Oppsummering

I dette kurset har vi tatt for oss hva belønninger er og hvordan vi velger hvilken belønning vi skal bruke og hvordan vi bruker den for best mulig effekt. Hensikten med våre belønninger er at de skal fungere som positiv forsterkere for atferder vi vil ha mer av. 

Belønninger

Hva er belønninger?

Belønninger er det vi tildeler hunden i hensikt at det skal virke positivt forsterkende på atferden hunden utfører. Alt hunden vil ha og kan få kan vi bruke som belønning. Vi kan bruke ulike typer mat, leker, kos og klapp, og ros, men også eksterne belønninger utenfor vår rekkevidde. Å løpe løs, hilse, jakte, apportere, og utrede er gode belønninger for mange fuglehunder. 

Ulike typer belønning

Vi deler belønninene våre inn i fire ulike kategorier. Matbelønninger, lekebelønninger, sosiale belønninger og eksterne belønninger. Eksterne belønninger er de belønningene som finnes i miljøet rundt oss. 

Valg av belønning

Når du velger belønning må du ta hensyn til hvor høy belønningskvalitet du vil ha, hvor høy belønningsfrekvens du har tenkt til å bruke og hvilken sinnsstemning du vil ha hunden i. 

Belønninger er relative

Verdien av belønningen er relativ i forhold til hvilke preferanser individet har, hvordan individet føler seg i øyeblikket, og hvilke andre belønninger/forstyrrelser som er tilgjengelig i miljøet. 

Må jeg leke med hunden?

Det er veldig mange fordeler med å utvikle en god lek hos hunden. Har du en ung hund vil vi sterk anbefale at du bruker litt treningstid på å lære den å leke. Men har du en eldre hund som er lite interessert i gjenstander og aldri har lekt før, så kanskje du skal bruke energien din på noe annet. 

Å bruke belønninger

Bruk deg selv

Måten du bruker belønningene og ikke minst hvordan du selv opptrer når du belønner har mye å si for verdien av belønningen. Ros og godord fungerer sjeldent som en effektiv positiv forsterker alene, men det kan heve totalverdien betraktelig om du bruker det sammen med annen type belønning.  

Belønningsplassering

Hvor vi plasserer belønningen og hvilken retning den har har også betydning for hvor effektiv treningen er. Vi kan ha en strategisk belønningsplassering som hjelper hunden med å gjøre rett, eller vi kan ha en variabel eller tilfeldig belønningsplassering for å gjøre treningen litt uforutsigbar og kvalitetssikre atferdene. Den strategiske belønningsplasseringen kan vi dele i tre kategorier: Belønne i posisjon, gjøre hunden klar for neste repetisjon og belønne for å skape retningsforventning.

Belønningsutvikling

Belønningsutvikling er alt du gjør som fører til at hunden vil ha belønningene dine litt sterkere og vil ofre litt mer for å få dem i framtiden. Det betyr at både introduksjon av nye belønninger, endringer i følelsene knyttet til en belønning, øket bruk av en belønning, begrensninger i bruk av en belønning og fjerning av andre alternativer kan være belønningsutvikling. 

Evaluering

Evaluering av belønning

Om du er usikker på hvor høy verdi belønningen din har for hunden er det smart å legge merke til ulike ting når du bruker den. Hvor raskt hunden går i gang i belønningen er en god indikasjon på hvor høy verdi den har. En annen ting er å se på om det er du eller hunden som gir mest under belønningen. Og det kanskje viktigste å se på er hva hunden gjør når du avslutter belønningen. Vil den mer og tigger etter flere belønninger, eller går den likegyldig avgårde?

Prioriteringslisten

En annen måte å evaluere belønningene våre på er å skrive ned hundens prioriteringsliste. Denne listen graderer de 20 mest prioriterte gjøremålene for hunden, hva hunden må gjøre for å få adgang til dem, om du liker dem eller ikke, og hva du vil hunden skal gjøre i framtiden for å få tilgang. Gjennom trening endrer du prioriteringene til hunden og målet er at alle de høyest graderte prioriteringene til hunden er gjøremål du liker at den gjør. 

Øvelser

I dette kurset har du fått øve på å finne måter å belønne med mat, lek og sosiale belønninger som kan fungere som effektive forsterkere for atferder senere. Du har også fått øve på bruken av avstandsbelønninger og hvordan du lærer inn tillatelsesordet VÆRSÅGOD.