Å avbryte en atferd

God timing er ikke bare viktig for å fortelle hunden når den gjør noe rett, men også for å stoppe uønsket atferd. Om vi stopper hunden når den er på vei til å gjøre noe feil er det veldig mye lettere å lykkes, enn om vi venter med å stoppe den til den allerede er i full gang med å gjøre feil. Om vi greier å stoppe den tidlig er det også mulig at vi greier å snu en potensiell mislykket repetisjon til noe som er tilnærmet bra og vi kan belønne.

Eksempel 1) Eirik trener bli sittende med LM Flikkflakk på fellestrening i den lokale fuglehundklubben. Det er mange hunder og eiere rundt og miljøet er vanskelig for Flikkflakk. Eirik bruker kyllingrester fra dagens middag som belønning, noe Flikkflakk elsker. Selv om Eirik trener med belønninger med god kvalitet, belønner ofte og trener korte økter, er det et par ganger i treningen der forstyrrelsene blir for heftige for Flikkflakk slik at han flytter vekten framover og er på vei til å reise seg. Om Eirik ikke hadde vært så erfaren hadde kanskje Flikkflakk rukket å reise seg og bevege seg mot forstyrrelsene før Eirik hadde rukket å stoppe han. Men Eirik kjenner hunden sin godt, og når han ser Flikkflakk flytte blikket til en av de andre hundene og lene seg framover, er han raskt framme og gjør det lettere for hunden ved å redusere avstanden mellom dem og øke sjansen for at Flikkflakk igjen fokuserer på han. Flikkflakk ser Eirik komme, skifter blikket tilbake til Eirik og flytter vekten bakover igjen. Eirik kjører et par repetisjoner til før han løser ut Flikkflakk og gir han muligheter til å bevege seg. På denne måten greier Eirik å unngå at Flikkflakk belønner seg selv ved å komme nærmere forstyrrelsene, og Flikkflakk har i denne økten fått alle sine belønninger når han gjør det Eirik vil.

Samtidig som det er lettere å avbryte en atferd når den begynner enn når den er i full gang, skal vi heller ikke være for raske. Om vi avbryter, snyter hunden for belønning eller stopper den på mistanke før den har gjort noe galt fjerner vi hundens muligheter for å ta riktige valg (eller feil) og lære av dem. Fokuset skifter fra å jobbe for å gjøre øvelsen rett til å gjøre det vi styrer den til. Vi ønsker ikke å vokte over hunden, men snarere å gi den et valg og deretter styre konsekvensene av hundens valg.

Å avbryte hunden når den tenker på å stjele fra kjøkkenbenken ved å rope på den?

Å ta tak i halsbåndet på hunden når den har tenkt til å løpe avgårde men før den har dratt?