Før vi starter

Å gå onlinekurs som medlem av R+ gundogs er lett. Alle våre kurs er tilgjengelig for deg som medlem og du kan velge å vrake i hva du har lyst til å studere uten å betale noe som helst mer enn medlemskap. Du kan også velge å se på enkeltleksjoner innad i et kurs, gå tilbake til et kurs du har tatt tidligere og repetere øvelser eller hoppe av et kurs halvveis dersom du innser du burde tatt et annet. 

Kursene er delt inn i tekstleksjoner og øvelsesleksjoner. Tekstleksjonene forklarer teorien med bilder, tekst, skjemaer og videoer. Øvelsesleksjonene er de som starter med “Øv:” i tittelen og inneholder beskrivelse av øvelser i tekst og bilder. I kursene som omhandler ulike trenerferdigheter er det en overvekt av tekstleksjoner, mens i kursene som omhandler innlæring av ferdigheter hos hunden er det overvekt av øvelsesleksjoner. 

Selv om alle leksjonene i et kurs er åpne er kurset skrevet med tanke på en progresjon fra start til slutt. Vi anbefaler derfor at du leser leksjonene og gjør øvelsene i rekkefølgen vi har satt opp. Når du er ferdig med en leksjon trykker du “Fullfør og fortsett” øverst til høyre på siden. Da blir leksjonen merket som lest, og det blir lett for deg å ta opp tråden neste gang du skal studere.

Kursnivåer

Våre kurs er delt inn i ulike nivåer etter hva du trenger av forkunnskaper for å ha nytte av dem. Forkunnskapene kan du ha tilegnet deg gjennom kursene hos R+ eller andre steder. Alle kursene er derfor åpne uavhengig av hvilke av våre kurs du har fullført. 

NIVÅ 0 – Dette er kurset Atferd og læring. Alle, uavhengig av erfaring, bør begynne her. På den måten blir dere kjent med grunntanken bak treningsfilosofien i R+ og dermed også grunnsteinene i alle de andre kursene hos oss. 

NIVÅ 1 – Disse kursene omhandler grunnleggende kunnskaper om hundetrening. Vi går igjennom trenerferdigheter og øver på å sette disse ut i praksis. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper utenom kursserien om Atferd og læring. 

NIVÅ 2 – Disse kursene omhandler mer avanserte trenerferdigheter. De bygger på kursene i NIVÅ 1 i samme kursserie og forutsetter at du har disse kunnskapene og trenerferdighetene inne. 

NIVÅ 3 – På NIVÅ 3 begynner vi virkelig å trene hund. Dette er de første kursene i ferdighetsseriene. Kursene på NIVÅ 3 forutsetter at du har kunnskaper og trenerferdigheter som dekkes av kursseriene på NIVÅ 1 og 2. 

NIVÅ 4 – For å ha nytte av disse kursene må hunden din ha ferdigheter som tilsvarer det du lærte den på NIVÅ 3 i samme kursserie. 

Opphavsrett

Et medlemsskap hos R+ er personlig. Det er ikke tillatt å dele brukerkontoen med andre. Dersom dette skjer vil kontoen bli sperret uten noen form for refusjon. Alt av kursmateriale, artikler, bilder og videoer på nettsidene til R+ er beskyttet av Åndsverksloven. Det er ikke tillatt å kopiere tekster og bilder, eller bruke vårt materiale i egen undervisning. Derimot er kunnskapen du tilegner deg gjennom våre kurs din egen til å bruke som du vil. Vi er opptatt av å spre kunnskapen om belønningsbasert fuglehundtrening og setter stor pris på om du vil dele kunnskapen du tilegner deg hos oss til nye fuglehundeiere. Vi setter dog stor pris på at du henviser til hvor du har fått inspirasjon fra og at du refererer til R+Gundogs når du gjør dette.