Å studere atferd

I denne leksjonen forklarer Thomas oss om to måter å studere atferd på. Etologi og atferdsanalyse. 

Etologi – læren om dyrs atferd


En del av biologien og søker å forklare hvorfor dyr gjør ut i fra et biologisk perspektiv. Altså hvordan atferd i en populasjon endres fra generasjon til generasjon gjennom seleksjon. 

Vi bruker kunnskap fra etologien når vi prøver å velge rett type hund for oss. Enten det er rase, linjer eller kjønn. Etologien hjelper oss også når vi prøver å forstå hunden og å velge belønninger som kan fungere som forsterkere for den enkelte hund. 

Atferdsanalysen


Eller læringspsykologien er en del av psykologien. Den søker etter å forklare hvordan atferd endres hos et individ i løpet av individets liv, læring. Vi bruker atferdsanalysen når vi søker å endre atferd hos hunden vår, eller enklere sagt: Lære den noe. 

Vi bruker kunnskap fra atferdsanalysen for å gjøre den hunden vi allerede har til det beste den kan bli.