Øv: Apportsøk dobbel

Øvelsene i denne leksjonen handler dels om å forberede hunden til å løpe ut på nytt etter en avlevering og dels om å gjøre en søkapport med to apporter. 

Øvelse 12 Sette sammen to apporteringer

I denne øvelsen skal vi sette sammen avleveringen av den første apporten med å bli sendt ut på neste. Etter at du har tatt i mot apporten og retter deg opp i ryggen, skal hunden innta en posisjon der den er klar for å bli sendt ut på nytt. Hvis hunden forventer seg å alltid få belønning fra oss etter avlevering kan det bli vanskelig å få hunden ut i søk etter neste apport hvis vi ikke belønner hver gang. 

Vi lærer hunden å automatisk innta utgangsstilling ved vår venstre side når vi retter oss opp i ryggen etter at vi har tatt i mot apporten. I beskrivelsen under har vi valgt å la hunden avlevere til høyre hånd og deretter komme direkte til venstre side. Hvis du lar din avlevere på venstre side, sittende foran, om du tar imot apporten med begge hender eller om du har lært hunden din å gå rundt bak ryggen for å innta utgangsstilling ved venstre side, så er prinsippet det samme: Etter at du har tatt i mot apporten og retter deg opp, skal hunden innta en posisjon der den er klar for å bli sendt ut på nytt. 

Tenk praktisk. Det viktige er at hunden har en forventning på å bli sendt ut på nytt og at vi på en smidig måte får snudd hunden slik at nesa dens peker i riktig retning når vi sender den. Det gjør ingenting om hunden ikke står helt parallelt med oss ved siden. Om den står eller sitter og om den går rundt bak ryggen eller direkte inn til venstre side forfra er mindre viktig. Har du trent grunnferdigheter for konkurranselydighet med hunden og den har lært å innta utgangsstilling ved venstre side har du en fordel. Har du ikke trent dette før, ta gjerne en titt på Monicas webinar “Følg meg”, øvelse 3 Posisjon. Gjennom at vi lar hunden få godbiten ved venstre side etter avlevering og vi lar hunden snu seg mot en godbitskål som står foran oss, lærer hunden fort at den skal stille seg opp og være klar for å bli sendt ut på nytt (klargjøre hunden for neste trekk og strategisk belønningsplassering).

Vi starter med hunden stående foran oss og lar den gjøre en håndtarget. Ha en godbit klar i venstre hånd. Klikk eller si BRA når hunden toucher. Snu hunden med hjelp av godbitmagneten slik at den står ved din side. Etter belønningen stiller du deg raskt foran hunden, ber om en ny håndtarget og gjentar prosedyren til du og hunden har fått inn teknikken. Nå legger du til en godbitskål eller utlagt leke foran deg og gjentar samme øvelse. Etter at hunden har fått godbiten ved din venstre side sier du VÆRSÅGOD og lar den løpe til skålen. Deretter legger vi til en avlevering. La hunden gripe en apport fra hånden, la den avlevere til hånd, si TAKK og la den hente godbiten ved venstre side som tdilgere og avslutt med VÆRSÅGOD. 

Når hunden begynner å få forventning om å løpe til den utlagte belønningen etter avlevering, lar vi den gjøre en hel apportering som vi gjorde i forståelsesøvelsene. Legg ut en apport og en godbitskål. Si APPORT, la hunden avlevere, hente godbit ved venstre side og si VÆRSÅGOD. Når dette er gjort legger vi ut to apporter. Først belønner vi den første avleveringen med godbit ved siden og den andre med VÆRSÅGOD, og til slutt fader vi ut godbiten ved siden. Nå skal hunden hente apport 1, avlevere, komme til siden, hente apport 2 og til slutt få VÆRSÅGOD. 

