Aktivitet og passivitet

I R+gundogs er vi opptatt av å få fram frivillige atferder før vi legger på signal. Vi belønner initiativ hos hunden og vil at hunden skal ta ansvaret for å utføre de riktige atferdene. Enkelte tror at denne måten å trene hund på skaper hunder som ikke kan slappe av, som alltid er på jobb og tilbyr atferder, og som ikke kan være i ro, men dette er feil. 

Initiativ til trening

Vi vil at hunden skal vise initiativ når vi trener. For eksempel ved å ta kontakt, plukke opp gjenstander den finner og levere disse, og å holde seg i ro dersom det er noe i luften. Men vi er ikke interessert i en hund som tilbyr frivillig kontakt når vi har middagsbesøk, spontanapporterer innholdet i skittentøyskurven eller tilbyr frivillig sitt foran oss når vi støvsuger. Men er det mulig å få det ene uten det andre? Ja! Selvfølgelig! 

Hunden gjør det den har erfart lønner seg i situasjonen tidligere. Belønner vi hunden for å ta initiativ i situasjoner vi helst vil at den skal være i ro vil vi få en hund som “maser” når vi helst vil slappe av. Lager vi små rutiner hunden kan gjenkjenne før treningsøktene, eller om vi kun trener et spesielt rom i huset, vil hunden raskt forstå når det er mulig å oppnå belønning og når det ikke er mulig. Selv om vi vil at hunden skal vise initiativ i treningsøkten, er det vi selv som bestemmer når og hvor vi skal trene. 

For å finne den gode balansen der hunden tilbyr masse atferd i treningsøktene men lite ellers må vi se på hva slags hund vi har. Har vi en aktiv hund som sprudler over av initiativ og ideer er det greit å ikke belønne den for noe annet enn passivitet utenom treningsøktene. Men har vi en passiv hund, en valp eller en utfordring med at hunden har for lite initiativ i treningen, kan det hjelpe å belønne spontane atferder i hverdagen. Ved å belønne dette får vi rett og slett flere treningsmuligheter i løpet av dagen og har større sjanse for suksess. Har vi for eksempel en hund med lite gjenstandinteresse som vi sliter med å få til å gripe over ting i treningsøkter gjør det ingenting om vi belønner den for å bære rundt på sokker i hverdagen. Har vi derimot en hund som elsker å bære på alt den finner, trenger vi absolutt ikke oppfordre til dette utenom treningsøktene. 

Tilby passivitet

Om vi bare belønner aktive atferder vil vi få hunder som både blir veldig gode til å bevege seg når de vil ha noe, og som ofte stresser seg opp i treningssituasjonen. Vi må kommunisere til hunden at trening ikke bare er bevegelse. Dette gjør vi ikke ved å dempe den med stemmen eller korrigere hunden for å gjøre feil, men rett og slett belønne hunden for å vise oss passive atferder som å bli sittende, holde nesen til hånden, holde fast i apportobjektet eller bli liggende. 

Å kunne tilby passive atferder, som f.eks. bli sittende i 3 sekunder, er en viktig ferdighet for den belønningstrente fuglehunden. Men vi har en tendens til å alltid ville belønne bevegelsen først, og deretter hjelpe hunden ved å trene omvendt lokking eller bruke andre forstyrrelser for at hunden skal skjønne at den skal bli sittende. Dermed får vi en hund som tilbyr aktive atferder, men som er avhengig av hjelp eller beskjed for å kunne gjøre passive atferder. 

En dyktig trener vil kunne tilpasse forsterkingen av passive og aktive atferder til individet. En hund som har lett for å bevege seg skal ha mange belønninger for å vente, være i ro og tenke seg om og en passiv hund skal ha de fleste belønningene for å utføre en bevegelse. Dette betyr at selv om den aktive hunden blir trent i å sette seg raskt vil det komme mange belønninger i treningsøkten for at hunden også velger å bli sittende. Tilsvarende belønner vi den passive hunden for å ta initiativ og for å tilby energiske og kraftfulle atferder. 

Hva gjør hunden dersom den setter seg ned foran deg men ikke blir belønnet umiddelbart? Blir den sittende, skifter den atferd eller skifter den posisjon og setter seg på nytt?