Vi gratulerer trenerutviklingselevene Monica og Krispie med 1.Ak apport på alle startene sine i sommer. På Vest Finnmark fuglehund sin prøve 13. og 14. juli ble Kristpie også prøvens beste hund.