Øv: Assosiering

Øvelsene i denne leksjonen er de første stegene vi tar for å få hunden til å forvente belønning av høy verdi hos oss når den hører innkallingssignalet. Sørg for å gi signalet (og registere at hunden oppfatter signalet) før du begynner å ta fram belønningen. Bruk belønninger av høy verdi og ikke tren i vanskeligere situasjoner/miljø enn at hunden lett velger din belønning over alt annet til stede. 

I disse øvelsene bruker vi bevisst ikke belønningssignal. Dette gjør vi for å isolere innkallingssignalet slik at assosiasjonen mellom innkallingssignal og belønning blir enklest mulig. 

Øvelse 4 Innkallingssignal = belønning

I denne øvelsen gir vi innkallingssignalet vårt og belønner uavhengig av hvordan hunden reagerer. Målet er en hund som får forventning om belønning og reagerer ved å snu seg mot deg eller bevege seg mot deg når den hører innkallingssignalet. Sørg for å ikke bevege hendene mot belønningen eller på annen måte begynne belønningsprosessen før du er sikker på at hunden har oppfattet signalet. Vær helt nøytral i kroppsspråket ditt til du starter belønningen. 

Gjør øvelsen i et rolig og heller uinteressant miljø. Det er fint om det ikke er så stor plass slik at hunden har begrenset med mulighet til å være på avstand fra deg. Stå vendt mot hunden og gi innkallingssignalet ditt. Vent 1/2 sekund før du begynner belønningen. Sørg for å gjøre belønningen så artig at hunden virkelig engasjerer seg. 

Det spiller ingen rolle hvilken posisjon hunden er i eller hva hunden gjør når du gir innkallingssignalet. Om du kan variere slik at ikke hunden tror at innkallingssignalet er forbundet med en viss stilling eller aktivitet er det best. Det spiller heller ingen rolle hva hunden gjør etter du har gitt innkallingssignalet. Målet med øvelsen er å skape en assosiasjon, så engasjer hunden i belønning uavhengig av hva den finner på. 

Etterhvert (dersom belønningen din har høy nok verdi) vil hunden begynne å reagere på signalet ved å snu seg mot deg eller bevege seg mot deg etter den har oppfattet signalet. Da kan du gjøre det litt vanskeligere ved å snu deg med siden til hunden før du gir signalet. Nå må hunden både reagere på signalet og bevege seg inn i ditt synsfelt før du starter belønningen. Greier den dette kan du stå med ryggen til å gjøre det samme. 

Gjør øvelsen i ulike miljø, men pass på så alltid belønningen du har har mye større verdi enn alt annet tilgjengelig for hunden. Gjør du øvelsen et sted der hunden har mulighet for å vandre avsted er det helt ok å gjøre øvelsen i bånd. 

Belønning: Godbit av høy verdi, leke av høy verdi
Belønningssignal: ingen
Belønningsplassering: Varier med å gi belønningen til hunden, la hunden jage belønningen i din hånd eller kast belønningen bortover gulvet

Øvelse 4 Innkallingssignal = belønning

Mål: Hunden reagerer raskt på innkallingssignal, snur seg mot fører og kommer inn i førers synsfelt for å få belønning

