Øv: Innlæring av apportsøk

I denne leksjonen presenterer vi de tre metodene for å lære inn et apportsøk hos hunden. Vi begynner med to øvelser for spontansøk og fortsetter deretter med synspåvirkning og vindpåvirkning. 

Det er ikke meningen at disse fire øvelsene skal gjøres i rekkefølge. Les igjennom dem og plukk den du tror passer best for deg og din hund. Jobb deretter med dette enten til du blir ferdig med innlæringen eller til du møter en utfordring. Står du fast kan det være smart å hoppe over til en av de andre øvelsene i leksjonen. 

Øvelse 7 Spontanapport i bånd

Å bare legge ut en eller flere apporter og enten slippe hunden eller å gå med den i bånd til den får ferten av apporten er en veldig enkel og fin måte å sette i gang apportsøket. Hunden lærer å bruke luktesansen fra start, det er ingen påvirkning som må fades ut og siden vi begynner med en frivillig atferd og ikke gir noe signal om hva hunden skal gjøre, kan den heller ikke gjøre “feil”. Har vi bare bygget stor nok verdi for å plukke opp apportgjenstanden mens den ligger stille på bakken og avlevere er spontansøket en enkel måte å lære hunden apportsøk. Etter noen repetisjoner øker forventningen om at det finnes apporter å finne og hunden blir mer bevisst på hva den gjør. 

Spontanapport i bånd passer fint når det ikke passer å slippe hunden løs og for hunder som ville dratt avgårde i et stort jaktsøk hvis de var løse. Legg ut en eller flere apportgjenstander i passelig høy vegetasjon slik at de ikke er synlige for hunden. Legg de gjerne i kanten av en sti eller vei og planlegg vindretningen slik at hunden kan få ferten av apporten. Unngå å legge apportene et sted der andre hunder har gått og luftet seg. 

Hent hunden og gå en helt vanlig luftetur. Gå sakte nok til at hunden rekker å undersøke omgivelsene. La hunden selv oppdage apporten og lat som at du selv ikke vet at den er der. Hvis den ikke får ferten av apporten eller ikke enser den, fortsett bare å gå videre til neste apport eller se om hunden finner den på tilbakeveien. Vet du at hunden din plukker opp de fleste gjenstander, kjempebra! Ros hunden når den har plukket opp og belønn skikkelig etter avlevering. Er du usikker på om hunden griper apporten, ros hunden tidlig for at den bare fant apporten og gjør stor stas av den fant denne flotte skatten. Så kan du plukke opp apporten selv og gjøre noen gripeøvelser, først fra hånden, så fra bakken. Gå deretter videre og se om hunden selv plukker opp neste apport.

Belønning: Godbit eller leke 
Belønningssignal: Klikk/BRA eller TAKK
Belønningsplassering: direkte til hunden

Øvelse 7 Spontanapport i bånd

Mål: Hunden finner og apporterer gjenstander spontant under tur i bånd

 1. Hunden finner og undersøker en apport som ligger gjemt
 2. Hunden griper og avleverer en apport som ligger gjemt 
 3.  Punkt 1 – 2 med forskjellige apportgjenstander 
 • Selv om hunden bare reagerer på ferten og går frem for å undersøke, ros masse og spill litt skuespill. Vis interesse for gjenstanden selv og lat som at du har funnet noe kjempespennende. 
 • Etter at hunden har funnet kan du gjøre noen gripeøvelser
 • Velg den apporten som du har bygget  mest verdi for
 • Bruk en supergod belønning
 • Velg den mest attraktive gjenstanden du kan finne
 • Bygg mer verdi for å plukke opp gjenstander som ligger helt stille
 • Bruk en supergod belønning
 • Tren på steder eller tidspunkt på døgnet med mindre forstyrrelser (feks når det er mørkt og småfuglene har lagt seg)

Øvelse 8 Spontansøk

Spontansøk uten bånd kan du gjøre når du har mulighet til å ha hunden din løs uten at den forsvinner, og du vet hunden ikke stikker av med apportgjenstanden den finner. Det er en fordel om hunden også er god på å plukke gjenstander frivillig fra bakken og avlevere disse. Er du usikker på om hunden din kan dette kan det være smart å trene på Øvelse 7 Spontanapport i bånd først. 