Belønning: Godbit, godbitskål/utlagt leke
Belønningssignal: TAKK, VÆRSÅGOD
Belønningsplassering: Fra hånden ved venstre side, eksternbelønning

Øvelse 12 Sette sammen to apporteringer

Mål: Hunden stiller seg opp ved vår side og er klar for å bli sendt ut på nytt etter avlevering

 1. Håndtarget i høyre hånd, spise godbit i utgangsstilling ved venstre side 
 2. Håndtarget i høyre hånd, spise godbit ved venstre side, VÆRSÅGOD
 3. Gripe og avlevere apport til høyre hånd, spise godbit ved venstre side, VÆRSÅGOD
 4. Hente apport 1, godbit ved venstre side, VÆRSÅGOD
 5. Hente apport 1, godbit ved venstre side, hente apport 2, VÆRSÅGOD
 6. Hente apport 1, utgangsstilling, hente apport 2, VÆRSÅGOD
 • Jo mer du har bygget opp verdien for å være ved din venstre side og belønnet i posisjon, desto lettere blir det.
 • Se gjerne på Monicas webinar med tema Følg meg for tips for innlæring av posisjonen.
 • Du kan også søke etter filmer av “klossmetoden” eller “bakdelskontroll” på youtube. 
 • Du kan gjerne flytte deg litt fra hunden og hjelpe den inn i posisjon med godbiten. Du trenger ikke å stå rett opp og ned som på lydighetsprøve. 
 • Du kan selvsagt legge ut en leke i stedet for godbit. 
 • Det er praktisk å kunne bruke godbiter i mange sammenhenger, så jobb med å utvikle hundens apetitt og finn type godbiter og måter å servere den på som hunden setter pris på. 
 • Tren når hunden er sulten og i korte økter. 

Øvelse 13 Søkapport med to apporter

Når hunden behersker alle øvelsene i dette kurset er det enkelt å gjennomføre en søkapport med to apporter. Likevel er det en god idé å legge til en ny ting av gangen.

Første gangen vi lar hunden hente to apporter før den får belønning er det lurt å gjøre det enkelt. Vanskelighetsgraden kan påvirkes gjennom avstanden til apportgjenstandene, vindretning og om det er et kjent eller helt nytt sted for hunden. Ved å ikke legge apportgjenstandene for vanskelig til og å sørge for å sende hunden mot vinden, legger vi til rette for at hunden finner gjenstandene relativt raskt. 

Legg opp øvelsen slik at hunden utfører den med nesen ved bruk av overvær. Det innebærer at du sender hunden i motvind, at hunden ikke ser at apportene blir lagt ut og at området enten er tråkket i kryss og tvers eller at du kaster apportgjenstandene inn i søksområdet. Sørg for at det er minst 10 meter mellom apportene slik at hunden ikke blir fristet til å bytte apportgjenstand under veis i øvelsen. Ta fram hunden og still den med nesen mot området du vil sende den. Bruk et sveipende håndsignal som peker ut søksområdet for hunden. Når hunden har fokus i riktig retning sender du den ut med signalet SØK APPORT. Ta i mot den første gjenstanden når hunden kommer med den, få hunden tilbake i posisjon som i øvelse 12 og send hunden ut på nytt. 

Avstanden i kriterieplanen er bare veiledende. Noen hunder har lett for å gå langt ut og kan bruke lenger tid på å finne de hvis de ligger for nærme. Når hunden forstår hva som forventes av den generaliserer du både avstand og vindretning. 

Belønning: Godis, leke
Belønningssignal: TAKK, Klikk
Belønningsplassering:  direkte til hunden

Øvelse 13 Søkapport med to apporter

Mål: Ved signal SØK APPORT søker hunden opp og apporterer to apporter som ligger på 50 meters avstand på et nytt sted. 

 1. Søkapport med to apporter: hente 1, utgangsstilling, hente 2, belønning
 2. Kjent sted, 15-20 m, motvind
 3. Kjent sted, 40-50 m, motvind
 4. Kjent sted, 40-50 m, uansett vind
 5. Nytt sted, 15-20 m, motvind
 6. Nytt sted, 40-50 m, motvind
 7. Nytt sted, 40-50 m, uansett vind 
 • Så lenge hunden jobber med høy motivasjon kan den få jobbe og skaffe seg erfaring. Hvis det er en risiko at motivasjonen dabber av, legg gjerne ut flere enn to apporter så er det større sannsynlighet for at hunden finner raskere. 
 • Hvis hunden er mindre motivert for å gå ut på den andre apporten, jobb med øvelsen å sette sammen to apporter (se over). La hunden gjøre en enkel apport som den ikke får belønning for direkte, send den ut for å finne den andre og belønn skikkelig godt for den andre. 
 • Ha stor avstand mellom apportene. 
 • Tren opp motivasjonen for å snu raskt og løpe full fart tilbake. 
 • Jobb med kvalitetssikring.
 • Kall inn hunden om du ser tendensen.