2.8 Innkalling

Innkalling

Grunnferdigheter for hunden

I denne leksjonen går vi i gjennom hvordan vi bygger verdi for innkallingen, hvordan vi kvalitetssikrer innkallingen og hvordan vi sørger for at innkallingen holder seg bra gjennom hundens liv. Er du ny med hundetrening eller belønningsbasert trening anbefaler vi at du går igjennom kursene under FERDIGHETER FOR HUNDEFØRER før du begynner med å trene hund. For øvelsene i denne leksjonen som omhandler å bygge verdi for innkalling anbefaler vi at du og hunden har trent dere gjennom leksjonen BELØNNINGER SOM FUNGERER. For øvelsene som omhandler kvalitetsikring og bruk av innkalling anbefaler vi i tillegg at dere har gått igjennom leksjonene JOBBE FOR AVSTANDSBELØNNING og ENGASJERE SEG I DET VI VIL

En god innkalling er når hunden, på kommando bråsnur, løper mot oss, kommer helt inn og venter på nye oppgaver, uavhengig av miljø og forstyrrelser. Egentlig kan vi si at om vi har en god innkalling trenger vi ikke lære jakthunden vår noe særlig mer. Da har vi full kontroll og kan slipper hunden løs i terrenget og la den skaffe seg masse erfaring uten at vi trenger å være redd for at den lærer seg uvaner.

Etter å ha trent som i denne leksjonen har hunden din en rask reaksjon på ditt innkallingssignal  og kommer løpende mot deg. Den kommer helt inn, tåler å bli håndtert og forsvinner ikke ut igjen før du har gitt tillatelse.

Innhold

Å bygge verdi for innkallingskommando

Å bygge verdi for innkallingskommando

Det første steget for å få en kanongod innkalling er å bygge verdi for at hunden kommer helt inn til oss, og få den til å elske å komme på kommando. Har du en voksen hund som har mye erfaring med å ikke komme på kommando må du regne med å bruke en del tid på dette steget før du kan gå videre til kvalitetssikringen. Har du en valp eller unghund kan det være en fordel å hoppe litt fram og tilbake ettersom hunden vokser. Altså at du velsker mellom å bygge verdi for kommandoen og å teste innkallingen i vanskeligere situasjoner.

Målet når vi bygger verdi for innkallingssignalet er at hunden har 100% suksess og at hver repetisjon blir belønnet med en forsterker med høy verdi. Se på det som å putte penger i banken. For hver vellykket repetisjon som blir belønnet med noe hunden elsker, vil verdien for innkallingen øke og sannsynligheten for at hunden kommer neste gang bli større. I denne fasen av innkallingstreningen er målet at hunden skal elske å komme, og vi må følgelig bruke eksepsjonelt gode belønninger. Tenk på at belønningen bør være aktiv slik at vi belønner hunden for reaksjonen og farten, samtidig som vi vil belønne hunden nærme oss slik at hunden venner seg til å komme helt inn.

Husk at det kan være mange måter å gjøre belønningene våre bedre på, ved f.eks. vårt engasjement, at vi bruker belønningen sjeldent, at hunden er sulten om vi bruker spiselige belønninger eller at hunden er uthvilt om vi bruker lekbelønninger. Variasjon i belønningene kan i seg selv øke verdien av å komme inn. Livets belønninger, som å få løpe videre, snuse, hilse osv. er det greit å vente litt med til du har bygd opp en skikkelig god reaksjon på ditt innkallingssignal.

100% vellykkede innkallinger kan virke uoppnåelig. 

Avslutningen

Det er hensiktsmessig å splitte innkallingen i to deler. Første del er hundens reaksjon på kommando der den bråsnur og løper mot oss. Andre del er der hunden kommer i god fart helt inn til oss og får sin belønning. Om vi først sørger for at avslutningen er bra blir det lettere å belønne gode reaksjoner på innkallingskommando senere. Så fort du vet at både avslutningen og reaksjonen er god i et miljø setter du sammen innkallingen.

