Gode vaner

På samme måte som vi sørger for at hunden engasjerer seg i den belønningen vi inviterer til, sørger vi også for at hunden engasjerer seg i all annen aktivitet vi ber om. Reglene som gjelder for belønninger gjelder også for signaler og igangsetting av aktivitet:

  1. Vi sørger for å legge opp til suksess ved å kun gi signaler for aktiviteter vi regner med hunden engasjerer seg i. 
  2. Vi lar aldri hunden velge vekk aktivitetene vi inviterer til. 

Treningen og vanen med å engasjere seg i det vi vil starter i den daglige omgangen med hunden. Lar du hunden velge deg vekk i hverdagen (ved for eksempel å gi innkallingssignal i situasjoner der hunden ikke kommer) får du raskt en hund som også velger deg vekk under trening. Blir det derimot en vane for hunden å gjøre det du ber om i hverdagen er det enkelt for den å fortsette med det under trening mot jakt og prøver. 

Eksempel 1) Sidsel trener snart 2 år gamle ESS Kvick i apport. Kvick har gjennomført de obligatoriske vannapportene og skal snart starte jaktprøver. Sidsel har dårlig tid til å lære Kvick å apportere etter at han har støtet fugl. Inne, på treningsbanen og i typiske apporttreningssammengenger er Kvick ganske god til å hente fuglen som Sidsel kaster, men når de er i noe som ligner jaktterreng ser det ut som Kvick har glemt alt han har lært om apport.

Det er tydelig at Kvick tror at apportkommandoen har et innslag av “om du har lyst” i seg. Han forstår tydelig ikke hvorfor Sidsel maser om å hente kaldt vilt når de er i jaktterrenget der det er viktigere ting å engasjere seg i. For å løse problemet må Sidsel tenke etter om hun har gjort det til en vane å la Kvick velge henne vekk i andre situasjoner. Lar hun Kvick velge vekk belønninger når de trener? Tar Kvick godbiter før hun slipper han på jakt? Kan Kvick leke med henne når det er andre belønninger til stede? Kan Kvick apportere når det er en matskål stående på bordet ved siden av? Når Sidsel har gått tilbake i treningen og fikset dette kan hun starte med å la Kvick utføre enkle apportrelaterte atferder i jaktterreng. For eksempel kan hun ta fram hånden og la Kvick utføre noen håndtarget for godbitbelønning før han får løpe løs og jakte. Neste steg blir at Kvick griper et apportobjekt og avleverer, og deretter er det kort til at han kan utføre en hel apport.

Eksempel 2) Beate har vært flink til å tenke trening i hverdagen med 14 mnd gamle KM Salsa. Hun har sørget for å belønne Salsa for gode valg hunden har tatt, bare bedt hunden om noe dersom Beate har vært sikker på at Salsa har kunnet utføre det, og alltid fulgt opp signaler hun har gitt med belønning for rett utført atferd. Beate har også jobbet med at Salsa har kunnet engasjere seg i ulike belønninger i ulike retninger selv om det er noe annet som frister til stede. Nå er Beate og Salsa ute i fjellet for å finne ryper for første gang. Salsa løper litt rundt uten mål og mening, men greier allikevel å rote seg opp i et kull med ryper i god fart. Fuglene letter og hunden springer etter. Beate er klar og etter at hunden har løpt en 30-50 meter roper hun på Salsa. Salsa bremser umiddelbart, snur og kommer tilbake til Beate som nå er kommet seg opp til der fuglen lettet i fra. Beate lar Salsa få utrede, tar noen minutters pause og fortsetter turen innover fjellet. Salsa blir i løpet av turen mer fornuftig i søksopplegget sitt og prøver bevisst og finne fugl. Hun finner fugl to ganger til. I siste situasjon bremser tydelig Salsa og tar en kort stand før fuglene letter. I begge situasjonene avslutter Salsa umiddelbart ettergangen sin når Beate roper.

I løpet av Salsas oppvekst har det alltid lønnet seg å engasjere seg i det Beate foreslår. Det har alltid vært lett å gjøre oppgavene og velge vekk noe annet. Når Beate roper på Salsa i fjellet blir det derfor lett for Salsa å velge Beate i stedet for rypene. I tillegg blir Salsa belønnet for å høre på Beate ved å få lov til å utrede og få lov til å søke etter mer fugl. Siden Beate har så god kontroll på Salsa kan hun la hunden få lov til å gjøre sine egne erfaringer på vill fugl i fjellet, og finne ut selv på hvilken avstand fuglene trykker.

Kanskje du er en som har lett for å mase på hunden? Eller alltid gi signaler i litt for vanskelige situasjoner slik at hunden ikke greier å utføre atferden?

Når hunden ikke gjør det vi ber om har vi to valg. Enten kan vi ignorere, eller vi kan følge opp og på en eller annen måte sørge for at hunden hører etter. Om vi ignorerer belønner vi samtidig at hunden ikke reagerer når vi gir et signal. Om vi følger opp lager vi dårlig stemning og får gjerne en dempet hund. Dette er ikke noe problem om dette skjer en gang av 20, men om du gir 20 signaler og det er bare en av gangene hunden gjør det du hadde tenkt vil det gå hardt utover både relasjonen og målene dine. Hunden lærer da at det du sier ikke er så viktig og kan heller bruke tiden på det den selv liker.