Om apportering

Apportering er når hunden henter noe og leverer dette til føreren. På jakt trenger vi en stabil apportør som ikke bare henter det vi har skutt i ulike biotoper, men også finner det ved å bruke vind, syn eller spor, griper og bærer viltet på en slik måte at ikke matverdien av det skades, og håndterer skadeskutt vilt på en skånsom og effektiv måte som gjør at det ikke stikker av. En god apportør er viktig for en etisk jaktutøvelse da det ikke alltid er lett for fører å lokalisere fellt vilt eller få tak i skadeskutt vilt uten hjelp av hundens fart og luktesans. 

Apporteringsøvelsene vi tester hundene i på apport- og jaktprøver simulerer jaktsituasjoner og har til hensikt å vurdere hundene ut i fra hva som er ønskelig atferd på jakt. For eksempel vil vi ha effektive apportører som bruker korteste vei ut til viltet og inn igjen til oss, de skal avlevere kontrollert slik at ikke viltet treffer bakken og i værste fall løper videre, og de skal holde viltet i et stødig og stabilt grep som hverken skader viltet eller som gjør at hunden mister det.

Vi har ulike prøver for å teste apportegenskaper hos de stående fuglehundene, støtende fuglehundene og retrieverene. Øvelsene som skal gjennomføres er bygd opp forskjellig og tester ulike egenskaper hos hunden. Noen øvelser er apportering under fritt søk, noen markerte der hunden ser noe lander, og noen dirigerte der hunden skal hente gjenstander etter dirigeringer fra fører. Noen ganger ser hunden det falle flere gjenstander og skal deretter hente dem i en bestemt rekkefølge, noen øvelser gjøres i vann, og noen i tett skog. I enkelte prøvegrener holder prøvearrangøren apportobjekter og hunden skal hente det som blir kastet eller lagt ut, mens i andre prøveformer får du ha med egne apportobjekter. Noen er det også kun lov med opptint vilt, og i andre tilfeller felles det og hunden skal hente nyskutt fugl. 

Men selv om øvelsene er ulike er det grunnleggende apportarbeidet likt. Det skal apporteres effektivt og kontrollert med stabilt og stødig grep, og avleveres trygt til hånd. I dette kurset fokuserer vi på det grunnleggende apportarbeidet. Å plukke opp, holde og avlevere ulike typer gjenstander i ulike miljø. Alle øvelsene kan gjøres av alle typer hunder 

Vår apporteringstrening bygger på en trinn for trinn opplæring som sikrer at hunden apporterer fordi den har lyst, ikke bare når den har lyst. De ulike fuglehundindividene har forskjellige utgangspunkt og forskjellige genetiske predisposisjoner for apportering. Uansett utgangspunktet jobber vi gjennom alle trinnene i dette kurset med alle hunder for å få et pålitelig resultat. Det kan hende at du får noen deler av apportkjeden nesten gratis og kan gå raskere gjennom trinnene, mens du må bruke mer tid på andre deler.

Apportering er altså en oppgave hunden skal gjennomføre for å oppnå en annen belønning. Hvis apportgjenstanden er en belønning i seg selv og er mer verdifull enn forsterkerne våre under nyinnlæringen, blir det utfordrende å lære hunden å løpe full fart tilbake til oss, holde med et mykt og stabilt grep og avlevere kontrollert. Da er jo hunden fornøyd når den griper byttet sitt! Når hele apportøvelsen er godt innlært og automatisert blir det mindre viktig om for eksempel den skadeskutte fuglen er mer verdifull enn kjøttbollene vi har i lomma. Da kommer hunden til å utføre øvelsen korrekt likevel. 

Hvordan har du gått fram med tidligere hunder for å lære de apportering? Har du brukt metoder beskrevet som tvangsapport, lystapport eller konsekvensapportering?

Hva har metoden gått ut på? Har du lært hunden å utføre en oppgave ved å sørge for at selve utførelsen lønner seg? Har du tvunget hunden til å utføre oppgaven ved å sørge for at det straffer seg å ikke gjøre det? Eller har du gjort oppgaven så gøy at hunden har villet gjøre det uten hverken straff eller belønning i etterkant?