Om apportsøk

Vi deler ofte måtene å apportere på etter hvorvidt jeger og/eller hund har fått med seg nedfallet av viltet. Dersom begge eller bare hunden har fått med seg nedfallet av viltet kaller vi det en markert apport. I denne typen apport går hunden rett ut til der den har sett noe lande og så begynner et søk der. I en situasjon der bare jegeren har fått med seg fallet blir apporten en dirigert apport. Føreren av hunden må dirigere hunden ut til hvor viltet landet uten at hunden har noen formening om hvor den skal. Når føreren har fått hunden dit den vil setter den hunden i nærsøk etter viltet.

Dersom hverken jegeren eller hunden har fått med seg fallet må vi sende hunden ut i et vidt apportsøk. Vi angir en søksretning for hunden og deretter skal hunden bruke vinden effektivt og selvstendig for å søke av området etter en eller flere gjenstander. Vi vil at hunden skal gå med relativt høy nese og ikke henge seg opp i eventuelle spor på bakken. 

Det er mange utfordringer vi kan støte på når vi vil utdanne hunden vår innenfor apporteringsarbeidet. Nedenfor har vi listet noen av de vanligste problemstillingene vi møter når vi trener apportsøk. I løpet av dette kurset vil vi presentere øvelser som forebygger disse mulige utfordringene. 

Hunden plukker ikke apportgjenstander uten signal fra fører


At hunden trenger støtte (eller verbal korrigering) fra fører ved opptaket av apportgjenstanden er relativt vanlig selv om det ikke er ønskelig. I et apportsøk der vi som førere ikke vet hvor apportgjenstanden ligger, eller er posisjonert slik at vi ikke ser hundens opptak, blir dette en enda større utfordring.

Hunden går forbi gjenstander med lavere verdi


En annen vanlig utfordring er at hunden velger bort kjedeligere apportgjenstander den finner. Det er for eksempel ganske ofte at hunden velger bort kaldt eller tørket vilt i en situasjon der den forventer varmt vilt, eller velger bort dummy i en situasjon der den heller vil ha vilt. 

Hunden søker aldri over der gjenstandene ligger


Det finnes hunder som søker over for lite område og aldri kommer seg ut til apportgjenstandene, og hunder som søker for åpent og aldri kommer i nærheten av apportgjensandene. 

Hunden gir opp før den har funnet noe


Unge hunder, hunder med liten erfaring i å finne noe, hunder som har fått for mye hjelp eller hunder som ofte har fått jobbe for lenge uten resultat kan ha ganske lav søksutholdenhet i apportsøket. Dermed gir de opp og kommer inn til fører uten å ha funnet noe. 

Hunden går over i jaktsøk


I interessant terreng eller om hunden har lav søksutholdenhet for apportsøk vil mange hunder rakst velge å gå ut i et jaktsøk etter levende vilt framfor å lete etter apportgjenstander

Hunden henger seg opp i spor


Hunder som er gode til å følge spor og har funnet mye ved hjelp av å spore kan ha lett for å henge seg opp i sporene i området. Dersom disse ikke fører til apportgjenstandene blir hunden gående fram og tilbake og aldri komme seg fram til der apportgjenstandene er lagt. 

Har du noen formening om hva din hund kan synes er vanskelig med et apportsøk?

Har du en strategi for å unngå at dette blir et problem du drar med deg videre?