Ny på apportprøve

Jakt- og apportprøver for stående fuglehunder har til hensikt å dokumentere hundens bruksegenskaper. Prøvene er hyggelige og artige aktiviteter der man møter likesinnede og ser mange ulike hunder arbeide. Å ha som mål å stille på prøver gjør også at treningen din med hunden blir mer målrettet og strukturert.

Apportprøvene holdes i sommerhalvåret og tester hundens egenskaper til å finne og apportere dødt vilt. Jaktprøvene avholdes høst og vinter, og bedømmer hundens evne til å søke opp og presentere fugl for skytteren.

Apportprøver

Apportprøver er en svært sosial aktivitet man kan være med på i båndtvangstiden. Under apportprøven skal hundene enkeltvis og på kommando finne og hente utlagte fugler. Fuglene skal være av jaktbar art og være hele, ferske (lukte ok), opptint og ikke tørket. Man kan ha med fugler selv, eller man kan kjøpe/leie fugl av prøvearrangøren. Det deles i to klasser; unghundsklasse (UK) for hunder mellom 9 mnd. og 2 år, og åpen klasse (AK) for hunder over 2 år. I UK skal hunden gjennom to øvelser og i AK skal hunden gjennom tre øvelser. Om du skal stille i UK er det smart å ha med to fugler, en til land og en til vann. I AK er det smart å ha med minimum tre fugler, to til bruk ved søk og spor og en egen til bruk i vann.

BILDER FRA APPORTPRØVEN PÅ HOLLEIA 2017

Påmelding

Man melder seg på via TERMINLISTEN FOR PRØVER på NKK sine nettsider. Velg “Fuglehundprøver – apport” under nedfellsmenyen “Prøvetype:” og sørg for at årstallet er rett i feltet til høyre. Deretter finner du prøven du vil være med på, og følger instruksjonen du får ved å trykke “påmelding på web”.  Nærmere tidspunktet for prøven vil det komme utdypende informasjon på prøvearrangørens hjemmesider. Der vil det bli informert om mulig overnatting, oppmøtetid, hva du bør ha med deg osv. På prøvedagen møter du til opprop på oppgitt sted. Da ønsker prøveledelsen velkommen, roper opp alle deltakerene og forteller hvordan dagen blir lagt opp. På en apportprøve bruker vi gjerne hele dagen ute. Det kan være smart å ha med seg en sekk med fuglen du skal bruke, litt niste, klær for forholdene, evnt. dekken til hunden, belønninger og vann/mat til hunden.

Søksapport

Den første øvelsen er ofte søksapportering. I UK gjennomføres den ved at hunden skal hente en fugl hverken du eller hunden har sett blitt lagt ut. Fuglen blir lagt ned mellom 25 og 40 meter fra startstedet. Området hunden kan søke i er på forhånd tråkket i av deltakere og hunder slik at søksbildet blir mest mulig likt for første og siste hunden i konkurranse. Før det er din tur leverer du fuglen hunden skal apportere, til den som hjelper til ved prøven. Når det er din tur blir du bedt om å komme fram til dommeren. Dommeren anviser i hvilken retning fuglen ligger, og viser deg området du får lov til å bevege deg på under avprøvingen. Når du får klarsignal til å starte sender du hunden ut for å finne fuglen. Hunden skal være uten halsbånd under avprøving. Øvelsen er avsluttet når du har tatt i mot fuglen og holder den i hånden. I AK gjennomføres søksapporten på samme måte, men det er lagt ut to fugler. Disse ligger med 10 meters mellomrom på minst 50 meters avstand fra startpunktet. Øvelsen slutter når du har tatt i mot den siste fuglen. Du styrer hunden selv gjennom hele øvelsen. 

Dommeren vil allikevel kunne komme med tips dersom du spør eller han/hun ser du trenger det. Jo mer effektivt og enkelt hunden gjennomfører arbeidet, desto større sjanse er det for at du får en høy poengsum. Hunden blir trukket i poeng om den bruker for lang tid i feil terreng, om den ikke søker intenst men f.eks. stopper for å lukte og tisse, om den tygger på fuglen eller somler i opptaket, om den avleverer motvillig, eller om den slipper apporten for tidlig.

Vannapport

Neste øvelse er vannapportering. I UK gjennomføres den ved at hunden skal hente en fugl som kastes fra land ut på dypt vann. Når det er din tur går du fram til dommeren. Han/hun forteller deg hvordan øvelsen gjennomføres, og viser deg området du får bevege deg på. Du får beskjed om å sette hunden, fjerne alle bånd og halsbånd, og ta et steg til siden. Dette gjøres fordi en del av bedømmelsen er å se om hunden kan vente på kommando for å få apportere. Når du er klar gir du et nikk til dommeren, som igjen gir beskjed om at hjelperen kan kaste fuglen. Deretter gir dommeren deg et signal om at du kan få sende hunden. Øvelsen avsluttes når du har tatt i mot fuglen og holder den i hånden. I AK blir fuglen kastet fra båt ca 50 meter ut på vannet i stedet for fra land. I tillegg blir det løsnet skudd i forbindelse med kastet. Hunden blir trukket i poeng dersom den starter før du har gitt kommando, dersom avleveringen er mangelfull, dersom den nøler med å gå i vannet, dersom den tygger på fuglen og dersom den legger fuglen ned på land.

