Hele apportsøket

Når hunden både kan og vil apportere, har oppdaget hvordan den skal utnytte vinden og nesen for å finne apportobjektet, og har lært å søke i anvist terreng foran oss, er det enkelt å gjøre et helt apportsøk. 

Det er viktig at hunden søker med høy motivasjon for å finne apporten(e) hele tiden. Derfor må vi avslutte i tide mens hunden fortsatt vil mer og ikke mase hunden ut for hente flere når den er sliten eller har gått lei. For noen hunder innebærer det at vi skal være godt fornøyd når hunden har hentet en eller kanskje to apporter, belønne skikkelig og deretter ta en pause, gjøre noe annet eller avslutte. 

Har vi trent hunden til å snu raskt og skynde seg inn uten å bytte og har gjort kvalitetssikring for å forebygge bytting, kan vi med fordel legge ut flere apporter enn det hunden skal hente slik at den finner ganske raskt. Ikke fall for fristelsen å la hunden hente inn alle hvis det går på bekostning av motivasjonen. Har du flere hunder er det motiverende at hunden må vente mens andre hunder søker. 

Rutiner

Selv om hunden skal ha forståelse for signalet SØK APPORT, er det en fordel å lære inn noen rutiner som forbereder hunden for oppgaven.

  • Når vi skal gå frem til der vi skal sende hunden, ha hunden ved siden og gå rett frem i søksretningen for å angi retningen. Om vi går frem til startpunktet fra siden og så plutselig vinkler av, er det vanskeligere for hunden å oppfatte i hvilken retning den skal søke. 
  • Bruk en sveipende håndbevegelse for å angi søksretningen og søksområdet før du sender hunden med signalet “SØK APPORT”. Den sveipende bevegelsen skal være forskjellig fra håndtegnet du bruker når du dirigerer hunden på en rett linje.
  • Apportsøk vs jaktsøk. Har du spaniel er det ekstra viktig å gjøre en tydelig forskjell mellom når det er jaktsøk og når det er apportsøk. Stå stille under apportsøket, beveg deg rolig i marsjretningen under jaktsøket. Jaktsøket til en spaniel skal være i tett kontakt med fører, mens hunden får slippe seg lenger ut fra oss under apportsøket. Så lenge du står stille er det lov å slippe seg langt ut. 

Kan hunden din spontant plukke og avlevere apportgjenstander i nærheten av deg i miljøet du er i?

Behandler hunden din gjenstandene den plukker korrekt med fast og stødig grep?

Kan hunden apportere for å få tilgang til eksterne belønninger?

Leter hunden din etter gjenstander å apportere når du gir signal APPORT, selv om den ikke har sett noe bli lagt ned?

Går hunden din ut i et apportsøk (med ulikt format enn jaktsøk) når du gir signal SØK APPORT