Begynn med å legge ut en eller flere apportgjenstander uten at hunden ser dette. Om du legger flere sørger du for at det er minst 10-20 meter mellom de slik at ikke hunden kommer i noen konflikt mellom hvilken den skal plukke. Tråkk på kryss og tvers over området eller kast gjenstandene ut slik at ikke hunden kan spore seg fram til de. Hent hunden og slipp den løs i motvind. Hvis ikke hunden selv går ut og bruker vinden til å søke kan du bevege deg sakte ut til siden og framover for å oppmuntre hunden til å bevege seg. Følg med på hva hunden gjør når den finner en apportgjenstand. Helst vil vi at hunden raskt og effektivt skal plukke opp gjenstanden, løpe mot oss og avlevere. Belønn i så fall godt. Om hunden blir stående og ikke vite hvordan den skal håndtere gjenstanden som ligger ute går du fram til den og roser den for at den fant noe. Dersom hunden ikke interesserer seg for apportgjenstanden eller plukker opp gjenstanden og stikker avgårde må du gå tilbake i treningen, finne riktig verdiforhold mellom apportgjenstand og belønning, og trene mer spontane opptak og avlevering i liknende miljø. 

Når hunden gjennom trening får stor forventning til at det kan finnes apportgjenstander i området vil den bli mer og mer selvstendig i søket. Til slutt vil du kunne stå stille, slippe hunden løs og den vil søke. Når du er kommet hit er det på tide å legge på signal SØK APPORT før du sender hunden. 

Belønning: Godbit eller leke 
Belønningssignal: “klikk”/BRA eller TAKK
Belønningsplassering: direkte til hunden

Øvelse 7 Spontansøk

Mål: Ved signal SØK APPORT løper hunden ut i et område den har forventning, finner og apporterer gjenstander spontant til fører

 1. Hunden løper, finner og undersøker en apportgjenstand som ligger gjemt
 2. Hunden løper, finner, plukker opp og avleverer en apportgjenstand som ligger gjemt
 3. Hunden søker selvstendig over et område etter en apportgjenstand som ligger gjemt
 4. Etter signal SØK APPORT søker hunden selvstendig over et område etter en apportgjenstand som ligger gjemt
 5. Punkt 1-4 med ulike apportgjenstander
 6. Punkt 2-4 i ulike miljø
 • Hvis hunden drar ut i et veldig stort søk kan du trene i et mindre inngjerdet område eller ha hunden i bånd
 • Hvis apportgjenstandene ikke har så stor verdi for hunden, må du trene mer på at hunden plukker opp gjenstander som ligger i ro på bakken uten kommando
 • Vis stor interesse for apporten selv og ros masse bare for at hunden finner. 
 • Det kan hjelpe at du gjør noen gripeøvelser før du slipper hunden for å løpe på nytt, slik at den har det ferskt i minne
 • Bruk supergode belønninger

Øvelse 9 Apportsøk med synspåvirkning

I denne øvelsen lar vi hunden se at vi legger ut en eller flere gjenstander før vi sender den ut i søk. Hunden kan bli sittende, bli værende på en stasjon, være bundet fast eller bli holdt av en person. Ta med en eller flere apportgjenstander og legg disse på et område med min 10-20 meters mellomrom. Unngå å kaste gjenstandene da det da lett blir en markeringsøvelse for hunden og ikke en søksøvelse. Etter at gjenstandene er lagt ut tråkker du over området i et sikk-sakk mønster og avsetter fert ped hendene flere steder. På denne måten unngår vi at hunden følger våre spor eller går dit den sist så vi gjemte noe. 

Når du kommer tilbake til hunden kan du gjerne vise to tomme hender før du tar hunden inn til siden og sender den med signalet SØK APPORT ut i området du har lagt gjenstandene. I begynnelsen lar vi hunden hente en apport og gjentar deretter påvirkningen før vi sender hunden igjen. Etter noen repetisjoner på samme sted øker hundens forventing og forståelse for hva den skal gjøre. Merker du at hunden er ivrig etter å søke på nytt når du er ferdig med å belønne kan du sende den på nytt uten å kjøre ny påvirkning. 

Når hunden er ivrig etter å søke kan vi begynne å fade ut påvirkningen gjennom å la det gå gradvis lenger og lenger tid mellom påvirkningen og det at vi sender hunden i søk. I begynnelsen kan vi trene noen andre enkle øvelser før vi stiller hunden opp og sender den på apportsøket. Senere når hunden husker oppgaven selv lenger og lenger tid, kan vi gi hunden påvirkningen og så gå en liten tur eller gå hjem og spise middag før vi kommer tilbake og sender hunden. Om vi trener på samme sted tar det ikke så lang tid før synspåvirkningen blir overflødig, men når du trener på nye steder kan du gå tilbake til å bruke  påvirkning igjen. 

Det er viktig at hunden hele tiden søker med høy motivasjon uten å gå over i jaktsøk eller å moderere farten. Legg derfor gjerne flere apporter enn hunden skal hente i begynnelsen slik at det er stor sannsynlighet for at hunden finner. At hunden griper og snur raskt og kommer rett inn uten å bytte er en forkunnskap for denne øvelsen. 