Sporapport

Sporapport gjennomføres kun i AK. Denne øvelsen gjennomføres ved at hunden selvstendig skal finne og følge et minst 200 meter langt slepespor av fugl. I enden av sporet er det lagt en fugl som hunden skal apportere tilbake til fører. Sporet legges uten at hund eller fører ser på. Når det er din tur går du fram til dommeren som forteller hvor sporet starter (ca 20 meter fra der du sender hunden), hvilken retning sporet har, og hvor du har lov til å bevege deg under bedømmelsen. Du starter når du er klar og sender hunden (uten bånd eller halsbånd) i retning av sporstart. Du har lov til å dirigere og oppmuntre hunden fram til første merket i sporet, ca 50 meter fra sporstart. Når hunden er forbi dette stedet har du ikke lov til å påvirke den. Når hunden kommer forbi samme sted på tilbakeveien har du igjen lov til å snakke og oppmuntre den. Øvelsen slutter når du har tatt i mot fuglen fra hunden. Ute i sporet er det 1 – 3 hjelpere som observerer hunden, og gir tilbakemelding til dommeren hva som har skjedd under avprøvingen. Hunden blir trukket i poeng dersom den bruker lang tid på å finne sporet, dersom den har store sportap, dersom opptaket er mangelfullt, dersom avleveringen er mangelfull, eller dersom den somler på vei ut eller inn. Sporapporten er ofte den mest spennende øvelsen på apportprøven. Man vet sjelden nøyaktig hvordan hunden har løst oppgaven før man får oppsummeringen av dommeren.

Generelle regler og premiering

Det er ikke krav om at hunden skal sitte eller være ved din side ved avlevering, men avleveringen skal skje kontrollert slik at dommeren ser at du har kontroll på fuglen. Har du for rask avlevering kan dommeren trekke deg i poeng. Ta ikke fram belønningen før hunden har avlevert fuglen. Dette kan i så fall bedømmes som bestikkelse og medføre poengtrekk. I søksapporten i UK og i alle øvelser i AK kan du få godkjent øvelse dersom hunden slipper fuglen innenfor din rekkevidde. Dette fordrer at du kan plukke opp fuglen uten å gå vekk fra anvist sted. Under vannapporten i UK får du godkjent om hunden slipper fuglen slik at du kan gå fram og hente den tørrskodd.

Om du har med egen fugl på prøven så sørg for at denne er i god kvalitet. Den skal være hel, fersk, lukte godt, være ferdig opptint og ikke tørket. Ha med minimum to fugler om du skal stille i UK og minimum tre fugler om du skal stille i AK.

Du har også lov til å prate med hunden og dirigere den under søkapporten, vannapporten og første del av sporet i sporapporten. Unødvendig kommandering vil gi trekk i poeng, spesielt om hunden er ved viltet. Hunden vil også kunne trekkes i poeng eksempelvis for ineffektivitet, tygging på apporten, nøling ved apportopptaket og slurvete avlevering.

Apportprøvene kvalitetbedømmes enkeltvis slik at mange hunder kan oppnå samme premiegrad. Hver øvelse kan belønnes med 10 poeng, slik at maks poengsum i UK er 20 og maks poengsum i AK er 30. For å få 3.premie må hunden få minimum 4 poeng i hver øvelse, for å få 2.premie må hunden ha oppnådd 6 poeng i hver øvelse, og for å få 1.premie må hunden ha oppnådd 8 poeng i hver øvelse. Det er altså den øvelsen med lavest poengsum som bestemmer premiegraden. Se JAKTPRØVEREGLER  for ytterligere informasjon.

For å gjøre stas på de beste hundene, deler prøveledelsen ofte ut premier til beste AK og UK hund. På noen prøver avholdes det også en ekstra konkurranse blant de beste AK hundene lørdag kveld. Dette er ren underholdning hvor deltakerene ikke vet hva de skal apportere før konkurransen starter.

Konkurransen kan f.eks. være at hunden skal apportere en mengde ulike typer vilt på kortest mulig tid. Her kan det være lagt ut blant annet gås, rev, kråke, ravn, hare og høne. Disse premieringene er ikke offisielle og blir ikke registrert i NKK.

Så da er det bare å delta på apportkurs eller bli medlem hos oss, komme i gang med treningen og plotte inn kommende aktuelle apportprøver!