Det første du skal tenke igjennom er når du vil at innkallingen skal være ferdig og hva du vil hunden skal gjøre da. Vi liker best at hunden holder seg nær oss etter å ha fått belønningen sin, og venter på ny kommando. Det er altså neste kommando som avslutter øvelsen og ikke når hunden er ferdig med belønningen. Det betyr at vi alltid sørger for å gi ny kommando når hunden er kommet inn, og at vi selv ikke mister fokuset på hunden når belønningen er ferdig.

Øvelse 1: Halsbåndgrep

I denne øvelsen venner vi hunden til å bli holdt fast og å synes det er greit at vi tar tak i halsbåndet. Å ta tak i halsbåndet når hunden kommer på innkalling er en smart måte å sørge for at hunden er under kontroll fram til neste kommando blir gitt. Start med å ta hunden forsiktig i halsbåndet og belønn skikkelig. Vær nøye med at belønningen ikke kommer fram før du har tak i halsbåndet. Jobb deg sakte fram til du kan ta tak i halsbåndet til hunden på en brå måte uten at den synes det er ubehagelig.

Innkalling
Øvelse 1 Halsbåndgrep
Mål: Hunden synes det er ok at vi tar tak i halsbåndet dens og den trekker seg ikke unna når vi griper etter den. 
 1. Hunden
 2. Vis tilvenning, ulike måter å ta tak, ulike hunder, heftigere og heftigere

Øvelse 2: Å komme helt inn

Om du lærer hunden at innkallingen alltid avsluttes med fysisk kontakt mellom hund og fører forebygger du problemer som at hunden ikke vil komme helt inn eller bare strekker hals for å få belønning. Samtidig bygger du også inn gode vaner til innganger med apport. Hunder som er glade i fysisk kontakt kan vi ta imot foran med åpne armer og bevisst bruke sosial belønning før vi tar frem annen belønning. Hunder som er mindre glad i fysisk kontakt lærer vi å søke inntil vår side og bli tatt på før vi tar fram belønning. I begge tilfeller er det viktig at vi aldri strekker oss mot hunden for å fange den, men kun tar i mot hunden som kommer.

Innkalling
Øvelse 2 Å komme helt inn
Mål: 
 1. Hunden
 2. ta imot en sosial hund
 3. Ta i mot en valp
 4. Hvordan ikke ta imot en sosial hund
 5. Hvordan ikke ta imot en usosial hund
 6. Hvordan tilvenne en usosial hund til å komme mot siden
 7. Hvordan ta i mot en ferdig trent usosial hund

Øvelse 3: Håndtarget for kontakt

Å bruke håndtarget som et mål for innkallingen kan fungere godt for hunder som ikke liker å bli klappet og kost når de er ute å jobber. Når hunden kommer i mot oss tar vi frem håndflaten vår. Hunden løper rett mot håndflaten og dytter nesen mot den. Da kan vi ta tak i selen eller halsbåndet med den ledige hånden og bruke hånden hunden dyttet mot til å belønne. For mange hunder blir også hastigheten inn større, og fristelsene rundt lettere å avse,  når den har et fysisk mål med innkallingen. 

Grunnleggende apportering
Øvelse 3 Håndtarget for kontakt
Mål: 
 1. Hunden

Reaksjon på kommando

Vi vil at hunden skal skifte retning og løpe raskt mot oss etter første innkallingskommando. Når vi jobber med å bygge verdi for kommandoen sørger vi for å legge opp treningen slik at dette skjer i tilnærmet 100% av repetisjonene. Du kan bruke hvilken innkallingskommando du vil, men tenk igjennom disse punktene før du velger:

