Bruk deg selv

I disse leksjonene har vi skrevet mye om ulike belønninger og hvordan de kan tilbys til hunden. Vi har nevnt at vi kan bruke mat, fysisk kontakt, lek og eksterne belønninger som forsterkere for atferd. Men det er en ting vi til nå har unnlatt å skrive om, og det er bruken av ros. Ros er både en undervurdert og en overvurdert forsterker.

I noen treningsmiljøer er ros overvurdert som forsterker. Det forventes at hundene kun skal jobbe for ros og skryt fra oss og at det hverken er behov for eller ønskelig å bruke andre typer belønning. Siden skryt (spesielt i krevende miljøer og under høye forstyrrelser) sjeldent fungerer som positiv forsterker for atferden vi vil ha, er disse miljøene ofte preget av en utvidet bruk av positiv svekking av atferder trenerene vil ha mindre av. Slik at i stedet for at rosen blir en positiv forsterker i seg selv, blir rosen et varsel på at “nå kommer det ikke straff” altså en negativ forsterker. Hunden jobber ikke primært for å få rosen i seg selv, men blir lettet når rosen kommer fordi da blir det ikke straff.

I andre treningsmiljøer er derimot ros en undervurdert forsterker. De er så opptatt av kvaliteten på selve belønningen og at alle de tekniske trenerferdighetene er på plass at de glemmer å bruke seg selv når de belønner. Både ros og sosial belønning blir ofte undervurdert og de går glipp av en stor gruppe belønninger som ikke bare kan virke forsterkende på atferd, men som også gjør læringsmiljøet til hunden bedre.

Hvorvidt ros og skryt i seg selv kan virke forsterkende på en atferd er avhengig av hva slags type hund man har og hvilken relasjon man har med hunden. Noen hunder lyser tydelig opp om vi skryter av dem, mens andre kunne ikke brydd seg mindre. Det er også slik at om vi bruker mindre tid med hunden i hverdagen, vil ofte hunden sette mer pris på tiden vi er sammen under trening (spesielt om vi trener belønningsbasert) og rosen vil bli mere verdt. Er derimot atferdene vi vil forsterke mer utfordrende og vi er i et miljø der hunden må velge bort andre forsterkere, kan vi ikke forvente at ros og skryt skal fungere som positiv forsterker av en atferd. Allikevel kan rosen bidra til å øke verdien av belønningen vi bruker i situasjonen. Vi kan bruke stemmen til å øke eller senke aktivitetsnivået hos hunden, øke konsentrasjonen eller øke interessen for belønningen hos hunden.

Du kan øke verdien av belønningen

Ofte er det vel så viktig hvordan vi bruker belønningene som hva vi bruker. Lykkes vi med å bygge opp spenning, intensitet og forventning blir belønningene ofte mer verdifulle enn om hunden bare får de servert med en gang. Å måtte vente på belønningene kan øke verdien. At noen maser på at du må ta belønningen senker ofte verdien.

Prøv deg gjerne fram og finn ut hva som fungerer for deg og din hund. Husk at målet ikke er å gjøre noe rett, målet er å finne måter å belønne på som hunden virkelig verdsetter og du i etterkant kan bruke til å forsterke andre atferder.

Er du helt stille, legger du rosen til andre belønninger, eller mener du at rosen i seg selv skal være belønning nok for hunden? 

Fungerer rosen din som en positiv forsterker for noen atferder?