Oppsummering

Det er ikke alltid hunden kan få akkurat det den har mest lyst på akkurat når den har lyst på det. For å få en pålitelig fuglehund trenger vi en hund som sier JA! til alt vi foreslår. Enten det er å søke, apportere eller være i ro når det flyr fugl. Vi må trene fram en hund som er motivert og engasjert i det vi vil, når vi vil det. Denne treningen starter med belønningene. 

Engasjere seg i det vi vil

Min belønning er best

Det første steget for å få en hund som engasjerer seg i det vi vil er å sørge for at hunden alltid engasjerer seg i den belønningen vi tar initiativ til. Dette betyr to ting:

  1. Vi sørger for å legge opp til suksess ved å presentere belønninger vi regner med at hunden vil engasjere seg i. 
  2. Vi lar aldri hunden velge bort belønninger og heller ikke velge typen belønning.
Gode vaner

På samme måte som vi sørger for at hunden engasjerer seg i den belønningen vi inviterer til, sørger vi også for at hunden engasjerer seg i all annen aktivitet vi ber om. Reglene som gjelder for belønninger gjelder også for signaler og igangsetting av aktivitet:

  1. Vi sørger for å legge opp til suksess ved å kun gi signaler for aktiviteter vi regner med hunden engasjerer seg i. 
  2. Vi lar aldri hunden velge vekk aktivitetene vi inviterer til.
Premacks prinsipp

Premacks prinsipp sier at en mindre sannsynlig atferd kan øke i sannsynlighet ved å få lov til å utføre en mer sannsynlig atferd. Premacks prinsipp er det vi utnytter når vi for eksempel lærer hunden å ta kontakt før den får løpe løs, apportere før den får jakte videre, sitte før den får utrede og vente på oss før den får reise. Altså det vi utnytter når vi lærer hunden at det lønner seg å engasjere seg i det vi foreslår. 

Øvelser

I dette kurset har du fått øve deg i å engasjere hunden i de belønningene du vil, selv om andre belønninger er til stede.