Belønning: Godbit eller leke 
Belønningssignal: “klikk”/BRA eller TAKK
Belønningsplassering: direkte til hunden

Øvelse 9 Apportsøk med synspåvirkning

Mål: Ved signal SØK APPORT søker hunden opp og apporterer en eller flere apporter den har sett oss legge ut på 30-50 meter

 1. Ved signal SØK APPORT søker hunden opp og apporterer en apport den har sett blitt lagt ut 
 2. Ved signal SØK APPORT søker hunden opp og apporterer en gjenstand rett etter den har apportert en annen uten ny synspåvirkning mellom apporteringene
 3. Punkt 1 og 2 selv om det går tid og hunden får gjøre andre aktiviteter mellom synspåvirkningen og apportsøket. 
 4. Punkt 1-3 på forskjellige steder. 
 • På kort sikt, kall inn hunden med en gang den har plukket opp og legg bare ut en apport av gangen. 
 • På lang sikt, tren på å gripe og klikk for å snu raskt (se Apport 1 – grunnleggende apportering) og jobb med fart tilbake (se Øv: Engasjement i dette kurset). 
 • Tren i korte økter og når hunden har overskudd.
 • Belønn skikkelig godt
 • Legg flere apporter slik at hunden har stor sannsynlighet for å finne
 • Har du flere hunder eller mulighet til å trene med andre, la hundene hente en apport og deretter la neste hund søke
 • Jobb med spontansøk eller vindpåvirkning så ikke hunden blir avhengig av synspåvirkning

Øvelse 10 Vindpåvirkning

Vindpåvirkning passer spesielt godt for hunder som har lettere for å jakte med øynene enn med nesen, hunder som heller vil ut i jaktsøk eller lett blir distrahert når de kommer ut i terrenget eller hunder som har blitt avhengige av synspåvirkning for å gå ut og søke. 

Vi starter med gjemme en eller flere apporter i et område uten at hunden ser det. Apportene kan med fordel kastes ut slik at det ikke finnes spor for hunden å følge. Om du legger ut apporten, gå med vinden i ryggen når du legger de ut og gå tilbake samme vei. Hent hunden og gå deretter med den i bånd i buer fram og tilbake mot vinden fra motsatt side. Har du god vind kan du begynne på ca 20 meter fra gjenstanden. Gå rolig frem og tilbake i buer med hunden foran deg til hunden får fertstrålen av apporten i nesen. Hvis ikke hunden reagerer går du gradvis nærmere og nærmere. Vinden oppfører seg ofte annerledes på bakkenivå enn høyere oppe så vi kan bli overrasket over når hunden får strålen. Første gangene hunden får ferten i nesen slipper vi båndet direkte og lar hunden apportere. Når hundene blir mer bevisste på oppgaven begynner de som regel å få ferten av apporten på lenger og lenger avstand.
Neste gang stopper vi hunden med båndet, viser selv interesse for det spennende hunden fant, før vi tar hunden med oss noen meter tilbake med hjelp av båndet. Deretter sender vi hunden med signalet SØK APPORT. Trekk hunden gradvis lenger unna til du kan sende hunden fra 40-50 meter fra apporten. 

Belønning: Godbit eller leke 
Belønningssignal: “klikk”/BRA eller TAKK
Belønningsplassering: direkte til hunden

Øvelse 10 Vindpåvirkning

Mål: Ved signal SØK APPORT søker hunden opp og apporterer en eller flere apporter på 30-50 meter etter å ha fått vindpåvirkning i bånd

 1. Hunden apporterer en apportgjenstand uten signal når vi slipper båndet etter å ha fått vindpåvirkning i bånd
 2. Hunden apporterer en apportgjenstand etter å ha fått vindpåvirkning i bånd og vi har trukket den 15 meter unna og sender med signal SØK APPORT. 
 3. Hunden apporterer en apportgjenstand etter å ha fått vindpåvirkning i bånd og vi har trukket den 30-50 meter unna og sender med signal SØK APPORT. 
 4. Punkt 1-3 på nye steder. 
 • Slipp hunden med en gang når du er sikker på at den har fått ferten
 • Trekk den deretter bare unna et kort stykke før du slipper den i søk
 • Tren på å plukke opp apporter som ligger stille på bakken og tren spontansøk i bånd for å øke verdien av å finne og plukke opp. 
 • Det kan hende at hunden rett og slett ikke får ferten av apporten. Prøv når det er god vind, gå en hel sirkel rundt apporten, gradvis nærmere og nærmere,  og bruk en apport som har stor verdi for hunden. 
 • Sørg for at hunden går foran deg og beveg deg rolig sånn at den ikke flytter oppmerksomheten over på deg.