Øv: Bli sittende

Nå går vi fra rene selvkontrolløvelser der hunden blir sittende fordi den har en belønning å fokusere på, til at hunden skal holde kriteriene for bli sittende uansett hva som skjer. Denne leksjonen presenterer grunnøvelsen for bli sittende. Prinsippene i øvelsen bruker vi hver gang vi trener bli sittende, uavhengig av type forstyrrelser eller vanskelighetsgrad. Men først kjører vi en repetisjon av øvelsen “Bli sittende til frisignal” fra kurset SITT 1 – frivillig sitt.

Øvelse 3 Bli sittende til frisignal

I denne øvelsen skal vi sørge for at hunden blir sittende til du gir signal om at den får reise seg. Øvelsen handler mest om at du selv timer dine belønninger og dine signaler slik at hunden gjør rett, og veldig lite om å lære hunden å ikke reise seg opp. Om hunden skulle reise seg er det derfor ingen grunn for å agere på noen spesiell måte utover å sørge for at den ikke får belønningen. Deretter må du selv endre din trening slik at ikke en liknende situasjon oppstår igjen. Om du har trent litt selvkontroll som i øvelsene i leksjonen Øv: Selvkontroll i kurset Lett å gjøre rett 3 – Når det blir feil, vil denne øvelsen gå lett som en plett. 

Start som i øvelse 1 med hunden foran deg, med armene ned langs siden, godis i den ene lomma og en leke i den andre. La hunden sette seg ned før du tar fram belønningen og gir hunden godis når den sitter og før den reiser seg. Gi signal HER og belønn hunden for at den reiser seg og kommer mot deg. Øk vanskelighetsgraden (for deg selv) ved å gi flere godbiter uten at hunden reiser seg, før du gir signal HER. Jo lengre tid du bruker mellom hver godbit, jo vanskeligere blir det for hunden å bli sittende og vente. Neste vanskelighetsgrad er å la hunden vente på å få signal HER for å få lov til å reise seg, og å vente på signal TA DEN for å få ta en leke du holder fram. 

Husk å holde arbeidsposisjonen din når du gir signal HER slik at ikke hunden venner seg til å reise seg når du beveger deg på en spesiell måte. Om den ikke reiser seg på signal HER kan du i stedet lokke den ut av posisjon ETTER at hunden har hørt signalet. 

I denne øvelsen trenger du ikke en markør som en klikker eller ordet “BRA” når hunden putter rumpa i bakken. Nå vil du belønne at hunden blir sittende til den får signal om å reise seg, og du har derfor ikke en aktiv atferd å markere. 

Belønning: Godis og/eller leke
Belønningssignal: ingen, HER eller TA DEN
Belønningsplassering: direkte til hunden eller tillatelse til å ta fra din hånd

Øvelse 3 Bli sittende til frisignal

Mål: Hunden blir på stasjonen mens du beveger deg vekk fra den og tilbake

 1. Hunden blir sittende når du gir den flere godbiter etter hverandre
 2. Hunden blir sittende til du gir frisignal og belønner den hos deg
 3. Hunden blir sittende til du gir signal for å ta leken du holder i hånden
 • Har hunden et problem i bakparten slik at det er vanskelig for den å bøye bakbeina? Vær sikker på at hunden ikke får vondt når den setter seg ned. 
 • Er bakken sølete, kald, stikkete eller på annen måte ubehagelig å sette seg ned på? Er underlaget glatt slik at bakbeina til hunden glir til siden når den prøver å sette seg? Endre i så fall dette før du prøver igjen. 
 • Er miljøet eller situasjonen ukjent eller vanskelig for hunden? Tren i et miljø der hunden er kjent, eller tren på at hunden kan engasjere seg i belønningene dine i det vanskeligere miljøet før du forventer at den kan utføre andre atferder. 
 • Vil hunden ha belønningene dine? Er ikke belønningene dine verdt nok for hunden akkurat nå i denne situasjonen? Ta en pause og prøv igjen når belønningene dine har høyere verdi, eventuelt finn andre belønninger. 
 • Se kurset Effektive forsterkere 3: Å jobbe for å få
 • Latenstid er tiden fra hunden er ferdig med en belønning til den utfører en ny atferd.
 • Om latenstiden er lang og ikke raskt kortes inn etter noen repetisjoner, er dette et tegn på at belønningen din ikke fungerer som en effektiv forsterker i det miljøet du er. Da må du altså enten høyne kvaliteten på belønningen eller redusere vanskelighetene i miljøet. 
 • Kan det være at du har trent for lenge, at hunden er sliten eller trøtt eller at den er usikker/redd?
 • Se kurset Lett å gjøre rett 2 – Treningsøkten

Øvelse 4 Bli sittende, grunnøvelse

Bli sittende trener vi ved at hunden først setter seg ned frivillig, deretter presenterer vi en forstyrrelse. Dersom hunden overholder våre kriterier under og etter forstyrrelsen belønner vi hunden enten ved å gi noe til den der den sitter, eller ved å løse ut mot en annen belønning. Dersom hunden ikke greier å overholde våre kriterier under og/eller etter forstyrrelsen avbryter vi øvelsen og prøver på nytt.

