Øv: Apportsøk enkel

I denne øvelsesleksjonen skal hunden gjøre et apportsøk der den skal hente og avlevere en apport på ca 40 meters avstand uten noen påvirkning. Klarer hunden dette på første forsøket på et nytt sted oppfyller den kravene til apportbeviset for stående fuglehunder. 

Øvelse 11 Apportsøk med en apport

Første gangen hunden skal gjøre et apportsøk uten noen påvirkning er det lurt å gjøre det enkelt. Vanskelighetsgraden kan påvirkes gjennom avstanden til apportgjenstanden, vindretning og om det er et kjent eller helt nytt sted for hunden. Start derfor med å ha lagt ut en gjenstand på den avstanden hunden synes er enklest, ha god motvind i søket og utfør øvelsen på et kjent og trygt sted for hunden. 

Legg opp øvelsen slik at hunden utfører den med nesen ved bruk av overvær. Det innebærer at du sender hunden i motvind, at hunden ikke ser at apportene blir lagt ut og at området enten er tråkket i kryss og tvers eller at du kaster apportgjenstanden inn i søksområdet. Ta fram hunden og still den med nesen mot området du vil sende den. Bruk et sveipende håndsignal som peker ut søksområdet for hunden. Når hunden har fokus i riktig retning sender du den ut med signalet SØK APPORT.

Avstanden i kriterieplanen er bare veiledende. Noen hunder har lett for å gå langt ut og kan bruke lenger tid på å finne de hvis de ligger for nærme. Når hunden forstår hva som forventes av den generaliserer du både avstand og vindretning.  

Belønning: Godis, leke
Belønningssignal: TAKK
Belønningsplassering: direkte til hunden

Øvelse 11 Apportsøk med en apport

Mål: Ved signal SØK APPORT søker hunden opp og apporterer en apportgjenstand som ligger på 30 meters avstand på nytt sted

  1. Kjent sted, 15-20 m, motvind
  2. Kjent sted, 30-40 m, motvind
  3. Kjent sted, 30-40 m, uansett vind
  4. Nytt sted, 15-20 m, motvind
  5. Nytt sted, 30-40 m, motvind
  6. Nytt sted, 30-40 m, uansett vind
  • Så lenge hunden søker foran deg og ikke er altfor langt ute, la den jobbe. Med erfaring kommer den til å lære seg at den finner apporten foran deg og på passe avstand. 
  • Det kan også være at hunden bruker lang tid på å finne fordi det å søke har større verdi for hunden enn å finne. Jobb med spontansøk eller vindøvelser for å bygge opp verdien for å finne.