Lær hvordan du trener hunden din til å plukke opp, bære og avlevere ulike apportgjenstander i ulike miljø.

Lær hvordan du bygger engasjement og forståelse rundt apportkjeden. Deretter viser vi deg hvordan du kan trene hunden din til å utføre et effektivt og selvstendig apportsøk ved bruk av vinden.

Lær om operant og klassisk betinging, om relasjon og TSB-modellen gjennom film og tekst.

Her har vi samlet alle opptakene fra når vi har hatt gjester med oss. Gjestene er hentet inn både fra medlemsmassen vår og eksternt. Oftest er formatet et live intervju via zoom og vi konsentrerer oss om et gitt tema. 

Gode belønninger er alt i belønningsbasert trening. Lær hvordan du utvikler belønninger som hunden din aldri sier nei til.

Utvikle en sømløs kommunikasjon med hunden din gjennom belønningssignaler, arbeidsposisjon og god timing.

Finn ut hvordan du lærer hunden å ta ansvar i treningen og å ville yte for å oppnå belønningene dine.

Lær hvordan du trener hunden til å si JA til alt du foreslår. Å lære hunden å engasjere seg i det vi vil kan vi si er lederskapsutvikling for oss som trener belønningsbasert.

Dette kurset er laget for deg som er helt uerfaren med hundetreningsteori og trenger en litt myk start. I dette kurset forklarer vi kort de viktigste prinsippene i belønningsbasert hundetrening, og beskriver de viktigste trenerferdighetene du bør jobbe med.

Bygg verdi for innkallingssignalet ditt og lær hunden å reagere raskt på det gjennom mange øvelser med høyverdige belønninger både innendørs og utendørs.

Lær hvordan du setter mål og kriterier i treningen og hvordan dette har mye å si for framgangen og relasjonen mellom deg og hunden.

Lær hvordan du planlegger, gjennomfører og evaluerer treningsøktene dine for best mulig bruk av treningstiden.

Lær om hvorfor hunden feiler og hvordan du håndterer feilene som oppstår.

Her har vi samlet alle opptak av Møt teamet, presentasjoner av hundene som har formet og former oss som hundetrenere.

I dette kurset begynner vi innlæringen av RIOS ved å fokusere på ulike forkunnskaper som må være til stede før vi kan be hunden stoppe rett etter at det har lettet fugl.

Lær hvordan du starter innlæringen av en god stopp, og lærer hunden å tilby frivillig sitt i ulike situasjoner og miljø.

Lær hvordan du trener hunden din til å bli sittende helt til du gir nytt signal, uavhengig av hva som skjer i mellomtiden.

Lær hvordan du trener hunden din til å sette seg i kast uavhengig av avstand, forstyrrelser og hvor kastet kommer i fra.

Lær om hvordan du får hunden din til å reagere rett på ditt verbale signal SITT i mange ulike situasjoner og miljø.

Her har vi samlet opptakene av R+ Gundogs jevnlige spørretimer. Spørsmålene som besvares er skrevet ned under hvert opptak.