Øv: Stasjonsatferd

Øvelsene i dette kurset er laget for at du skal øve på din timing, arbeidsposisjon og måte å belønne på. Før filmene i hver øvelse har vi skrevet opp et forslag til hva slags belønning du kan bruke, hvilket belønningssignal du bør bruke og hvor du bør plassere belønningen. Dette er kun forslag fra oss. Bruk gjerne ditt eget belønningssystem og belønn på en måte som fungerer for din hund og deg. Husk at variasjon og uforutsigbarhet er viktig for å holde verdien i belønningene oppe.

I denne leksjonen skal vi begynne med å lære hunden å være på en plass, og vente på tur. Til dette bruker vi en hundeseng eller liknende. Vi begynner med å bygge verdi for å gå til og å være i hundesengen.

Legg gjerne ut dine stolteste treningsøyeblikk på sosiale media og tagg oss med #rplusgundogs. Bli med å spre det glade budskap til flere!

Øvelse 4 Gå til stasjon

I denne øvelsen lærer vi hunden at det også kan lønne seg å løpe fra oss og til et annet sted for å oppnå belønning. Vi skal trene hunden til å løpe bort til en hundeseng eller liknende. Øvelsen er starten på at vi kan be hunden legge seg ned når vi tar pauser på tur, at vi kan be den gå å legge seg inne når vi f.eks lager mat, og at den kan vente på sin tur når vi trener andre hunder. At hunden kommer til å like å være i bur og bil er en bonus i denne øvelsen.

Målet med øvelsen er at hunden skal kunne oppsøke hundesengen (eller annen stasjon) fra ulike vinkler og avstander, og hoppe opp i denne for belønning. For å få hunden til å forstå at den skal gå opp i hundesengen belønner vi atferder som er gradvis nærmere målet. Kanskje vi først belønner at hunden ser på sengen, så at den trår i sengen med en fot, så med begge framføttene og så med alle fire beina. Denne framgangsmåten kalles å shape en atferd. For å gjøre det lett for deg selv bør du legge opp øvelsen slik at det i starten er tilnærmet umulig for hunden å ikke gjøre rett. For eksempel ved å stå veldig nærme sengen selv og ha hunden i startposisjon på motsatt side av sengen. Etterhvert som hunden får flere belønninger for å trå i hundesengen kan du flytte deg slik at hunden må gjøre mer og gå lengre for at det skal bli rett. 

Husk å holde arbeidsposisjonen, unngå å lokke eller hjelpe hunden, bruke belønninger hunden setter pris på, og å time belønningssignalet til en atferd hunden gjør du vil ha mer av. 

For at det skal være enklest mulig for deg og hunden anbefaler vi at du bruker en hundeseng med tydelige kanter til dette formålet. Da blir det helt klart for dere begge når hunden er i sengen eller utenfor. Begynn øvelsen med å stå foran hundesengen og kaste en godbit på andre siden av hundesengen. Når hunden har spist godbiten kommer den til å se på, bevege seg mot eller tråkke i hundesengen. Gi belønningssignal KLIKK eller BRA og kast godbiten ett par meter bort fra sengen slik at hunden har mulighet til å komme mot den eller tråkke i den igjen. Etter et par slike belønninger venter du med å gi belønningssignal til hunden tråkker en eller flere føtter i hundesengen. Ved shaping forventer vi ikke at hunden hopper rett på stasjon med en gang, men vær klar med belønningsignal om hunden går raskere frem enn du har tenkt og plutselig står med alle fire bein i hundesengen. Når hunden kan tråkke i hundesengen med alle fire beina kan du begynne å variere hvor du kaster belønningen slik at hunden lærer å tråkke i sengen fra alle ulike vinkler. Deretter kan du gradvis flytte deg selv vekk fra sengen.

Belønning: Godis
Belønningssignal: “klikk”/BRA
Belønningsplassering: Kast slik at hunden har mulighet til å tråkke opp på stasjonen igjen i neste repetisjon

Øvelse 5 Verdi for stasjon

I denne øvelsen skal vi bygge verdi for at hunden skal ville bli på stasjonen. Målet er at hunden kan være på stasjonen og vente på belønning uten at vi på noen måte korrigerer den for å gå av. Det er kun hyppigheten av belønningen vår og hundens forventning om hvor neste belønning kommer som holder hunden der.

Start med å stå nærme stasjonen. Siden du har vært igjennom øvelsen over vil nå hunden raskt hoppe opp i hundesengen. I stedet for å kaste belønningen på utsiden av sengen gir du nå belønningssignal med klikkeren eller sier BRA umiddelbart når hunden er på stasjonen og gir den belønningen der den er. Belønn et par ganger til med intervall opp til tre sekunder før du kaster belønningen utenfor stasjonen slik at hunden kan gå av (husk å gi belønningssignal klart og tydelig før du beveger kastehånden). Gjenta prosessen men varier gjerne litt hvor du posisjonerer deg slik at hunden venner seg til at belønningen kan komme fra ulike steder. Det er også mulig å kaste belønningen opp på stasjonen i stedet for å gi den til hunden dersom du er treffsikker.

Belønning: spiselig, kanskje du kan bruke tørrforet til hunden?
Belønningssignal: BRA/”klikk”
Belønningsplassering: Kast på stasjonen, utenfor eller gi direkte til hunden