Premacks prinsipp

Å lære hunden at det lønner seg å engasjere seg i det vi vil, handler mye om å bruke Premacks prinsipp i praksis. David Premack var professor i psykologi og utarbeidet i 1959 en teori om forsterkning som sa at en mindre sannsynlig atferd kan forsterkes (altså øke i sannsynlighet) av å få muligheten til å utføre en mer sannsynlig atferd. Teorien er bekreftet i flere senere forsøk og kalles i dag Premacks prinsipp. Det er spesielt tre punkter i teorien vi skal bemerke oss:

  • En mindre sannsynlig atferd (f.eks. sitte stille ved døra før vi skal ut) kan øke i sannsynlighet ved å få lov til å utføre en mer sannsynlig atferd (som å gå ut døra). Om vi har to atferder kan vi altså bruke tilgangen til den ene for å forsterke den andre.
  • Forsterkning er relativt. Hvorvidt en atferd virker forsterkende på en annen atferd kommer an på forholdet mellom atferdene. Å bade kan være forsterkende på å sitte i ro, men ikke forsterkende på å jakte.
  • Hvorvidt noe er forsterkende for noe annet forandres etter individets preferanser i øyeblikket. For eksempel kan tilgangen på vann være høyt prioritert når individet er tørst, men lavt prioritert om individet akkurat har drukket.

Premacks prinsipp er det vi utnytter når vi for eksempel lærer hunden å ta kontakt før den får løpe løs, apportere før den får jakte videre, sitte før den får utrede og vente på oss før den får reise. Altså det vi utnytter når vi lærer hunden at det lønner seg å engasjere seg i det vi foreslår. For å kunne utnytte Premacks prinsipp effektivt i treningen er det viktig å ha en oversikt over hva hunden liker å gjøre. Denne oversikten lagde du i kurset Effektive forsterkere 1 – Belønningsutvikling. Har vi en oversikt over hundens prioriteringer er det lett for oss å bruke mer sannsynlige atferder til å forsterke atferder vi vil ha mer av. Prioriteringslisten kan hjelpe oss å:

  1. identifisere belønninger vi kan benytte
  2. evaluere verdien av de belønningene vi bruker i forhold til hva hunden egentlig vil gjøre
  3. gi oss mulighet til å være den som gir tillatelse til de mest betydningsfulle tingene i hundens liv
  4. gjøre oss bevisst på hvordan det står til med balansen mellom de ulike atferdene
  5. identifisere om hunden gis mulighet til å utføre ting i hverdagen som bringer oss lenger vekk fra målsetningen om å ha en lydig jakthund

Etter du har laget prioritetslisten blir du automatisk mer bevisst på atferdene du har skrevet opp og hva hunden må gjøre for å få lov til å utføre dem. Gjennom trening vil du gradvis endre prioriteringslisten ved at atferder du vil ha og dermed belønner godt øker i verdi for hunden. Etter noen måneders trening kan du skrive opp prioritetslisten igjen og se hva som har forandret seg. Det endelige målet er at det bare skal finnes atferder du liker øverst på listen og at atferdene du ikke liker er langt nede på listen. Under har vi lagt ved eksempelet fra Belønningsutviklingskurset med Jan Jaktcocker. 

Dersom du gjorde det i Belønningsutviklingskurset tar du frem den nå og kvalitetssikrer den. Er det noe du kan endre allerede?

Finn fram et ark og skriv ned alt hunden din liker å gjøre. Noter om du liker atferden eller ikke, hva hunden må gjøre nå for å få tilgang på atferden, og hva du vil hunden skal gjøre for å få tilgang på atferden (eventuelt hva du vil hunden skal gjøre i stedet). Prøv deretter å sette atferdene i rekkefølge med hva hunden er mest glad i å gjøre øverst. 

Hvordan ser listen ut? Er det mye “ja” ting i toppen av listen eller er det mest “nei” ting? Er det noen atferder du kan begynne å endre på enkelt allerede i dag?

Prioriteringsliste