Om forstyrrelser

I dette kurset jobber vi kun med å bygge verdi for inkallingssignalet og å lære hunden å reagere når den hører det. Men største delen av treningen mot å få en hund som bråsnur og løper mot oss når den hører inkallingssignalet, er å lære den å utføre atferden i alle miljø og forstyrrelser. Den må kunne komme når vi roper selv om vi er i skogen eller på fjellet, om det er andre hunder eller folk til stede, om den følger et spor eller om den forfølger vilt. Avstanden mellom oss og hunden er også en forstyrrelse vi må jobbe spesielt med.  

Selv om vi i dette kurset ikke jobber med forstyrrelser, vil måten vi bygger verdi for innkallingssignalet vårt hjelpe oss med å lage en hund som senere lettere ignorerer forstyrrelser i miljøet. Ved å legge opp til øvelser der hunden raskt oppnår høy fart vil hunden bli mindre opptatt av omgivelsene og bli vanskeligere forstyrret av miljøet. Og for at hunden skal greie å komme opp i høyt tempo må den være på en viss avstand fra oss. Pass allikevel på så ikke høy avstand går på bekostning av fokus og engasjement i belønningene dine når du trener øvelsene i dette kurset.

Lek med andre hunder? Når den sporer? Når den forfølger hare, fugl eller rådyr? Når den ikke vil inn? Når dere er ferdig med turen?