå stille og se på godisen før du klikker. Det er ikke nødvendig å trene hunden til å holde fast stillestående lengre enn 3 sekunder. 

Belønning: Godbit
Belønningssignal: “klikk”
Belønningsplassering: Direkte til hunden eller kastet

Øvelse 5 Bære med omvendt lokking

Mål: Hunden holder fast apportgjenstand til vi klikker mens vi viser den en synlig belønning

 1.  Hunden holder fast mens den følger etter oss og vi gjør diskret omvendt lokking i 0,5 sekunder
 2. Hunden holder fast mens den følger etter oss og vi tydelig omvendt lokker i 1-3 sekunder
 3. Hunden holder fast mens den står stille og vi gjør omvendt lokking i 1 sekund
 4. Hunden holder fast mens den står stille og vi gjør omvendt lokking i 2-3 sekund
 5. Hunden holder fast mens den står stille og vi omvendt lokker rett under hundens nese i 1-2 sekunder
 • Øv mer på øvelse 2, lek med omvendt lokking. Varier denne ved å innimellom slippe leken selv så hunden holder den alene selv om den ser godisen i hånden din.
 • Du kan gjøre mer diskret omvendt lokking, omvendt lokke kortere tid eller bruke en mer attraktiv gjenstand. 
 • Du kan også prøve å gå forlengs og kikke over skulderen i stedet for å rygge
 • Eller å gå raskere eller løpe fra hunden i stedet for å gå. Noen hunder “glemmer” å spytte ut når de må flytte på beina med høyere frekvens. 
 • Ikke skjem bort hunden din ved å la den trene deg til å bruke signaler. Hvis hunden kløner det til og mister gjenstanden, skal den selv fikse problemet. Det er en stor fordel hvis hunden skulle miste apporten senere at den tar ansvar for å plukke den opp igjen uten signal eller annen påvirkning fra oss. 
 • Dog er det viktig at atferden “å plukke opp” er godt trent og automatisert frivillig. Hvis ikke hunden spontant plukker opp igjen, gå tilbake til øvelse 3.