Kriterieplaner

En kriterieplan er en progresjonsplan som forteller deg hvordan du kommer deg fra den atferden hunden viser nå til målet ditt. Den gir deg føringer for hvordan du skal trene og hva neste kriterium er. Kritierieplanen utarbeider du når du planlegger treningen din. Du kan utarbeide grove kriterieplaner mot et delmål eller små detaljerte kriterieplaner for en enkelt kort treningsøkt. Med en gjennomtenkt plan trenger du ikke bruke krefter på å lure på hva du skal trene når du har tatt fram hunden. Når hunden klarer et kriterium er nemlig neste allerede tenkt ut. Treningen blir mer effektiv og gøyere for begge to. 

Øvelse: Godbitmagneten

Mål: Hunden tar i imot deg og følger tett etter din hånd med godbiter

 1. Hunden følger tett etter godbithånden mens du rygger
 2. Hunden følger tett etter godtbithånden mens du går framover
 3. Hunden følger tett etter godbithånden mens du gjør helomvendinger med hunden på utsiden
 4. 1-3 i aksellerasjon
 5. 1-3 i forskjellige miljøer
 6. Godbitmagneten etter “klikk” eller “BRA” som belønning for annen atferd

Kriterieplanen over er et eksempel på en kriterieplan du finner hos R+Gundogs. Disse finner du i tilknytning til de fleste øvelser som er beskrevet. De er kun forslag til progresjonsplaner, og beskriver sjekkpunkter du bør være innom for å nå målet med øvelsen. Kriterieplanene er ikke skrevet for at du skal greie å komme igjennom dem på en liten treningsøkt. Noen av planene vil du bruke noen treningsøkter for å komme igjennom, mens andre planer er øvelser du jobber med over mye lengre tid. I eksempelet med godbitmagneten over vil du kanskje gå igjennom punkt 1-3 i første økten, 1-4 i de to neste øktene, og så punkt 5 og 6 innimellom annen trening framover. 

Hver hund har ulike treningserfaringer og for å ha effektive treningsøkter er det viktig at vi tilpasser mengde trening, hva vi trener på, hvor vi trener, hva vi belønner med osv. til hver enkelt hund. Dette betyr også at du kanskje må endre litt på R+ sine kriterieplaner for å få dem til å passe til deg og hunden. I noen planer må du kanskje legge inn mange flere steg mellom hvert beskrevne, og i andre planer kan du kanskje hoppe over noen steg eller bare gjøre en repetisjon av hvert punkt. Husk at planen i seg selv ikke er noen metode, den er kun en sjekkliste for å hjelpe deg på veien mot ferdig øvelse.  

I eksemplene under finner du to ulike kriterieplaner for samme atferd. Eksempel 1 er for en tenkt hund uten særlig gjenstandsinteresse, og eksempel 2 er for en tenkt hund med gjenstandsinteresse. 

Eksempel 1) Mål: Hunden skal plukke opp en 250g dummy som ligger foran meg, løfte den fra bakken, holde den i 1 sekund og slippe på “klikk”. 

 • Hunden ser på dummyen
 • Hunden snuser på dummyen
 • Hunden griper over dummyen
 • Hunden griper over dummyen umiddelbart etter å ha svelget siste belønning
 • Hunden plukker opp og løfter dummyen opp fra bakken
 • Hunden plukker opp dummyen, løfter den opp fra bakken og holder den i 0,5 sek
 • Hunden plukker opp dummyen, løfter den opp fra bakken og holder den i 1 sek

Eksempel 2) Mål: Hunden skal plukke opp en 250g dummy som ligger foran meg, løfte den fra bakken, holde den i 1 sekund og slippe på “klikk”. 

 • Hunden griper over dummyen jeg holder i min hånd
 • Hunden griper over og drar i dummyen jeg holder i min hånd
 • Hunden griper dummyen i min hånd og holder den fast selv om jeg slipper taket
 • Hunden griper dummyen i min hånd og holder den fast i ett sekund
 • Hunden griper dummyen i min hånd når jeg holder hånden mot bakken, og holder den fast i ett sekund mens den løfter hodet
 • Hunden plukker opp dummyen fra bakken, løfter den opp og holder den i ett sekund

I eksempel 1, med hunden uten gjenstandsinteresse, forutsetter kriterieplanen at hunden ikke kommer til å stjele gjenstanden og løpe avgårde. Vi vet at hunden ikke er så glad i å ha noe i munnen, og belønner derfor alle repetisjoner hunden gjør som har med gjenstanden å gjøre. I eksempel 2 er forutsetningene annerledes. Her vet vi at hunden har stor gjenstandsinteresse og sannsynligheten for at hunden stikker av med gjenstanden er stor. Vi må lære hunden at det å holde noe i munnen er en jobb den gjør for å få noe annet og ikke bare fordi det er gøy i seg selv. Siden vi er ganske sikker på at hunden kommer til å gripe ting vi presenterer bruker vi ikke tid på å belønne den for å se på, bevege seg mot eller dytte på gjenstanden.  

Kriterieplanene er et viktig verktøy i treningen. Med en godt utarbeidet kriterieplan trenger du ikke bruke tid og energi på å finne ut hva det neste kriteriet i treningen er. Når du begynner å bruke kriterieplaner kan det være smart å skrive de ned. Da er det lettere å se om planen din har detaljerte nok kriterier eller tar små nok steg mellom kriteriene. Når du har trent en stund vil du ikke lengre trenge å skrive dem ned. Det holder å ha tenkt godt igjennom planen før treningen. 

Eksempel:

Mål: Hunden skal sette seg umiddelbart og uten å bevege seg framover etter signal SITT er gitt når hunden står 5 meter fra meg med kontakt innendørs. 

 • Hunden setter seg på signal når den står rett foran meg
 • Hunden setter seg på signal når den er rett foran meg etter å ha spist en godbit jeg kaster på bakken ved siden av den
 • Hunden setter seg på signal 1/5 meter fra meg etter den har spist en godbit jeg kaster på bakken ved siden av den
 • Hunden setter seg på signal 1 meter fra meg etter at den har spist en godbit jeg kaster på bakken ved siden av den
 • Hunden setter seg på signal 2 meter fra meg etter at den har spist en godbit jeg kaster på bakken ved siden av den
 • Hunden setter seg på signal 5 meter fra meg etter at den har spist en godbit jeg kaster på bakken ved siden av den
 • Hunden setter seg på signal 5 meter fra meg etter at jeg har levert godbit i posisjon til hunden i forrige repetisjon