Hva er belønninger?

I kurset Atferd og læring lærte du om de fire konsekvensene i operant betinging. Når vi trener belønningsbasert er vi spesielt opptatt av en av disse, nemlig positiv forsterkning. Dette er en type konsekvens der hunden opplever at den oppnår noe som følge av atferden den utfører. Dermed er det større sannsynlighet for at hunden viser denne atferden i framtiden. Med belønninger mener vi alt vi tildeler til hunden i hensikt at det skal virke som positivt forsterkende for atferden hunden utfører. 

Alt hunden vil ha og kan få kan vi bruke som belønning. Vi kan bruke ulike typer mat, leker, kos og klapp, og ros. Men belønninger kan også være noe utenfor vår rekkevidde som vi kan gi tillatelse til. For eksempel kan vi bruke tillatelse til å løpe løs, hilse på andre, jakte, apportere, snuse og bade som belønninger for atferder vi vil ha mer av.

Husk at det er hunden som avgjør hvorvidt atferden blir mer sannsynlig etter belønning. Altså om vår belønning fungerer som en positiv forsterker eller ikke. Om hunden ikke er interessert i å jobbe for å få belønningen, eller i verre tilfeller helst vil unngå vår belønning, vil ikke det vi tilbyr fungere som forsterkende for atferden i det hele tatt. Det er også slik at noen belønninger fungerer som forsterkere i enkelte miljø, men ikke i andre. Klapp og kos kan fungere utmerket som forsterker for enkelte atferder inne i stua. Er derimot hunden ute og bruker sansene vil klapp og kos fungere helt mot sin hensikt da hunden ofte ikke er noe interessert i å bli tatt på når den jobber.

Belønninger i trening

Belønningene er vårt viktigste verktøy for å forandre hundens atferd og er fundamentet i belønningsbasert trening. Vi belønner atferder vi vil ha mer av, og sørger for at hunden ikke får belønning for å gjøre atferder vil vil ha mindre av. Hva vi bruker som belønning og hvordan vi gir den til hunden har mye å si for hvilken kvalitet av atferden vi forsterker. Noen belønninger øker konsentrasjon, noen øker engasjementet, noen roer hunden ned og noen får hunden til å få forventning i en spesiell retning. For å kunne trene effektivt med belønning er vi derfor avhengige av å ha et repertoar av forskjellige belønninger som virkelig betyr noe for hunden og som hunden er villig til å jobbe for.

Ulike hunder har ulik motivasjon mot ulike belønninger. Noen hunder er med på alt, spiser alt og synes automatisk alt vi finner på er gøy. Disse hundene er lette å belønne og dermed har vi, allerede før vi har begynt å trene, et stort repertoar av belønninger vi kan bruke. Andre hunder er vanskeligere å belønne. Kanskje er de ikke så glad i mat eller kanskje liker de ikke å gripe ting med munnen. Med disse hundene må vi gjerne være litt kreativ for å finne noe hunden er interessert i å jobbe for. Oftest er det slik at vi har en hund som er klar for å gi alt for enkelte belønninger, mens andre belønninger er mindre interessante. Heldigvis er det slik at vi kan øke verdien av belønningene dersom vi bruker dem litt strategisk. Målet er at belønningene skal utløse en wow-følelse hos hunden som gjør at den bare lengter etter at belønningen skal starte på nytt. 

Om du tenker tilbake på hvordan du har trent hunden din fram til nå. Hvilke belønninger har du brukt for å forsterke atferder? Har belønningene dine fungert etter hensikten, altså har hunden gjort atferdene bedre/oftere i etterkant?

Har du vært flink til å variere belønningene eller har du holdt deg til enkelte typer?