Oppsummering

I dette kurset har vi tatt for oss hvordan vi lærer hunden å jobbe for å få belønningene våre enten vi har de på oss, vi har lagt de i fra oss, eller de finnes i miljøet rundt oss. 

Tilby atferder

Jobbe for å få

Det holder ikke bare å ha gode belønninger, hunden må også forstå at den må yte for å få tilgang til dem. Vi må lære hunden å jobbe for å få. Å jobbe for å få lærer vi hunden raskest og best dersom vi lar den finne det ut på egenhånd. I stedet for å styre hunden, styrer vi konsekvensene av hundens handlinger. Når hunden viser atferder vi ikke vil ha fjerner vi tilgangen til belønning. Dersom hunden viser oss atferd vi vil ha gir vi belønningen umiddelbart.

Lære å tilby

Hunden må også lære seg konseptet med å tilby atferder. Med en valp eller utrent unghund går dette ofte veldig lett og de forstår konseptet raskt. Med hunder som allerede har et innarbeidet reaksjonsmønster i trening som går i mot konseptet med å tilby atferder, er det litt vanskeligere. Disse må vi sakte men sikkert overbevise om både at det ikke er farlig, og at det lønner seg, å bidra i treningen. 

Aktivitet og passivitet

Vi må tilpasse treningen etter det individet vi har. Har vi en hund som tar lite initiativ bør vi belønne at den prøver å få oss i gang uavhengig av når dette skjer. Har vi en hund som tilbyr masse atferder hele tiden bør vi begrense oss til å belønne dette i treningsøktene. Vi må også finne en balanse mellom å forsterke passive og aktive atferder etter hva hunden vår har lettest for å tilby. 

Jobbe for avstandsbelønning

Avstandsbelønninger

Når vi jobber med avstandsbelønninger er konsekvensen av feil litt større siden vi sender hunden vekk fra oss. Derfor skal vi være ekstra sikre på at belønningen vi velger å bruke faktisk fungerer som en effektiv forsterker for den atferden vi vil. I tillegg vil ofte bruken av avstandsbelønninger lett gi slurvete atferder, og belønner vi dette kan det være at vi former hunden mot en atferd vi ikke vil ha. 

Øvelser

I dette kurset har du fått jobbe med å lære hunden å yte for å få. Du har forsterket frivillig kontakt, begynt med innlæring av håndtarget og frivillig sitt, og lært hunden å jobbe for avstandsbelønning.