Oppsummering

I dette kurset har vi tatt for oss hva RIOS er, hvordan vi skal forholde oss til hunden i fuglearbeidene, og hvordan vi kan forberede hunden til å bli stoppet umiddelbart når fuglen letter. 

Hva er RIOS?

Mer enn SITT

Å trene inn RIOS er mye mer enn å bare trene hunden til å sitte når vi gir signal. For mye fokus på å stoppe hunden kan legge en demper på hundens djervhet i fugl, selv om stoppen er trent med positiv forsterkning. Vi må balansere treningen og tilpasse den til individet. For å bli en god fuglebehandler trenger hunden erfaring med ulike viltslag under ulike forhold. Vi må kunne gi hunden erfaring uten å kontrollere den for mye slik at hundens iboende egenskaper kan utvikle seg og komme til uttrykk. Samtidig må vi forberede hunden på at den senere kontant skal stoppe når fuglen tar til vingene. Lar vi hunden løpe for langt etter fugl for mange ganger vil jobben med å lære den å stoppe bli vanskelig.

Den viktige relasjonen

Vi kan ikke gi noen fasit på hvor store tryggghetsrollen, samarbeidsrollen og bestemmerollen skal være i forhold til hverandre i relasjonen mellom deg og og din hund. Det viktigste er å finne den balansen mellom rollene som får fram det beste samspillet mellom dere. Tryggheten er en forutsetning for å unngå negative bivirkninger som at hunden blir skremt. Jo bedre samarbeidet er, desto lettere blir det for hunden å gå tilbake til ønsket atferd etter at vi har stoppet en uønsket atferd. Men samarbeidet kan også bli bedre av at du kan bestemme over hunden. Det blir nemlig lettere for hunden å engasjere seg i belønningene dine om den har lært at ikke alle valg er tilgjengelige bestandig. I stedet for at hunden lever etter mottoet “det er lov å prøve seg”, gir den seg lett når vi sier at noe ikke er lov og velger heller å engasjere seg i det vi vil. 

Bruk av langline

Langlinen er et enkelt verktøy for hundetrenere og det er lett å bruke den for ofte og bli for avhengig av den. Det er ikke uvanlig at hundene lærer seg forskjellen mellom når lina er på og når den er av. Vi må passe på så vi ikke lurer oss selv, for eksempel om vi roper SITT og hunden ikke hører, men så setter seg i det lina strammes. På denne måten blir hunden bevisst på langlina og lærer seg fort å være lydig når lina er på men ikke når den er av. Hundene lærer seg også lett hvor lang linen er. Mange hunder er lydige innen for “linehold” men reagerer ikke på signal når avstanden til fører er større.

I terrenget

Når hunden finner fugl

I denne leksjonen gikk vi både igjennom hvordan de perfekte situasjonene ser ut, hva vi kan forvente av den unge hunden og hvordan vi gradvis kommer oss til målet om komplett RIOS. 

Gode fuglekontakter

Hvordan vet vi når vi skal slutte å slippe hunden vår i fugl? Når er ikke alle fuglekontakter gode lengre? I den leksjonen presenterer vi en mengde ulike eksempler av situasjoner med unge og eldre hunder og diskuterer hvorvidt hunden bør slippes mer i fugl eller om man bør ta en pause og trene andre ting. 

Øvelser

I dette kurset presenterer vi 11 ulike øvelser for å kunne forberede hunden til å utvise komplett RIOS. Vi har delt øvelsene i tre ulike øvelsesleksjoner. I leksjonen Belønninger og engasjement lærer vi hunden å engasjere seg i vår aktivitet selv om det er noe annet som frister. I leksjonen Bestemmerollen presenterer vi øvelser der du øver hunden på å bli avbrutt uten å slutte å jobbe med deg etterpå. Den siste øvelsesleksjonen Signal utenfor arbeidsmodus tar for seg hvordan vi lærer hunden å reagere på signalene våre når den ikke forventer dem.