Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom hvordan vi lærer hunden å gå ut i et vidt apportsøk ved signal SØK APPORT. Vi har jobbet med å øke engasjement og forståelse rundt apporteringen, presentert ulike metoder for innlæringen av apportsøket, og lært hunden å kunne søke opp og hente flere gjenstander etter hverandre uten å forvente belønning mellom. 

Introduksjon

Om apportsøk

Apportsøket trenger vi dersom hverken jegeren eller hunden har fått med seg hvor viltet landet. Vi angir en søksretning for hunden og deretter skal hunden bruke vinden effektivt og selvstendig for å søke av området etter en eller flere gjenstander. Vi vil at hunden skal gå med relativt høy nese og ikke henge seg opp i eventuelle spor på bakken.

Engasjement og forståelse

Lett å gjøre rett

I det vi flytter oss utendørs og apporteringen blir mer lik det hunden skal gjøre som utlært, har vi en tendens til å bli mindre opptatt av å legge opp til at hunden gjør rett. Treningen endrer karakter fra å være motiverende for hunden, til å bli kravfull og kjedelig. Når dette skjer blir hunden mer oppmerksom på miljøet og eventuelle andre aktiviteter tilgjengelig. Løsningen på dette er å sørge for at vi fortsetter å jobbe med fokus på engasjement og forståelse, og fortsetter å øke kriteriene i små steg, selv om det vi ber hunden nærmer seg ferdige øvelser.

Apportsøk

Velg metode til din hund

Når vi skal begynne å trene søkapport gjelder det å få hunden inn på rett spor slik at vi kan forsterke rett atferd. Det er flere metoder å velge mellom. I denne leksjonen presenterer vi de ulike metodene spontanapport, synspåvirkning og vindpåvirkning. 

Hele apportsøket

Når hunden både kan og vil apportere, har oppdaget hvordan den skal utnytte vinden og nesen for å finne apportobjektet, og har lært å søke i anvist terreng foran oss, er det enkelt å gjøre et helt apportsøk. Det er viktig at hunden søker med høy motivasjon for å finne apporten(e) hele tiden. Derfor må vi avslutte i tide mens hunden fortsatt vil mer og ikke mase hunden ut for hente flere når den er sliten eller har gått lei. For noen hunder innebærer det at vi skal være godt fornøyd når hunden har hentet en eller kanskje to apporter, belønne skikkelig og deretter ta en pause, gjøre noe annet eller avslutte.

Øvelser

Øvelsene i dette kurset har lært deg hvordan du går fra en hund som plukker apportgjenstander frivillig fra bakken og avleverer disse til hånd, til en hund som kan sendes ut i et større apportsøk og bruke vinden for å effektivt finne apportgjenstandene før disse apporteres korrekt. Vi har jobbet med å øke hundens engasjement i øvelsene og å øke forståelsen for at apporteringen er en oppgave som skal gjøres korrekt for å få belønningen. Vi har også prøvd tre ulike måter å lære inn et apportsøk på og sett på hvordan vi går fra et apportsøk etter en gjenstand til et apporsøk etter flere gjenstander.