Ansvar i treningsøkten

Følger vi innlæringsveien og har planlagt treningsøktene våre godt, går gjennomføringen lett. Vi vet hva vi skal trene, hvor vi skal trene, hvordan vi skal belønne, og hva vi skal gjøre dersom det blir feil. I tillegg har vi laget en hund som engasjerer seg i belønningen vi tilbyr og som kan jobbe for å få. 

Det at hunden vet den må yte for å få kan også beskrives som å gi hunden ansvar i treningsøkten. Hunden har ansvaret for å utføre atferder som føreren belønner. Føreren har ansvaret for at belønningen er så god at hunden har lyst til å utføre atferden oftere/mer intenst/raskere osv. i senere repetisjoner. Om vi har fått til dette ansvarsforholdet vil hunden raskt gå i gang i arbeid når den gjenkjenner treningssituasjonen og etter avsluttet belønning, og hunden har lyst til å utføre atferdene. 

Ofte er dette ansvarsforholdet annerledes. Hunden står i enden av båndet og gjør sine ting mens den venter på at føreren skal lokke eller gjøre seg interessant. Først da reagerer hunden. når hunden har fått belønningen sin forsvinner den ofte ut i sin egen verden igjen og stirrer på miljøet eller putter nesen i bakken. Igjen må føreren lokke, lage lyder eller på annen måte gjøre seg interessant for å få hundens oppmerksomhet. I dette treningsforholdet har føreren alt ansvaret for det som skjer. Hunden trenger ikke yte noen ting og jo mer føreren må lokke, vise belønningen eller på annen måte gjøre seg artig og interessant, jo mer forsterker føreren også at hunden ikke viser initiativ. 

Det kan være vanskelig å få snudd en slik nedadgående spiral. Først og fremst fordi føreren må endre innstillingen til både hund og trening. Forestillingen om hva hunden “kan” må endres og man må tørre å jobbe med atferder på et mye lavere nivå enn det man har gjort tidligere. Føreren må anstrenge seg for å både legge miljøet til rette slik at hunden velger å gjøre rett atferd, og unngå å gjøre bevegelser eller lage lyder for å lokke og kalle på hunden oppmerksomhet. Deretter må all energi legges i å gjøre belønningen så spennende og verdifull som mulig slik at hunden er interessert i å fortsette å jobbe. Men tørr du å gjøre denne jobben, og tørr du å legge noe av ansvaret i treningen over på hunden, skal vi love deg at du vil både få en bedre relasjon med hunden din og en mye raskere framgang i treningen. 

Er du flink til å overlate ansvaret for å utføre atferdene til hunden, eller hjelper du mye til?