Oppsummering

I dette kurset har vi gått igjennom hvordan vi kan planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøktene våre. Å sørge for å ha en plan for treningen som blir evaluert etter gjennomføring gjør at treningen vår blir spisset mot målet vi har satt oss slik at effekten av treningen blir større. 

Innlæringsveien

Innlæringsveien er veien vi følger når vi lærer inn en øvelse helt fra bunnen. Å følge et system under innlæringen hjelper oss i å sette rette kriterier for hunden og ikke gjøre det for vanskelig, samtidig som vi oppnår progresjon i treningen. Om vi vet hvilket trinn vi er på og hvilket trinn som er neste, vil dette også spare oss for tid og krefter i planlegging av treningsøkter. Det blir lettere å “bare trene litt” uten å tenke for mye. I kursserien Effektive forsterkere jobbet vi oss igjennom de to første punktene i innlæringsveien, å finne belønninger, og å lære hunden å jobbe for å få. 

Frivillig atferd

Når vi får fram den frivillige atferden hos hunden, forsterker vi og former atferden slik vi vil ha den, uten å bruke noen form for signal for å be hunden om å gjøre noe. Vi sørger altså for at hunden er helt sikker på hvilken atferd som fører til belønning før vi gir atferden et signal eller setter den sammen med noe annet.

Signalkontroll

Når vi har formet atferden, trent den til flytnivå og generalisert den, er det tid for å legge signal på atferden. Målet på dette steget er at hunden skal utføre den gitte atferden umiddelbart etter den har oppfattet signalet. Når vi legger på signalet gir vi først signalet rett før vi vet hunden kommer til å utføre atferden frivillig. Deretter lærer vi hunden å vente med å utføre atferden til signalet blir gitt. Når hunden kan vente på signalet kan vi lære hunden å skille mellom det nye signalet og andre signaler den kan fra før. Det siste steget er å forsterke at hunden reagerer rett på signalet i situasjoner den ikke forventer at vi skal gi det.

Generalisering

Vi generaliserer både den frivillige atferden og signalet. Generaliseringen av den frivillige atferden handler om å fortelle hunden at det er atferden som fører til belønning, ikke miljøet, situasjonen eller andre tilfeldige faktorer rundt. Når vi generaliserer signalet lærer vi hunden at det er vårt signal som betyr at hunden har mulighet til å oppnå belønning, ikke hvilken avstand den er på, hvor den er, når vi trener osv. 

Planlegging

Hovedtyngden av jobben med å legge opp til at hunden gjør rett gjøres i planleggingsfasen. Det er her vi bestemmer hvordan treningen skal gjennomføres, men også her vi har mulighet til å tenke igjennom ulike scenarioer for hva som kan skje og hvordan hunden kan reagere. Vi planlegger for:

 • Hvilken atferd vi skal trene
 • Hvor mye vi skal trene
 • Hvilke forsterkere vi skal bruke
 • Hvordan vi legger til rette miljøet og treningsforholdene
 • Hvordan vi gjennomfører overgangene i treningen
 • Hvilke typer utstyr treninger vi i treningen
 • Hvilke feil kan oppstå og hvordan håndterer vi disse

Gjennomføring

Teori vs praksis

Både det å planlegge en treningsøkt og det å gjennomføre den etter planen krever øvelse. Men jo mer du øver, jo bedre vil du bli. I starten kan det være smart å kun fokusere på helheten når du trener hunden. Ikke tenk for mye på hva hunden skal gjøre og om den gjør rett eller galt, sørg heller for at dere begge har det hyggelig slik at du ender opp med å glede deg til neste økt, og hunden blir oppstemt neste gang den kjenner igjen treningssituasjonen. 

Ansvar i treningsøkten

Det at hunden kan jobbe for å få kan også beskrives som at hunden tar ansvar under treningen. Hunden har ansvaret for å utføre atferder som føreren belønner. Føreren har ansvaret for at belønningen er så god at hunden har lyst til å utføre atferden oftere/mer intenst/raskere osv. i senere repetisjoner. Om vi hjelper hunden for mye kan fort dette ansvarsforholdet bli skjevt og det blir tungt å få hunden engasjert i treningen. 

Overganger og flyt

Å gjennomføre treningsøkten med flyt gir et veldig bra læringsutbytte for hunden. Om overgangene våre mellom arbeid og belønning, og til og fra pauser er sømløse, blir det lettere for hunden å forstå hva den blir belønnet for. 

Bjeff og pip

Det er også under gjennomføringen du gjør den største jobben i å forebygge fremtidig lyd i trening og konkurranse. Unngå å sette hunden i en posisjon der den uønskede lyden kan oppstå og gi hunden oppgaver den må konsentrere seg om i stedet. 

Evaluering

Når du evaluerer treningsøktene dine bør du tenke igjennom disse punktene:

 • Var det store forskjeller mellom planlagt trening og gjennomføring?
 • Fungerte belønningene dine som positive forsterkere for rett atferd?
 • La du opp treningen slik at det var lett for hunden å gjøre rett?
 • Gjorde hunden noen uønskede atferder som ble forsterket?
 • Viste hunden tegn på at den synes treningen er for vanskelig eller ubehagelig?

Øvelser

I dette kurset har du fått øve på å planlegge, gjennomføre og evaluere en perfekt treningsøkt der treningen flyter fra start til slutt og både hund og fører koser seg.