Det er viktig når vi trener bli sittende at hunden setter seg frivillig. Sannsynligheten for at hunden reiser seg når vi pusher grensene er ganske store, og vi vil helst ikke bruke signal for sitt når hunden har en mulighet til å ikke utføre atferden godt nok. Det er også viktig at du belønner etter hver forstyrrelse. Om du legger på mange forstyrrelser etter hverandre uten belønning havner du lett i en situasjon der hunden ikke får belønning for det brae den gjorde fordi den gjorde en feil i etterkant. Husk også å løse hunden ut fra sitt så ofte at hunden selv ikke føler behov for å reise seg utenom disse gangene. Fortsett å pirke på din egen timing og arbeidsposisjon, og sørg for at belønningen kommer til hunden når den sitter tungt på bakbeina med kort hals. 

For å forebygge en hund som reiser seg eller løper videre når vi er på avstand pleier vi som regel å gå helt opp til hunden og ta fysisk kontakt med den før den får reise seg. Dette er et prinsipp som er nyttig når den egentlige forsterkeren er ekstern. For eksempel på under jakt, ved apportering, trening i terrenget eller i situasjoner der belønningen er å få løpe videre. Når vi jobber nærme hunden der vi har kontroll på den viktigste forsterkeren kan vi med fordel variere belønningsplasseringen. Da får vi både større verdi for selve atferden, og en større forståelse hos hunden i hvilken atferd som skal utføres. I tillegg øker vi hundens forventning om å få lov til å brase fram og ta det den vil ha, noe som øker vanskelighetsgraden i øvelsen og dermed også overføringsverdien til virkelige situasjoner. 

I denne øvelsen jobber du med at hunden skal bli sittende når du er i nærheten. Bruk din bevegelse, gjenstander, lyder, andre folk og andre hunder som forstyrrelser under treningen. Sørg for å legge vanskelighetsgraden på et nivå der det er stor sannsynlighet for at hunden gjør rett. Filmen og kriterieplanen er kun til inspirasjon.

Belønning: godis eller leke
Belønningssignal: ingen, HER, JA, TA DEN eller VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: direkte til hunden, i hånden eller på bakken

Øvelse 4 Bli sittende, grunnøvelse

Mål: Hunden blir sittende under ulike mindre forstyrrelser og forandringer i miljøet

 1. Hunden blir sittende når du går i fra den og kommer tilbake noen steg
 2. Hunden blir sittende når du beveger deg rundt den
 3. Hunden blir sittende med ulike lydforstyrrelser fra deg
 4. Hunden blir sittende når du kaster godis og leker
 5. Hunden blir sittende når det ikke skjer noe 
 6. Hunden blir sittende når andre hunder beveger seg i nærheten
 7. 1 – 6 i 4 nye miljøer
 • Om hunden føler et behov for å flytte på seg når du trener bli sittende har det oftest enten med at den har sittet for lenge, at underlaget glatt slik at føttene sklir unna, eller at den satte seg skjevt og prøver å rette seg opp. 
 • Sørg for å trene på et sklisikkert underlag.
 • Sørg for at hunden sitter balansert med alle fire beina under seg før du starter.
 • Løs ut hunden oftere slik at den ikke blir sliten i muskulaturen og må bevege seg på grunn av dette.
 • Hunden har ingen forventning om å kunne tjene belønning dersom den ikke er synlig. 
 • Jobb med å fjerne din åpne hånd med godis ved å først ha den framme, så reise deg opp og la hånden henge rett ned, for å så ta hånden med godis fram igjen. Etterhvert som du trener øker du tiden hånden ser “normal” ut og reduserer tiden den er åpen med synlig godis. Etterhvert vil hunden forstå at det er mulig å tjene belønning så lenge rumpa er i bakken. 
 • Løsningen er (som du sikkert selv også har tenkt på) å gjøre det enklere og så øke kriteriene i mindre steg. Men det er ikke alltid så enkelt å se hvordan dette kan gjøres. 
 • Prøv å analyser akkurat hva som gjør at hunden ikke forstår. Er det når du snur ryggen til? Når du går til siden for hunden? Når du lager en liknende lyd som du pleier å lage når du belønner?
 • Greier hunden å gjøre det om du står vendt mot den, eller om du lager lyden uten at du ser ut som du har tenkt til å belønne? Let etter hvordan du kan gjøre en forstyrrelse i samme gate men at det er så lett at hunden holder posisjonen. 
 • Hjelper det om du omvendt lokker med en åpen hånd med godis samtidig som du gjør forstyrrelsen?