 • Hold innkallingskommandoen(e) hellig. Sørg for at hver gang hunden hører kommandoen så kommer den og får sin belønning.
 • Unngå overskygging av kommandoen(e). Ikke la hunden bli avhengig av at du står på en spesiell måte, har hendene ut eller sitter på huk. Vi vil at kommendoen(e) skal fungere alene uten noe synsstimuli.
 • Rop ÈN gang. Det skal ikke være nødvendig å mase flere ganger for å få hunden helt inn. Da trener vi enten med for høye kriterier, vi er for utålmodige eller så er innkallingssignalet vårt ødelagt av tidligere dårlig trening.
 • Bruk gjerne hundens navn. Om du greier å overholde de tre overstående punktene altså.
 • Lær inn et fløytesignal. De stående hundene er ofte (og ønskelig) på lengre avstand så det å ha et signal som bærer langt i dårlig vær er gull verdt. Fløytesignalet kan du lære inn enten på samme måte som du lærer inn ditt muntlige signal, eller ved å bruke det like før et godt befestet signal slik at du får en overføring av verdi til fløytesignalet.
 • Har du et dårlig fungerende signal fra før? Lær inn et nytt.

Når vi trener innkalling har vi flere alternativer for når vi skal starte belønningen. Vi kan velge å starte belønningen når hunden har fullført hele innkallingen og kommet helt inn til oss, vi kan velge å starte når hunden er et sted på vei inn til oss i god fart, eller vi kan velge å starte belønningen i det hunden reagerer på vår kommando. Trener vi innkallingen i et nytt miljø, med nytt signal eller med uvant avstand er det smart å starte belønningen så tidlig som mulig slik at sjansen for at hunden gjør rett blir stor. Trener vi derimot på et kjent sted med kjent signal og kjent avstand kan vi forvente at hunden gjør hele innkallingen før belønningen starter. Uansett hvordan du trener må du sørge for å variere noe når belønningen din starter slik at ikke hunden ikke begynner å forvente å få belønning på et spesielt sted i innkallingskjeden.

Øvelse 4: Jaktinnkallinger

De innkallingene der vi bruker vår bevegelse fra hunden som hjelp for at hunden skal komme til oss kaller vi jaktinnkallinger. Dette er en svært effektiv måte å lære valpen hva innkallingssignalet vårt betyr. Øvelsen fungerer godt på de fleste eldre hunder også, men for å få fullt utbytte av den er det viktig at hunden har lyst til å være sammen med deg slik at den reagerer når du løper vekk fra den.

Bruk en medhjelper til denne øvelsen. Medhjelperen holder hunden rundt brystet slik at hunden ikke kan komme noen vei. Løp i fra hunden ca 10 meter, stopp, snu deg mot hunden, rop innkallingssignalet, vent til hunden har hørt signalet før du så løper videre. Medhjelperen slipper hunden et halvt sekund etter at hunden har fått med seg innkallingssignalet. Når hunden er på vei mot deg kan du ta fram belønningen og belønne hunden når den når deg igjen. Sørg for å holde hunden i belønning eller under fysisk kontroll fram til neste repetisjon eller avslutning slik at den venner seg til å være hos deg til du gir beskjed om noe annet.

Varier øvelsen ved å gjøre det i mange forskjellige miljø, på ulike avstander og ved å bruke ulike hastigheter før og etter du roper. Husk å ikke gjøre øvelsen for vanskelig. Poenget er at hunden skal ha tilnærmet 100% suksess slik at vi bygger verdi for innkallingssignalet. Variasjonen gjør vi for å lære hunden at uansett hvor vi er eller hvordan vi beveger oss så er det noe bra å få inne hos oss etter at innkallingssignalet er gitt.

Innkalling
Øvelse 4 Jaktinnkallinger
Mål: 
 1. Hunden
 2. med valp
 3. ulike variasjoner
  • løp – rop – løp
  • gå – rop – løp
  • løp – rop – gå
  • løp – rop – stå
  • gå – rop – stå
 4. ulike belønninger

Øvelse 5: Reaksjon på kommando inne

Før vi begynner å bruke innkallingssignalet vårt ute er det smart å sørge for at hunden forstår hva det betyr i kjente og enkle omgivelser som inne i huset vårt. Inne er det lite forstyrrelser for hunden, det er et kjent miljø og våre belønninger blir av høyere verdi fordi alternativet er så kjedelig. De første gangene du gjør dette kan det være smart å gjøre det når hunden allerede er oppmerksom og treningssugen. Rop innkallingssignalet ditt og belønn uavhengig av hundens reaksjon. Etter noen repetisjoner venter du til hunden ser en annen vei eller finner på noe annet. Nå kan du vente på en reaksjon fra hunden før du starter belønningen. Gjennomfør den samme treningen noen dager etter hverandre, gjerne ulike steder i huset.

