Når hunden finner fugl

Så hvordan skal vi oppføre oss når hunden finner fugl? Hvordan skal vi unngå at situasjonen blir dårlig læring og bringer oss lengre unna målet vårt? Og hvordan lærer vi hunden komplett RIOS uten å ødelegge djervheten?

For en nybegynner er det vanskelig å se for seg hva som skjer når hunden finner fugl og ikke minst hva som bør skje. Det er også lett å henge seg opp i alt hunden ikke gjør perfekt og bli stressa fordi hunden ikke utfører alt slik det står den skal gjøre. For å bli litt mer forberedt, lage seg målbilder og realitetsorientere seg kan det være smart å være med litt rundt for å se ulike hunder håndtere fugl. Har du en stående fuglehund er det lett å bli med på jaktprøver å se hva som skjer og hvordan de ulike hundene i ulike aldre håndterer fugl. Har du en støtende er det nok lettere å ta kontakt med oppdretter eller andre som jakter med spaniel for å bli med og se. På prøvene for spaniel er det særdeles viktig at det ikke er for mye lyd i terrenget og det blir derfor vanskelig å få anledning til å se noe som publikum. 

Den støtende hunden

Den støtende hunden skal søke med høy intensitet, reviere tett over terrenget og holde en slik kontakt til fører at fuglen hunden får på vingene letter på en avstand det er enkelt for fører å få skutt dem. Om fuglene trykker godt vil det derfor være rom for at hunden går større og tar mer terreng enn om fuglene er lette og tar til vingene 15 meter foran hunden. Det er også ofte slik at jo høyere intensitet hunden har jo mindre tør fuglen å løpe på bakken og de vil ofte trykke hardere og lette på kortere avstand fra fører og hund. En hund som ikke legger nok press på terrenget vil lettere jage fuglen ut av jaktområdet og få færre fugl på vingene. 

Vi kaller det at hunden “støter” når hunden bevisst får fuglen på vingene ved å søke den opp via overvær eller spor. Et “direkte støt” er når fuglen letter rett foran nesa på hunden. Når den støtende hunden støter fugl skal den være umiddelbart og komplett i ro uten større signaler fra fører. Den skal være oppmerksom i retningen fuglen flyr for å kunne få med seg en eventuell felling og kan i forbindelse med dette vri hodet eller kroppen for å kunne følge med. 

Den stående hunden

Den stående hunden skal dekke et større terreng i store slag med en reviering, dybde og bredde på søket som passer til dagens biotop, fugl og vindforhold. Den skal hele tiden være bevisst på vinden og vende slik at den alltid har kontroll på luktene rundt den. Når den stående hunden finner fugl stopper den og “peker” på fuglen på en slik avstand at fuglen hverken tør å lette eller tør å løpe. Denne avstanden er ulik mellom type fugl, alder på fugl, vær, biotop og årstid, og det er kun erfaring og lukt som gjør en hund god til å finne denne avstanden. Når hunden holder fuglen på denne måten går fører/skytter opp, plasserer seg på en slik måte at det er lett å skyte, og (om ikke fuglen har lettet når fører kom til) ber hunden om å reise fugl med et JA. Hunden løper nå fram og rett mot der den vet fuglen er, får denne på vingene og bråbremser slik at skytteren kan skyte uten risiko for at hunden kommer i skuddbildet. 

I virkeligheten

I virkeligheten er det sjeldent situasjonene er så perfekte og rene som beskrevet over. Det er ofte en del armer og bein, hunder som ikke takler dagens fugl eller dagens forhold og førere som til stadighet plasserer seg feil eller gir feil signaler. Det er også lett å gjøre feil i innlæringen og enten lage en hund som aldri blir rolig/lydig i fugl eller lage en hund som blir for forsiktig og ikke tør å gå fram. 

For å forebygge dette er det smart å strebe etter en forsiktig og gradvis endring mot målet vi sikter etter. En måte å gjøre dette på er å snu den unge hunden på innkalling i stedet for å stoppe den med SITT. Innkallingen tvinger hunden til å skifte fokus fra fuglen og over til oss, samtidig som det ofte er en tidligere godt forsterket og dermed enklere atferd for unghunden å utføre. Når hunden kommer tilbake kan vi engasjere den i belønning, være med den under utredningen eller ta en pause så den får roet seg ned.

