Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom belønningssignal, arbeidsposisjon, belønningssytem og timing. Disse trenerferdighetene er utrolig viktige for å skape en god kommunikasjon med hunden og legge opp til effektiv trening. 

Belønningssystem

Belønningssignal

Et belønningssignal er et signal vi gir til hunden for å varsle at det kommer en belønning. Så i stedet for å gi belønningen direkte til hunden, lager vi først en belønningslyd (BRA, klikk eller liknede) og så gir vi hunden belønningen. Et belønningssignal fungerer som en bro mellom atferd og belønning, som en markør for å peke på akkurat den atferden vi vil ha, og det bygger forventning til belønningen. 

Arbeidsposisjon

Med arbeidsposisjon mener vi hvordan du som trener ser ut for hunden når du gir belønningssignalet. Arbeidsposisjonen skal være lik før, under og etter signalet er gitt. Det er viktig å holde arbeidsposisjonen vår av to grunner:

  1. Belønningssignalet mister sin hensikt om vi gir andre signaler som fører til samme konsekvens. Timingen blir dårligere og vi belønner ofte atferder vi ikke vil ha. 
  2. Ved å ikke holde arbeidsposisjonen blir hunden mindre konsentrert om oppgaven og bruker mer energi på å se etter belønningshånden.
Belønningssystem

Med belønningssystem mener vi at du har ulike belønningsord som gir hunden tilgang til ulike typer belønninger. Dette er både praktisk i treningen og hjelper deg med å gi hunden rett forventning. Ved å bruke belønningssignaler som gir hunden informasjon om hva den skal gjøre og hvor den skal befinne seg er det nemlig lettere å legge opp treningen. 

Timing

Timing av belønningssignal

Når du bruker et belønningssignal forsterker du den atferden hunden gjorde da belønningssignalet ble gitt. Tenk deg at du tar et bilde av hunden i det du gir belønningssignalet, og det du ser på bildet i etterkant er atferden du har forsterket. Timingen av belønningssignalet blir veldig viktig.

Timing av signal

Både signaler som er lært inn med positiv forsterkning og vårt initiativ til å sette i gang aktivitet skaper en forventning om belønning. Dermed forsterker dette atferden hunden gjorde da vi gav signalet eller satte i gang aktiviteten. 

Å avbryte en atferd

God timing er ikke bare viktig for å fortelle hunden når den gjør noe rett, men også for å stoppe uønsket atferd. Om vi stopper hunden når den er på vei til å gjøre noe feil er det veldig mye lettere å lykkes, enn om vi venter med å stoppe den til den allerede er i full gang med å gjøre feil. 

Øvelser

I dette kurset har du fått øve på å holde arbeidsposisjonen når du gir de ulike belønningssignalene, og du har begynt å knytte belønningssignalene dine til en forventning hos hunden knyttet til en type belønning og retning.