Bestemmerollen

I leksjon TSB-modellen i kurset Atferd og læring snakket Thomas om de ulike rollene vi har ovenfor hunden. Bestemmerollen er den vi tar fram både når vi sørger for at hunden engasjerer seg i vår aktivitet, og når vi stopper hunden fra å belønne seg selv. Den er til stede i oss når vi ikke gir oss med å få hunden i lek selv om det er en pølsebit på peishylla, når vi overbeviser hunden om at vi skal jakte østover selv om den vil vestover, og når vi ikke lar hunden få jakte videre før den har apportert gjenstanden vi holder fram. Men vi bruker bestemmerollen også til å blokkere for hundens vei til den trekker seg tilbake, når vi hever hånden for å sørge for at hunden blir sittende, og når vi roper til den for å få oppmerksomhet og få den til å bremse. 

Men bestemmerollen er bare god og fungerende dersom den balanseres med samarbeidsrollen og det er en solid trygghetsrolle i bunn. Å bestemme over en hund som ikke har tillit til oss eller å bestemme over hunden uten å innby til samarbeid gir bare en dårlig relasjon og mindre fungerende bestemmerolle. En fungerende og balansert bestemmerolle vil fungere på en måte som gjør at du enkelt får hunden engasjert i det du vil og sjeldent kommer opp i konflikter der du må stoppe hunden fra å belønne seg selv. 

100% positivt?

En dyktig fuglehundetrener vil kunne ha god framgang i treningen med hunden uten å behøve å fortelle hunden hva den gjør feil. Derimot kan det være mot sin hensikt å tro at vi kan trene fram en fuglehund til ferdig jakt- og prøvehund uten selv å gjøre noen feil i prosessen. Alle gjør feil en gang i blant, enten det er å overvurdere forkunnskapene til hunden, planlegge for dårlig, bruke for dårlige (eller for gode) forsterkere eller å undervurdere miljøforstyrrelsene. Det kommer til å bli feil og du kommer til å måtte kontrollere hunden, uavhengig av hvilke intensjoner du hadde fra starten. Lar du istedet hunden velge deg vekk og belønne seg selv i disse tilfellene vil det bli vanskeligere og vanskeligere å overbevise hunden om at det er viktig at den engasjerer seg i det vi vil. Sørg derfor alltid å ha en plan B som effektivt stopper hunden fra å belønne seg selv, uten at den mister lysten og viljen til å jobbe for deg. 

Kan du stoppe hunden med kroppssignaler? Eller overbevise den om å engasjere seg i en leke den er måtlig interessert i?

Hvordan oppfører hunden seg etter du har bestemt over den, er den dempet og forsiktig eller klar for å jobbe videre med deg? 

Tørr hunden komme mot deg og være inntil selv om du har hevet stemmen eller bremset hunden med kroppen?