Arbeidsposisjon

Med arbeidsposisjon mener vi hvordan du som trener ser ut før under og etter du har gitt hunden et signal. Uttrykket brukes mest når vi snakker om belønningssignal, men konseptet er det samme uavhengig av hva du vil kommunisere til hunden. Hovedpoenget er at dersom du greier å isolere det signalet du skal gi ved at alt hunden sanser er likt like før, under og like etter du har gitt signalet, blir det lettere for hunden å forstå hvilket signal den skal oppfatte. Å isolere signalet på denne måten kaller vi å “holde arbeidsposisjonen”. Her må det eksempler til:

Eksempel 1) Vi trener hunden til å sette seg frivillig foran oss og bruker belønningsordet BRA. Om vi holder arbeidsposisjonen har vi armene i ro i hvileposisjon før hunden setter seg, når den setter seg, når vi sier BRA og etter vi har sagt BRA. Først når hunden reagerer på belønningssignalet begynner vi å bevege hendene våre. 

Om vi ikke holder arbeidsposisjonen begynner kanskje hendene bevegelsen mot godbitlomma rett før hunden har rumpa i bakken og vi har tenkt til å si BRA. Siden vår håndbevegelse er et forvarsel på belønning forsterker vi den atferden hunden gjorde da hånden begynte å bevege seg. Resultatet blir ofte en hund som ser etter hendene våre og blir veldig treg de siste cm av bevegelsen ned mot bakken i håp om at godisen skal komme fram.  

Eksempel 2) Vi trener frivillig sitt under baklengs mars. Hunden følger etter oss mens vi rygger, den setter seg frivillig og får belønning. Om vi holder arbeidsposisjonen rygger vi i samme tempo bakover før hunden setter seg, når den setter seg, når belønningssignalet er gitt og etter at hunden har satt seg. Først når vi ser hunden reagere på belønningssignalet kan vi bremse, gå tilbake til hunden og belønne den. 

Om vi ikke holder arbeidsposisjonen bremser vi vår bevegelse bakover før hunden setter seg, i det hunden er på vei til å sette seg eller når vi gir belønningsignalet. Vi forsterker det hunden gjorde da bevegelsen vår startet og vi får en hund som blir flinkere til å følge oss helt til vi bremser. Resultatet er fort en hund som kun setter seg når vi stopper eller en hund som tror at det at vi bremser er et belønningssignal.

Eksempel 3) Vi trener håndtarget. Om vi holder arbeidsposisjonen dytter hunden nesen i hånden vår til den hører belønningssignalet “klikk”. Deretter snur den på hodet for å se hvor belønningen kommer. 

Om vi ikke holder arbeidsposisjonen beveger vi hånden med godis mot hunden før belønningssignalet blir gitt. Hunden blir nå opptatt av å følge med når hånden beveger seg og dutter gjerne en gang før den ser etter belønningshånden. I denne situasjonen er det i tillegg lett å belønne hunden for å slutte å dutte siden hånden vår med godis allerede er på vei mot den. Resultatet er en hund som ikke greier å dytte intenst, eller ikke greier å dytte flere ganger tett etter hverandre. 

Eksempel 4) Vi skal sende hunden ut for å løpe løs etter å ha trent apportering på tur. Vi bruker signalet VÆRSÅGOD. Om vi holder arbeidsposisjonen står vi i ro når hunden er ved oss, når vi sier VÆRSÅGOD og etter at vi har sagt VÆRSÅGOD. Først når hunden har reagert på signalet kan vi bevege hendene våre. Om hunden ikke forstår hva den kan få lov til kan vi jage den ut etter vi er sikker på at den har hørt signalet. Det beste for læringen er imidlertid å putte hendene i lomma, se en annen vei og gå avgårde. 

Om vi ikke holder atbeidsposisjonen vifter vi gjerne med hendene før eller i det vi gir signal VÆRSÅGOD. Resultatet er en hund som løper avgårde når vi vifter med hendene uavhengig om vi gir signal VÆRSÅGOD, vil sende hunden ut i en bestemt retning i søk, gestikulerer i samtaler med en annen, eller jobber med forstyrrelser når vi trener bli sittende. 

Det er viktig å holde arbeidsposisjonen vår av tre grunner:

  1. Belønningssignalet mister sin hensikt om vi gir andre signaler som fører til samme konsekvens. Timingen blir dårligere og vi belønner ofte atferder vi ikke vil ha. 
  2. Ved å ikke holde arbeidsposisjonen blir hunden mindre konsentrert om oppgaven og bruker mer energi på å se etter belønningshånden.
  3. Så vi kan være sikre på at hunden lærer riktig signal for atferd og at det ikke finnes kroppsspråk, bevegelser eller liknende som overskygger. 

Har du tenkt på at dette er et poeng før?

Er det å holde arbeidsposisjonen noe du fokuserer på i treningen din?