Evaluering

Så da har feilen oppstått og vi har agert. Vi må nå tenke igjennom hvordan vi kan unngå at det skjer en gang til. Hvor stor er egentlig sannynligheten for at hunden gjør den samme feilen igjen? Om det er slik at hunden har gjort det 100 ganger rett og så gjør en feil kan vi anta at neste repetisjon blir rett. Om hunden aldri har gjort dette rett tidligere eller har gjort flere feil på rad, er det på tide å senke kriteriene. I tillegg til kriteriene er det smart å ta en vurdering av hvilke belønninger vi bruker. Er de verdt å jobbe for eller tar hunden dem bare fordi vi ber den om det? Vil hunden gjøre en bedre innsats om det ble viktigere å gjøre rett? Og så er det å vurdere om vi kanskje burde splittet opp øvelsen i mindre deler eller om det er noen forkunnskaper vi burde lært hunden før vi prøver på øvelsen igjen. 

Det er viktig å huske på at plan B nettopp skal være en plan B. Går det inflasjon i å avbryte og stoppe og det blir vårt første valg, så er det noe vi har misset i treningen (har du lært hunden hva du vil at den skal gjøre i stedet?) eller så har vi en veldig urealistisk oppfatning av hva hunden kan klare. Plan B kan aldri erstatte god grunntrening som bygger på verdifulle belønninger, atferder og signaler. 

Når vi skriver om hvordan vi håndterer feil i treningen er det alltid med et utgangspunkt der hunden oppnår kriterieret ca 80 prosent av repetisjonene. Må du håndtere mer enn 20% av repetisjonene dine med din plan B, er kriteriene dine alt for høye og du må stoppe og revurdere treningsplanen din. Dette er uavhengig av hvordan du feiler hunden. Det er også slik at selv om din metode for å håndtere feil gjør at hunden ombestemmer seg og gjør rett allikevel, teller ikke dette som en del av de 80% rette repetisjonene. Kun repetisjoner der hunden utfører atferden, slik du vil ha den, på første forsøk, uten ekstra signaler, blokkering, fjerning av belønning eller hemming, er det en rett repetisjon.

Eksempel: Nina trener GS Hunter i fjellet. Målet hennes er at Hunter skal sette seg umiddelbart på signal SITT etter at det har lettet ryper. Nina er en hel helg i fjellet og teller 12 situasjoner der Hunter har sett fugl ta til vingene på nært hold og Nina har gitt signal SITT. På veien hjem fra fjellet oppsummerer Nina de 12 situasjonene. I 3 av repetisjonene har Hunter stoppet og satt seg på første signal SITT, i 6 repetisjonene har Nina måtte løpe i mot og gjenta signalet og på den måten ha greid å stoppe hunden innen hunden har løpt 10 meter etter. I 3 av repetisjonene har hunden løpt lengre etter fuglen og har først snudd og kommet tilbake etter 50 meter. Nina er fornøyd med at hun har greid å stoppe hunden i 9 av 12 repetisjoner, altså 75%.

Dette er nok en situasjon mange kan kjenne seg i. Vi er fornøyd når VI har greid å stoppe hunden, og tenker mindre på hvilken opplevelse hunden har. Kriteriet til Nina for en vellykket repetisjon er at hunden skal sette seg umiddelbart på signal SITT etter at det har lettet fugl. Det gjør hunden kun i 3 av 12 repetisjoner, altså 1/4 av gangene, 25% av repetisjonene. De resterende repetisjonene er utenfor kriteriet. I 50% av repetisjonene har hunden gjort feil, men Nina har greid å stoppe den fra å belønne seg selv. Derimot har hunden greid å belønne seg selv ved å løpe etter fugl i 25% av repetisjonene. Selv om Nina sikkert er veldig flink til å belønne hunden sin for å sette seg slik at den atferden blir forsterket har hunden denne helgen allikevel fått like mye forsterkning for atferden “å løpe etter fugl” som atferden “å sette seg på signal SITT når det letter fugl”. Nina har ingen grunn til å forvente at hunden setter seg lettere på signal SITT når det letter fugl i framtiden.

Hva må hunden gjøre for at den når kriteriet ditt når fuglen tar til vingene? Skal den bremse og stoppe selv? Skal den reagere umiddelbart på fløytesignal og sette seg? Eller holder det at du får stoppet den innen rimelighetens grenser med fløyting, bråking og bevegelse i mot hunden?

Hvilke repetisjoner er du fornøyd med og hvor stor prosent av repetisjonene er det i løpet av en treningshelg i terrenget?