Nå kan du gå over til å gi signalet ditt når hunden er på noe lengre avstand, når den ikke forventer det eller når den er i et annet rom. Gå sakte framover slik at du opprettholder 100% suksess, dvs. signal – ønskelig reaksjon – belønning.

Innkalling
Øvelse 5 Reaksjon på kommando inne
Mål: 
 1. Hunden
 2. signal – belønning, uavhengig av reaksjon
 3. signal – reaksjon – belønning
 4. lengre avstand, fokus, ikke fokus, ser vekk, i et annet rom, gjør noe annet osv.

Øvelse 6: Reaksjon på kommando ute

Når hunden har god reaksjon på innkallingskommandoen din inne kan du ta treningen ut. Om du har en unghund eller voksen hund er det smart å trene et sted hunden er kjent eller som er litt kjedelig i forhold til lukter og inntrykk. Om du har en valp så holder det ofte å la hunden bli litt kjent i området før treningen starter. Husk å ta treningen et steg eller to tilbake hver gang du endrer miljø slik at sannsynligheten for suksess er tilnærmet 100%. Risikoen for at hunden belønner seg selv er veldig mye større ute enn inne, og vi vil ikke gi hunden erfaringer om at om den ikke reagerer på kommandoen vår så kan den belønne seg selv med miljøet.

Begynn treningen slik du gjorde inne ved å starte når hunden er oppmerksom, si signalet ditt og belønne umiddelbart. Gjør dette et par ganger før du venter til hunden er uoppmerksom og gir signalet da. Øk kriteriene på samme måte som inne, men sørg for å selv gjøre en god risikovurdering før du gir kommando slik at vi opprettholder suksessraten.

I denne øvelsen er kriteriet for belønning at hunden reagerer på signalet, ikke at den kommer helt inn. I starten kan du starte belønningen i det hunden vrir hodet mot deg, og etterhvert veksler du mellom at hunden er godt på vei inn mot deg, at den har begynt å løpe mot deg, at den har startet bevegelsen mot deg og at den kun reagerer på kommando. Sørg for at du ikke belønner på samme sted i kjeden hver gang slik at du blir forutsigbar.

Innkalling
Øvelse 6 Reaksjon på kommando ute
Mål: 
 1. Hunden
 2. signal – belønning
 3. signal – reaksjon – belønning
 4. avstand, fokus, retning, bevegelse, miljø
 5. ulike måter å belønne, starte belønningen på

Øvelse 7: Vi setter det sammen

Etter å ha belønnet masse for at hunden kommer helt inn til oss og for en god reaksjon på kommando mange ulike steder, er det på tide å sette det sammen. Vi vil at hunden skal reagere umiddelbart på vår kommando, komme helt inn til oss uten at vi lokker ved å ta fram belønning, og bli der til ny kommando blir gitt. 

Sett sammen innkallingen så fort du har testet både avslutning og reaksjon i et miljø. Gjør først noen repetisjoner på kun avslutningen før du lager litt avstand mellom deg og hunden og gjør en hel innkalling. Gi signalet ditt og vent til hunden er kommet helt inn og har fysisk kontakt før du begynner belønningen. Husk å fortsette med å variere belønningen og bruke eksepsjonelt gode belønninger slik at vi bygger verdi for hele innkallingen. Sørg for at du har kontroll på hunden før du avslutter belønningen. På den måten unngår du at hunden løper avgårde før du har bedt den om det. Du kan f.eks. ta fysisk tak i halsbåndet eller selen før du fjerner belønningen. Før du slipper hunden gir du ditt fri signal, f.eks. “værsågod”. Nå har du gitt tillatelse for at hunden kan gjøre som den vil. Velger den å være i nærheten av deg for å prøve å få mer belønning trenger du ikke bry deg om det. Bare gå sakte framover uten å gi hunden noen tilbakemelding og den vil snart finne på noe annet og gi deg en ny sjanse til å kalle den inn. 

