I dette kurset ligger opptakene fra alle fellestreninger vi har gjort gjennom serien Tren med oss.

I dette kurset ligger opptak og pdf av webinarene som er holdt i regi av R+.