APPORT 4 – Vannapport

Lær hunden å bli en effektiv vannapportør som er trygg i vann og rolig og stødig under hele arbeidet.

APPORT 3 – Markerte apporter

Lær hvordan du trener hunden din til å bli en presis og effektiv apportør av markerte apporter. Vi jobber med å holde fokus, grunnleggende markerte apporter, skuddtilvenning, terrengskifter og doble markeringer.

INNKALLING 1 – Reaksjon på signal

Bygg verdi for innkallingssignalet ditt og lær hunden å reagere raskt på det gjennom mange øvelser med høyverdige belønninger både innendørs og utendørs.

APPORT 2 – Apportsøk

Lær hvordan du bygger engasjement og forståelse rundt apportkjeden. Deretter viser vi deg hvordan du kan trene hunden din til å utføre et effektivt og selvstendig apportsøk ved bruk av vinden.

SITT 4 – Signal SITT

Lær om hvordan du får hunden din til å reagere rett på ditt verbale signal SITT i mange ulike situasjoner og miljø.

SITT 3 – Signal kast/fall

Lær hvordan du trener hunden din til å sette seg i kast uavhengig av avstand, forstyrrelser og hvor kastet kommer i fra.

SITT 2 – Bli sittende

Lær hvordan du trener hunden din til å bli sittende helt til du gir nytt signal, uavhengig av hva som skjer i mellomtiden.

Atferd og læring

Lær om operant og klassisk betinging, om relasjon og TSB-modellen gjennom film og tekst.

SITT 1 – Frivillig sitt

Lær hvordan du starter innlæringen av en god stopp, og lærer hunden å tilby frivillig sitt i ulike situasjoner og miljø.