Grunnleggende apportering
Øvelse 7 Vi setter det sammen
Mål: 
 1. Hunden
 2. avslutning – reaksjon – hele
 3. mange ulike hunder, ulike situasjoner, fulle innkallinger (enkle)

Kvalitetssikring av innkallingen

Når vi kan være sikker på at hunden reagerer raskt på vårt innkallingssignal kan vi begynne å teste verdien av innkallingen i vanskeligere situasjoner. Har du en voksen hund som har hatt mye erfaring med å ikke komme på kommando har du brukt god tid på å bygge verdi for innkallingen før du begynner å teste verdien. Har du en yngre hund eller valp kan du med fordel blande inn noen repetisjoner av kvalitetssikringsøvelsene i treningsøkter med å bygge verdi.

Øvelsene vi presenterte under å bygge verdi er designet for at vi legger opp slik at hunden gjør 100 prosent rett og at alle repetisjoner blir belønnet. Kvalitetssikringsøvelsene handler om å tilføre forstyrrelser under treningen slik at hunden må gjøre et valg mellom å komme til oss eller å konsentrere seg om forstyrrelsene. Det er allikevel viktig å huske på å legge kriteriene slik at hunden har størst sjanse for å lykkes. De aller fleste repetisjonene skal være slik: Innkallingssignal – hunden bråsnur og kommer raskt – belønning. Sørg også for å variere kriteriene slik at du blander repetisjoner som du tror er litt vanskeligere med repetisjoner som du vet er enkle. På den måten vil hunden oppleve at det blir lettere å komme på innkalling etter at den har fått til noe vanskelig. 

 

 • variere kriteriene slik at det ikke alltid blir vanskeligere
 • hoveddelen av repetisjonene skal være vellykkede
 • slipp ofte hunden mot forstyrrelsen igjen (eller noe annet bra) etter at den har greid å velge det vekk for å komme på innkalling
 • varier belønningene og bruk uventede belønninger
 • ikke overdriv treningen, de fleste fuglehunder går lei etter få repetisjoner. Og målet er jo ikke at hunden skal komme 10 ganger på 10 minutter. Målet er at den skal jobbe selvstendig lenge for å så kunne komme når vi roper. 
 • Hvordan gjøre det vanskeligere, forstyrrelser, avstand, terreng, når vi ikke har snakket med den på lenge. 

Å bruke innkallingen

Selv om vi har trent fram en god innkalling vill alle repetisjoner vi gjør av øvelsen senere også påvirke framtidige resultater. Dette betyr at innkallingen din aldri er “ferdig”. For å opprettholde en god innkalling i framtiden er du nødt til å sørge for at hunden ser verdien i å komme til deg og at du sørger for å gjennomføre øvelsen når du først har sagt det. 

Vanlige spørsmål:

Kan jeg ikke ha løs hund på tur og andre steder når jeg jobber med å bygge verdi?

 

Utfordringen med å ha løs hund når ikke innkallingen er ferdig trent er at vi lett kan komme opp i situasjoner der vi må kalle hunden inn og hunden ikke kommer. Sett på en annen måte er det vanskelig å trene innkalling fornuftig uten å ha løs hund. Løsningen blir å være litt proaktiv. Ikke slipp hunden løs i miljøer der du vet hunden kan finne på ting du ikke liker. Det kan bety at du holder hunden koblet i miljøer og tider på døgnet der turstiene er veldig trafikert, at du holder hunden innenfor en rekkevidde der du vet den kommer på kommando eller at du kun slipper hunden løs i inngjerdede områder der den ikke kan gjøre noe galt.

