Velkommen

Velkommen til det første kurset i kursserien RIOS. Denne kursserien forklarer deg hvordan du oppnår komplett RIOS med belønningsbaserte metoder på din hund. 

Dette kurset tar for seg hvordan vi tenker RIOS når vi trener belønningsbasert. Vi går igjennom de viktigste forkunnskapene for å oppnå komplett RIOS, fokuserer på å balansere treningen slik at vi til slutt sitter med en hund som både er djerv i fugl og rolig når den flyr, og kommer med en rekke eksempler og øvelser som hjelper deg på veien mot RIOS. 

Kurset består av 5 tekstleksjoner og 3 øvelsesleksjoner med til sammen 11 øvelser. Øvelsene fokuserer på det at hunden kan engasjere seg i en aktivitet du bestemmer, at du lett kan bestemme over hunden i situasjoner den vil noe annet, og at hunden reagerer godt på signaler som blir gitt i situasjoner den egentlig ikke forventet signal. 

Kurset er på NIVÅ 3. Det vil si at du bør ha kunnskaper tilsvarende innholdet i kursseriene Atferd og læring, Effektive forsterkere og Lett å gjøre rett. Du bør ha god kontroll på hvordan du belønner hunden din, viktigheten av et belønningssignal, hvorfor vi skal holde arbeidsposisjonen, hvordan vi lærer hunden å jobbe for å få, og hva vi mener med at hunden skal engasjere seg i det vi vil i treningen og hverdagen. Du bør også ha god kunnskap om kriteriesetting i treningen, hvordan du kan øke og senke kriteriene, hva innlæringsveien er, og hvordan du planlegger, gjennomfører og evaluerer treningsøktene, og hvordan du planlegger og håndterer eventuelle feil i treningen. I tillegg bør du i dette kurset ha et godt innarbeidet innkallingssignal eller et signal for stopp/sitt. 

Vi håper du synes kurset er nyttig og setter stor pris på om du gir en tilbakemelding til oss når du har fullført. Kos deg!