Trenger du dette?

Vi opererer med fem signaler for sitt: Verbalt signal SITT, fløytesignal, sitt i kast/fall, sitt for skudd og sitt for vingeslag. Alle signalene vil vi skal bety det samme: At hunden bråstopper, setter rumpa i bakken og blir sittende der til annet signal blir gitt. Teknisk sett kunne vi greid oss med ett signal. Men da måtte vi også ha gitt dette signalet hver gang vi ville sette hunden. 

De største fordelen med å trene at hunden bremser og setter seg selv når det kastes noe, er at vi får en hund som bremser når det skjer noe i stedet for en hund som moser fram. Dette gjør hunden mer mottakelig for forslag i situasjonene og den blir lettere å kontrollere. Vi vil også lettere får en hund som bremser i fuglesituasjoner og som vil lettere blir på setet selv om vi ikke har gitt andre signaler for sitt. 

En hund vi må be om å sette seg hver gang vi skal stoppe den vil ta mindre ansvar for å gjøre rett i situasjonen. Det blir vårt ansvar som førere å sørge for at vi får inn signalet SITT før hunden har løpt for langt. Trener vi hunden til å sette seg i kast flytter vi noe av ansvaret over på hunden. Hunden må reagere på signalene fra miljøet og kan ikke lengre vente på at vi ber den om noe. 

Å lære hunden å sette seg i kast er praktisk og gir oss en hund som tar mer ansvar for å gjøre rett. Den lærer å reagere på miljøsignaler og øker forståelsen for når den skal gå fram og når den skal være i ro. Treningen blir morsommere for oss fordi stopp-treningen ikke bare handler om å tvinge hunden til å reagere på vårt signal, men også lage en hund som tilbyr oss riktig atferd til riktig tid. Å lære hunden å sette seg når noe kastes er nyttig, men ikke nødvendig for å få en fungerende jakthund. 

Har du trent sitt i kast som eget signal eller alltid sammen med andre signaler som fløytesignal eller verbalt signal SITT?

I hvilke situasjoner, avstander, forstyrrelser og miljø har du trent sitt i kast?

Ser du selv nytten av å bruke treningstid på å lære hunden din dette?