 

Selv om vi er veldig flinke til å forutse og legge til rette for gode repetisjoner kan vi komme opp i uforutsette situasjoner der vi roper på hunden og hunden ikke kommer fordi den er opptatt med noe annet. I denne situasjonen handler det nå om å sørge for at det ikke skjer noe galt. Om dere er i et miljø der hunden ikke kan finne på noe galt kan du velge å ignorere det som skjedde og fortsette treningen med lavere kriterier. Om hunden er på vei til å stjele eller irritere noen kan det være hensiktsmessig å løpe for å ta tak i hunden, og om hunden er på vei til å gjøre noe som kan få alvorlige konsekvenser så er de fleste midler tillatt. Det viktige er at disse situasjonene kun er et fåtall av innkallingene og at de etterfølges av minimum 20 vellykkede repetisjoner. Sørg for at hunden ikke øver på å gjøre feil i like situasjoner slik at hunden lærer å ignorere hva du sier i enkelte miljøer.

 

Skal jeg ikke straffe hunden når den gjør feil?

 

Når vi jobber med å bygge verdi for innkallingen er målet 100% suksess. Dette er fordi vi aller først må lære hunden hva som er rett, altså hva som er ønsket respons på vår kommando, før vi kan legge opp treningen slik at hunden har et valg mellom rett og feil respons. Om hunden ikke kommer på ditt innkallingssigal når dere jobber med å bygge verdi er dette først og fremst informasjon til deg om at du har lagt opp treningen for vanskelig. Gjør treningen enkel og bruk signalet ditt kun når du vet det fungerer.

 

Du kan gå videre til å teste verdi (ref.neste leksjon) når du ser at hunden bråsnur etter din kommando, holder god fart helt inn, er helt bekvem med å ta fysisk kontakt før belønning og blir inne hos deg til du ber den gjøre noe annet. I praksis vil vi kunne jobbe med å bygge verdi og å teste verdi samtidig i tid, ved å kunne starte med å teste verdien i enklere miljø samtidig som vi fortsetter å bygge verdi for innkallingen i vanskeligere miljø.

 

Husk at mange faktorer kan påvirke suksess; ulike miljø, hvor mange ganger hunden har vært der, hvor lenge hunden har vært der, hvor langt unna hunden er, hva hunden gjør i det vi roper, hvor mye vi har vært sammen med hunden de siste timene, hvor sulten hunden er, hvilke erfaringer hunden har fra før, hvor mange innkallinger vi har kjørt i nærmeste fremtid osv.

 

Feilsøking:

 

 • hunden kommer bare om jeg roper flere ganger eller vifter med hendene
  • senk kriteriene noe slik at hunden reagerer på første kommando (ref. kriterieleksjon)
  • film deg selv når du trener og legg merke til om du gjør noen bevegelser med hendene samtidig som du gir kommandoen. Hold kommandoen ren ved å stå helt stille helt til hunden har reagert på kommandoen din (ref. timingleksjon)
 • hunden bryr seg ikke om belønningene mine
  • ha belønninger hunden liker (ref. belønninger/belønningsteknikk)
  • lær hunden å jobbe for belønningene (ref. belønningsutvikling)
 • hunden ser bare på meg men kommer ikke helt inn
  • ha belønninger hunden liker (ref.belønninger/belønningsteknikk)
  • lær hunden å jobbe for belønningene (ref. belønningsutvikling)
  • lær hunden å like å bli tatt på og holdt i halsbåndet (se denne leksjonen under “avslutning”)
  • sørg for å ha god timing og ikke ta fram belønningen før etter at du har fått ønsket respons. (ref. timingleksjon)
 • hunden stikker av så fort den får mulighet så jeg får ikke økt kriteriene til å ha løs hund
  • slipp hunden kun i inngjerdede områder der du har kontroll og tren der i gradvis vanskeligere situasjoner.
  • bruk langline i en overgangsfase, men pass på så ikke du kaller inn hunden fra samme avstand hver gang
 • hunden kommer mot meg i god fart men kommer ikke helt inntil meg, stopper på to meter
  • jobb mer med avslutningen separat slik at hunden venner seg til å komme helt inn og ta fysisk kontakt med deg
 • hunden kommer med en gang i enkle miljø men ikke når det er noe annet som frister/andre hunder/andre miljøer
  • er du klar for neste leksjon? (ref. teste verdi innkalling)
 • hunden setter seg på kommando i stedet for å komme mot meg
  • BRA! Du har trent masse på at hunden skal avbryte det den gjør og høre på deg, og du har trent masse sitt. Det eneste som skjer er at hunden blander sammen din innkallingskommando og din sittkommando.
  • rop på nytt slik at hunden kommer inn og får sin belønning, deretter kan du kjøre noen repetisjoner der du starter belønningen med en gang hunden reagerer på kommando og før den rekker å sette rumpa i bakken.
 • hunden kommer ikke hver gang jeg roper
  • senk kriteriene (ref. kritereleksjon)
  • ikke sett hunden i posisjon slik at den gjør den samme feilen mange ganger

