Belønningssystem

Et belønningssignal fungerer best om det er kort, konsist og lett for hunden å kjenne igjen, og om du som trener greier å utføre det likt hver gang. Korte ord som JA eller BRA fungerer godt, så lenge vi uttaler ordet slik at det oppfyller kriteriene over. Om vi skal jobbe med vår egen timing, med nye atferder for hunden eller kompliserte atferder er det beste å bruke en klikker som belønningssignal. Klikkeren er en boks som lager en distinkt klikkelyd når vi trykker på den, og den gjør det lettere for oss å konsentrere oss om å observere hva hunden gjør siden vi ikke trenger å prate samtidig.

Ulike belønningssignal

Med belønningssystem mener vi at du har ulike belønningsord som gir hunden tilgang til ulike typer belønninger. Dette er både praktisk i treningen og hjelper deg med å gi hunden rett forventning. Ved å bruke belønningssignaler som gir hunden informasjon om hva den skal gjøre og hvor den skal befinne seg er det nemlig lettere å legge opp treningen. For eksempel er det smart å ha ulike belønningsord for “det var bra nå kommer belønningen fra meg” og “det var bra nå kan du løpe videre”. Da unngår vi at hunden raser avgårde når vi bare skulle gi den en godbit og så starte ny repetisjon.

Gjennom trening bygger vi ulike forventninger hos hunden til de ulike belønningssignalene. Ordene VÆRSÅGOD, JA og TA DEN vil gjøre hunden eksplosiv og aktiv, mens ordene BRA, HER og klikkelyden gjør hunden noe mer konsentrert og oppmerksom. Et godt innarbeidet belønningssystem gjør også at du kan trene i miljø med flere belønninger til stede, det forebygger at hunden velger bort en belønning fordi den forventer noe annet, og det forebygger frustrasjon og skuffelse.

Belønningssystemet som presenteres i våre leksjoner er oppbygd slik:

  • BRA/”klikk” – det var rett, ta belønningen som jeg leverer til deg eller kaster
  • VÆRSÅGOD – ta avstandsbelønning
  • HER – kom til meg og få belønning
  • TA DEN – ta leke jeg holder i hånden

Belønningssystemet lærer vi inn ved å først sette fokus på hver av belønningssignalene for seg selv, og så rett og slett bruke systemet. Er vi konsekvent med å bruke de rette signalene til de rette belønningene, og er vi gode på å holde arbeidsposisjonen, vil hunden forstå systemet vårt raskt. Blander vi ofte signalene, vifter med hendene samtidig som vi gir dem eller lar hunden ta belønningen uten signal, blir det derimot vanskelig for hunden å forstå hva vi egentlig vil den skal gjøre. 

Videoene i leksjonene våre er av mange ulike hunder og førere. Hver av ekvipasjene har sitt eget belønningsystem og måter å bruke det på som fungerer for dem. Derfor kan det hende du vil oppdage avvik fra teksten vi skriver til videoene som vises. Du er selvfølgelig helt fri til å lage ditt eget belønningssystem med både færre eller flere belønningssignal. Så lenge det fungerer for deg og din hund er det godt nok for oss!

Bruker du ulike belønningsord for å forklare hunden hvor belønningen kommer til å komme? 

Er du fornøyd med hvordan ditt system fungerer?