Øv: Kvalitetssikring

I denne leksjonen jobber vi med apportering for å få værsågod til avstandsbelønning. Avstandsbelønningen er en godbitskål i øvelsene, men kan byttes ut mot leke hvis det fungerer bedre. Husk at apport med en godbitskål eller leke som avstandsbelønning ikke bare er en fristående øvelse, men det er et konsept som du kan utvikle så langt du har lyst til. Hunden kan trenes til å apportere for å få løpe løs, trekke, svømme, jakte, hilse osv. 

Øvelse 9 Gripe med avstandsbelønning

I denne øvelsen skal hunden gripe en apportgjenstand fra vår hånd uten signal og avlevere for å få avstandsbelønning. Øvelsen gjør hunden lettere i stand til å gripe i vanskeligere situasjoner, som for eksempel apportering for å få jakte videre etter et fuglearbeid eller å apportere for å få lov til å løpe løs eller å jakte. Det er viktig at hunden griper uten signal, dels for at hunden selv skal ta et initiativ og vi dermed bygger opp verdien for atferden på en effektiv måte, og dels for å unngå at vi kommanderer hunden til noe som den ikke klarer å gjennomføre. Det er praktisk at hunden lærer å gripe fra vår hånd med tanke på situasjoner der det er mye spennende fert på bakken og hunden ennå ikke er klar for å bli sendt for å plukke opp fra bakken. 

Denne øvelsen bygger videre på øvelse 6  og  7 i dette kurset. I filmen har Thomas valpen sittende og skålen på bakken. Du kan ha hunden stående og ha skålen på et bord hvis det gjør det lettere i begynnelsen. Det er avgjørende at hunden har god forståelse for belønningssignalene. For at valpen skal forstå at det å gripe er billetten til maten i skålen sier Thomas værsågod direkte når valpen griper. Deretter øker vi kriteriene ved å la hunden gripe og gjøre en håndtarget, deretter sier vi værsågod når hunden trykker gjenstanden i vår hånd. 

Belønning: Godbit eller leke
Belønningssignal: VÆRSÅGOD
Belønningsplassering:  Avstand

Øvelse 9 Gripe med avstandsbelønning

Mål: Hunden griper frivillig fra vår hånd og avleverer for å få værsågod til avstandsbelønning

 1. Hunden griper apporten fra din hånd uten kommando. 
 2. Hunden griper apporten fra din hånd uten kommando og avleverer til hånden. 
 • Forkunnskapen for denne øvelsen er at hunden kan tilby atferd for å få værsågod og at den kan gripe frivillig fra din hånd. 
 • Ta bort skåla og tren hunden til å gripe frivillig fra din hånd noen ganger
 • Varm opp med noen håndtarget for å få værsågod før du prøver med apportgjenstand. 
 • Du kan også øke avstanden til skåla for å gjøre det lettere.
 • Varm opp med øvelse 5 Hold fast med omvendt lokking og øvelse 6 Avlevering til hånd.

Øvelse 10 Apport vs VÆRSÅGOD

I denne øvelsen legger vi ut både en skål med godbit (eller leke) og apporten på bakken. Hunden skal nå kunne skille mellom signalene APPORT og VÆRSÅGOD. Hunden skal plukke opp og levere til vår hånd. Å skille mellom apport og værsågod forbereder hunden til å kunne skille mellom apportsøk og jaktsøk i terrenget. 

Forkunnskaper for denne øvelsen er at hunden har vært igjennom øvelse 8 og har god forståelse for signalet APPORT, og at hunden kan skille mellom HER og VÆRSÅGOD. Se øvelse 3 HER vs. VÆRSÅGOD leksjonen Øv: Plan B for en oppfriskning av dette. 

Plasser skål, apport, deg selv og hunden slik at det er lett for hunden å lykkes og at du raskt og enkelt kan hindre hunden fra å ta belønningen hvis den skulle gå til skålen når du har sagt apport. Det enkleste er å først legge godbit i skålen og deretter legge ut apporten. Det er alltid lettere for hunden å gå til det den sist så bli lagt ut. Øk gradvis kriteriene, dels gjennom å legge ut apporten først og godbiten sist, og dels gjennom å endre plasseringen av skålen og apporten. Husk å stå stille og holde armene i ro både når du sier APPORT og når du sier VÆRSÅGOD for å sikre at hunden går på ordene og at signalene ikke overskygges av kroppsspråk.

Timingen på APPORT påvirker også vanskelighetsgraden. I begynnelsen sier du APPORT når hunden ser på apporten. Senere kan du si APPORT mens hunden ser på deg, ser en annen vei eller ser på godbitskålen. 

I forrige øvelse gjorde vi det enkelt og sa VÆRSÅGOD direkte når hunden trykket gjenstanden i vår hånd. Nå skal vi si TAKK først og deretter VÆRSÅGOD. Husk at hunden ikke får gå til skålen direkte når vi sier TAKK. Det er jo ikke alltid at hunden får gå direkte til det den har mest lyst til etter en gjennomført apport. Belønn derfor TAKK med godbit fra lomma innimellom. 

Belønning: Godbit fra lomma, godbit i skål eller utlagt leke 
Belønningssignal: TAKK og VÆRSÅGOD
Belønningsplassering:  Direkte til hunden, avstandsbelønning

Øvelse 10 Apport vs værsågod

Mål: Hunden skiller mellom signal APPORT og signal VÆRSÅGOD, griper apporten fra bakken på signal APPORT og avleverer til hånd på signal TAKK 

 1.  Legg ut apport og godbitskål og gi signal APPORT. Be hunden slippe på TAKK og belønn fra lomma. 
 2. Legg ut apport og godbitskål og gi signal APPORT. Be hunden slippe på TAKK og belønn fra lomma. Deretter send hunden til skåla med VÆRSÅGOD.
 3. Legg ut apport og godbitskål og gi signal APPORT. Be hunden slippe på TAKK og send hunden til skåla med VÆRSÅGOD.
 4. Varier mellom 1, 2 og 3. 
 5. Endre plasseringen av skål og apport slik at det blir gradvis mer utfordrende. 
 • Øk avstanden mellom skålen og apporten. det enkleste er om du har apporten foran seg og skåla rett bak deg. 
 • Still deg selv i en posisjon der du enkelt kan avbryte uten å skremme hunden når du flytter skålene gradvis nærmere. 
 • Gi signalet apport når du kan se at hunden kommer til å apportere. 
 • Gjør det mye lettere gjennom å øke avstanden mellom skåla og apporten.
 • Bygg opp selvtilliten hos hunden gjennom mange vellykka repetisjoner.
 • Bruk medhjelper ved skåla, fjernstyrt belønningsmaskin eller ha skåla på et bord for å gjøre det lettere for hunden