 

FAQ

 

 • Bruk gode belønninger som hunden elsker og lær hunden å jobbe for å få dem
 • Bruk tid på å venne hunden til å komme helt inn og ta fysisk kontakt før du tar fram belønning
 • Lær hunden at det er ok å bli tatt tak og og holdt fast
 • Hold innkallingskommandoen(e) dine rene ved å ikke legge til bevegelser samtidig som du sier kommandoen
 • hold belønningene dine (og alle bevegelser mot belønninger) skjult fram til du vil belønne hunden.
 • ikke vær redd for å feile, det er bare informasjon til deg om at du må legge om treningen, men sørg for at ikke hunden øver på å gjøre feil.

 

Avslutning

Innkalling

Vanlige spørsmål

Skal jeg belønne frivillige innkallinger på tur?

Som klikkertrenere lærer vi å belønne frivillige adferder før vi legger på kommando, og mange vil derfor søke etter å belønne hunden når den frivillig tar kontakt og kommer mot oss på tur. Med små valper kan dette være en god idé, og når vi går med løs hund i områder som er tydelig ikke mulige jaktbiotoper. Når vi derimot går i jaktbiotoper vil en høy fokus på at det alltid er smart å komme helt inn til oss kunne ødelegge det naturlige søksmønsteret til hunden der hunden krysser på vinden foran oss. Vi kan heller trene å bygge verdi for innkallingen ved å kalle hunden inn når den er på vei mot oss. Med en hund med et stort og åpent søk har vi muligheter til å gjøre dette ofte uten å ødelegge søksmønsteret, men med en hund som ikke går så stort og ikke er så selvstendig, skal vi være forsiktig med dette også.

Hvor ofte skal jeg trene?

Tren ofte og få repetisjoner. Gi deg i god tid før hunden går lei og gjør det lett for hunden å lykkes. Vi vil at hunden skal synes at det er enkelt med innkalling og at den får godt betalt. Dette betyr at antall repetisjoner og mengde trening varierer mellom ulike hunder og dagsformen til hundene. For noen hunder i noen situasjoner kan det være nok med to repetisjoner i en økt, mens andre hunder i andre situasjoner kan synes det er like gøy med repetisjon 8 som den første.

Hvorfor er ikke øvelsen "innkalling fra sitt" med i denne leksjonen?

Vi trener KUN innkalling fra sitt som en øvelse i forbindelse med trening mot og gjennomføring av konkurranselydighetsprogram. Dette er fordi vi liker å holde bli sittende og innkalling separat. Trener vi bli sittende vil vi at hunden skal vite at den skal holde posisjonen helt til fører kommer opp til den, og ikke tro at den kan rase videre på et hvilket som helst tidspunkt. På denne måten bygger vi inn ro i sittkommandoen vår. Trener vi innkalling er det viktigste punktet at hunden skal stoppe det den gjør, bråsnu og løpe mot oss. Innkalling fra en posisjon der hunden allerede har retningen og fokuset mot oss har begrenset læringsverdi.