Velkommen

Velkommen til fjerde kurs i kursserien Effektive forsterkere. Denne kursserien er laget for å gjøre deg god til å belønne hunden slik at den har lyst til å gjøre atferden som ble belønnet en gang til. Å trene belønningsbasert handler nemlig om å legge til rette for at hunden gjør rett, for å så øke sannsynligheten for rett i framtiden ved å gi hunden noe den vil ha. Hvordan vi legger til rette for at hunden gjør rett jobber vi med i kursserien Lett å gjøre rett. 

Dette kurset tar opp hvordan vi lærer hunden å engasjere seg i den aktiviteten vi vil, enten det er å søke, apportere eller være i ro når det letter fugl. Først ser vi på hvordan vi kan bruke belønningene våre til å lære hunden å engasjere seg i det vi vil. Deretter diskuterer vi viktigheten av å lage gode vaner i hverdagen der vi ikke ber hunden om noe den ikke kommer til å gjøre. Til slutt skriver vi litt om Premacks prinsipp og hvordan vi bruker dette for å engasjere hunden i den aktiviteten vi vil. I dette kurset får du øve deg masse på å engasjere hunden i ulike typer belønninger når det er andre ting som frister til stede. Vi anbefaler sterkt at du bruker tid på disse øvelsene da de er basis for mye av de mer avanserte oppgavene du og hunden vil få i senere kurs. 

Kurset består av 3 tekstleksjoner og 3 øvelsesleksjoner med til sammen 7 øvelser. Alle leksjonene handler om hvordan du skal få hunden til å engasjere seg i din aktivitet og si JA! til alt du inviterer til. Kurset er på NIVÅ 2. Det vil si at du bør ha kunnskaper tilsvarende innholdet i kursene Effektive forsterkere 1, 2 og 3 for å nyttegjøre deg av kunnskapen i dette kurset. Du bør ha god kontroll på hvordan du belønner hunden din, viktigheten av å bruke et belønningssignal, hvorfor vi skal holde arbeidsposisjonen og hvordan vi lærer hunden å jobbe for å få. 

Vi håper du synes kurset er nyttig og setter stor pris på om du gir en tilbakemelding til oss når du har fullført. Kos deg!