 1. Hunden engasjerer seg i belønningen du tilbyr etter at du har gitt innkallingssignalet når fører står mot den
 2. Hunden reagerer på innkallingssignalet og snur seg mot fører for deretter å engasjere seg i belønningen fører har 
 3. Hunden reagerer på innkallingssignalet, snur seg mot fører og beveger seg mot fører for deretter å engasjere seg i belønningen fører har
 4. Hunden reagerer på innkallingssignalet og oppsøker fører for å engasjere seg i belønning når fører står med siden til hunden
 5. Hunden reagerer på innkallingssignalet og oppsøker fører for å engasjere seg i belønning når fører står med ryggen til hunden
 6. Hunden oppsøker deg for å engasjere seg i belønningen når du gir signalet med ryggen til hunden.
 7. 1.-6. i ulike miljø uten særlig forstyrrelser
 • Det gjør absolutt ingen ting. Fortsett treningen med å betinge innkallingssignalet ditt til belønninger. 
 • Det er fint om du får til å gi signalet når hunden gjør andre ting enn å stirre på deg og. Prøv å beveg deg litt framover eller ta fram telefonen og knot med denne. Gi signal når hunden snur seg vekk eller inntar en annen posisjon.
 • Målet med denne øvelsen er å skape en assosiasjon mellom signalet og belønningen. Dersom hunden din ikke reagerer på signalet så har du ikke lykkes å skape denne assosiasjonen.
 • Les igjennom øvelsen igjen og begynn på nytt. Vær spesielt oppmerksom på å bruke belønninger av høy verdi og å ikke ta fram belønningen før 1/2 sekund etter du har gitt innkallingssignal. Gjør min 15 repetisjoner over 3 økter før du forventer at hunden skal reagere på signalet. 
 • Dersom hunden din ikke engasjerer seg godt nok i belønningen du tilbyr må du enten øke verdien av belønningen eller redusere verdien av miljøet. 
 • Er du usikker på om belønningen din har høy nok verdi kan du prøve å engasjere hunden i belønningen før du starter treningen.
 • Det kan også hende at hunden er sliten, mett, treningslei eller ikke greier så mange repetisjoner etterhverandre som du krever. Gjør treningen kortere og tren på en tid av døgnet da hunden har mer å gi. 
 • Dersom hunden bare blir stående å vente på belønning uten å komme mot deg når du snur deg vekk kan det være fordi du alltid har kommet til hunden med belønningen i stedet for å la hunden komme for å ta den hos deg. 
 • Sørg for å belønne på en slik måte at hunden beveger seg mot deg.
 • Øk kriteriene ved å la hunden måtte ta ett-to-tre steg mot deg før du begynner å ta fram belønningen.
 • Når hunden kan bevege seg mot deg når du står med fronten i mot kan du igjen prøve å snu deg fra hunden. 

Øvelse 5 Innkallingssignal = belønning 2

Nå øker vi avstanden til hunden, men kompenserer ved å ikke gi innkallingssignalet før hunden allerede er på vei inn mot oss. Denne øvelsen kan gjøres både inne og ute, så lenge du er et sted du ikke er redd for at hunden stikker av eller gjør noe du ikke vil den skal gjøre. Pass på at belønningen din fortsatt er av høyere verdi enn det hunden har tilgang på i miljøet. 

Ha is i magen når du skal trene denne øvelsen. Det er bedre at hunden kommer mot deg et par ganger uten at du gir innkallingssignal, enn at du gir innkallingssignal og hunden velger å gå en annen vel. Ha gjerne noe annet å gjøre så du ikke blir så opptatt av å skulle kalle inn hunden. Det er lett å bli så opptatt av å skulle belønne at vi ubevisst lokker eller lurer hunden til å komme mot oss. Hold posisjonen din nøytral både før og etter du gir innkallingssignal, og lokk ikke hunden til deg før du begynner belønningen. 

Belønning: Godbit eller leke av høy verdi
Belønningssignal: ingen
Belønningsplassering: Hos fører, la gjerne hunden jage belønningen i din hånd

Øvelse 5 Innkallingssignal = belønning 2

Mål: Hunden hører innkallingssignalet når den er på vei mot fører i galopp, kommer til fører og får belønning

 1. Hunden hører innkallingssignalet på vei mot fører innendørs
 2. Hunden hører innkallingssignalet på vei mot fører utendørs
 • Dette er en øvelse der vi assosierer innkallingssignalet med belønning hos oss når hunden allerede er på vei inn. Du skal ikke gi innkallingssignal når hunden ikke er på vei mot deg allerede. 
 • Finn på noe annet å gjøre så hunden mister interessen for deg et øyeblikk. Rydd eller kikk på telefonen. Når hunden finner på noe annet kan du skifte fokuset over på hunden igjen og vente til den kommer mot deg før du gir innkallingssignal. 
 • Var hunden egentlig på vei mot deg eller var den på vei forbi deg? Ha is i magen og ikke kall på hunden før du er helt sikker på at den har rett retning. 
 • Har du belønninger av god nok verdi? Eller er det ting i miljøet hunden velger over belønningene dine?
 • Dersom du prøver å gjøre denne øvelsen et sted der hunden aldri kommer mot deg så er enten miljøet du gjør øvelsen i for vanskelig eller hunden har for lite forventning til belønning fra deg. 
 • Finn et enklere miljø, repeter øvelse 4 noen ganger med hunden i bånd før du slipper den løs.