For å enda enklere få hunden til å skifte fokus hjelper det å rose når fuglen letter. Rosen er en nøkkel inn til hundens hode slik at vi får kontakt med den. Om hunden forholder seg nogenlunde i ro på stedet kan vi bare rose den og så gå opp til den og ta kontroll. Om hunden beveger seg etter fuglen kan vi først sette i gang rosen, så kalle den inn, og så fortsette å rose når hunden er på vei tilbake. 

Signal og timing

Vi vil venne hunden til at den skal høre etter og utføre atferder på signal når det har lettet fugl, samtidig som vi ikke vil gi hunden signaler for atferder den ikke kommer til å gjennomføre. En god vane er derfor å ikke gi hunden signaler for atferder den ikke kommer til å gjennomføre. I fuglesituasjonene betyr dette at du ikke kaller hunden inn eller setter hunden dersom du ikke med stor sannsynlighet kan forvente at hunden gjør det du ber om. Ofte gjenkjenner vi dette punktet ved at farten til hunden går ned og galoppen blir mer gyngehestaktig enn langflat veddeløpshest. Etterhvert som hunden får mer erfaring vil den forvente å bli snudd eller stoppet, og den vil tidligere etter at fuglen har lettet gå inn i gyngehestmodus. 

I tillegg til å time signalene våre godt vil det være smart å tidlig venne hunden til å gjennomføre hele atferdsrekken. Tenk derfor at hunden bør, på et eller annet tidspunkt etter at fuglen ha fløyet, befinne seg på oppfluktsstedet i posisjonen sitt, før den får utrede og jakte videre. Målet ditt er at dette tidspunktet gradvis skal nærme seg tidspunktet når fuglen letter. Når du kaller hunden inn fra ettergangen bør du derfor ta i mot hunden og belønne den sittende på oppfluktsstedet før den får løpe videre. 

Så hvor mange meter er greit for en ung hund? En hund som virker forsiktig kan i starten få bli med til den selv snur før du sakte strammer inn til et haglehold. En djervere hund kan stoppes tidligere. Har du et fuglearbeid der ikke hunden var i bevegelse når fuglen gikk trenger ikke hunden bevege seg i det hele tatt. Hvor langt du bør la hunden løpe etter har også med relasjonen mellom hund og eier å gjøre. Føler du deg komfortabel med hvordan du skal redusere ettergang? Er du best på å bygge opp eller å dempe hunder? Så lenge ettergangene blir kortere og kortere over tid så er du på rett spor. 

Smarte ferdigheter før RIOS

For å kunne kreve komplett RIOS av hunden er det en del ferdigheter den bør kunne først. Den bør selvfølgelig ha en god forståelse av det signalet du bruker for å stoppe den, kunne bli værende under større forstyrrelser og den bør også være god på innkalling i vanskelige situasjoner. En annen ting som er smart å fokusere på er at hunden kan veksle mellom høyt og lavt aktivitetsnivå. Når vi trener, jobber vi med dette når vi veksler mellom aktiv belønning og komplett ro. I fuglesituasjonene jobber vi med dette ved å ta en pause etter at det har lettet fugl og ha god tid og vente til hunden både kan puste normalt og spise før vi går videre. 

En annen viktig ferdighet vi lærer hunden før vi krever komplett RIOS, er å engasjere seg i vår aktivitet selv om det er mye annet interessant til stede. Vi har i tidligere kurs jobbet med dette på et lavt nivå ved å lære hunden å leke selv om det er godbiter tilgjengelig og å lære den å engasjere seg i den leken vi tilbyr. For å kunne avbryte en ettergang er det også viktig å ha en fornuftig bestemmerolle der hunden lett kan avbrytes, men samtidig lett går i gang i aktiviteter vi bestemmer etterpå. Det er også smart å ha lært hunden å reagere på våre signaler selv om den ikke forventer dem. Dette gjør at hunden lettere “hører” hva vi sier selv om det akkurat har lettet en fugl. Å lære hunden dette handler mye om hvordan vi forholder oss til hunden i hverdagen. Gir vi den mange signaler den ikke reagerer på eller er vi flinke og kun gir signaler når vi tror hunden kan utføre atferden som kreves og vi har mulighet til å følge opp signalet. Disse tre siste ferdighetene tar vi opp i dette kursets tre øvelsesøkter. 

Har du trent SITT og innkalling godt nok uten fugl som forstyrrelser?

Kan hunden din veksle mellom høyt og lavt aktivitetsnivå enkelt?

Kan du lett engasjere hunden i aktivitet hos deg selv om det er noe kjempespennende i miljøet?

Kan du avbryte hunden når den er på vei til noe den vil ha?

Reagerer hunden din på signalene dine selv om den er opptatt med andre ting?